Sportdeelname Sportakkoord

Veel aandacht voor sport in lokale collegeakkoorden

28 februari 2019

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 heeft het Sportcampagneteam NL zich ingezet om sport prominent op de lokale bestuursagenda’s te krijgen. Deze week maakte het Mullier Instituut bekend dat in 98% van de lokale coalitieakkoorden er aandacht aan sport wordt besteed, waarbij 73% van de gemeenten zelfs een specifieke sportparagraaf heeft gekregen.

Lobby sportorganisaties

Het Sportcampagneteam NL is een samenwerking van NOC*NSF, sportbonden, Vereniging Sport en Gemeenten en Sportkracht12 met medewerking van het Mulier Instituut en Kenniscentrum Sport. Het team is tussen juni 2017 en de verkiezingen in maart 2018 op allerlei niveaus actief geweest om (het belang van) sport bij de lokale politiek onder de aandacht te brengen. Met bijvoorbeeld digitale magazines voor gemeentebestuurders en een gerichte wervingscampagne werden politici geïnformeerd.

Tegelijkertijd werden lokale sportorganisaties geholpen met hun eigen lobby richting de lokale politiek, onder meer met een toolkit voor sportclubs. Daarbij werden deze sportorganisaties ook gestimuleerd om met andere lokale maatschappelijk organisaties samen op te trekken in Sportcampagne Teams. Door het hele land werden 60 sportdebatten georganiseerd. Lijsstrekkers werden benaderd en sportambtenaren kregen de bouwstenen aangereikt om sport in de overdrachtsdossiers op te nemen. Ook op landelijk niveau werd er met diverse alliantiepartners samengewerkt.

Belang van sport op de lokale agenda

Het is goed om te zien dat na al deze inspanningen sport ook in de meeste gemeenten is opgenomen in de collegeakkoorden 2018-2022. Maar dat betekent niet dat daarmee de activiteiten van het Sportcampagneteam NL zijn afgerond. Het team werkt aan een voortdurende campagne om het belang van sport blijvend op de lokale agenda’s te houden. Met KNLTB en het Watersportverbond ontwikkelt NOC*NSF de pilot Lobby Lokaal om lokale sportbestuurders te helpen hun lobby richting de lokale politiek te versterken.

In 2019 zal, net als in 2018, weer in veel gemeenten een sportieve start van het politieke jaar worden georganiseerd waar de sportclubs de lokale politiek ontmoeten. Met de evaluatie van de campagne gericht op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 is de eerste stap gezet van het proces dat uiteindelijk weer zal uitmonden in de campagne richting 2022.

Deel dit artikel op social media: