Verband tussen sport en wetenschap foto BSR Agency

Het belang van innovatie

NOC*NSF heeft de ambitie om Nederland het sportiefste land ter wereld te maken in 2032. Om die ambitie te realiseren, is innovatie essentieel. We zijn toegewijd aan het bevorderen van innovatie binnen de sportsector. We willen onze kennis en ervaring delen en nieuwe ideeën stimuleren om de sportervaring voor iedereen te verbeteren. 

De sportwereld verandert continu en dat vraagt om constante aandacht voor vernieuwing. Sporters ontwikkelen nieuwe behoeften waardoor het oude sportaanbod niet meer voldoet, er ontstaat een nieuwe maatschappelijke tendens en processen raken verouderd. Innovatie is daarom geen luxe, maar noodzaak.  

De vereniging NOC*NSF heeft een strategie vastgesteld om innovatie aan te jagen zowel binnen als buiten de vereniging. Dit omvat zowel de innovatiedoelstellingen als hoe de organisatie die gaat realiseren. Samen werken we aan een sportiever Nederland, waar innovatie de sleutel is tot het verwezenlijken van onze ambities. 

Wat is innovatie?  

Sportinnovatie betreft de ontwikkeling en/of introductie van nieuwe producten, diensten en sportactiviteiten welke de beoefening van sport direct raken alsmede welke primair gericht zijn op het bevorderen van sport en bewegen. Innovatie in de sport vindt plaats op veel verschillende gebieden. Van sportuitrusting tot trainingstechnieken, en van competitieformats tot digitale platforms.  

Om een innovatie succesvol binnen een organisatie te integreren, moet de innovatiekracht van de organisatie voldoende zijn. Innovatiekracht is de mate waarin de organisatie erin slaagt regelmatig betere producten en betere werkwijzen te bedenken, te ontwikkelen en op de markt te brengen of in te voeren. 

Hoe staat jouw bond ervoor? Doe de innovatiescan!

NOC*NSF vindt het belangrijk haar leden hierbij te ondersteunen en heeft daarom een innovatiescan ontwikkeld. Deze scan biedt een sportbond inzicht in waar verbeteringen binnen de organisatie mogelijk zijn. Dit kan helpen om de efficiëntie en effectiviteit te vergroten. Hierdoor bereiken bonden meer met de beschikbare middelen. Door te weten waar ze staan op het gebied van innovatie, kunnen ze beter anticiperen op de behoeften van sporters en clubs en een leidende rol spelen in de ontwikkeling van de sport.

De scan geeft sportbonden inzichten op de volgende gebieden: leiderschap, talentontwikkeling en HR-management, samenwerking en externe betrokkenheid, innovatiecltuur en aanpassingsvermogen en het opzetten van meetbare innovatiedoelstellingen. De Innovatiescan is ontwikkeld in samenwerking met Sportinnovator.

Wil jij weten hoe jouw bond ervoor staat? Neem contact op met Sjors Metz via sjors.metz@nocnsf.nl en vul de innovatiescan in!

Innovatiescan (pdf)

Innovatietoolkit

Uit de innovatiescan komen belangrijke inzichten waar bonden aan kunnen werken om hun innovatiekracht te vergroten. Om de bonden concrete handvatten te geven, ontwikkelen we een innovatietoolkit. Deze toolkit is binnenkort downloadbaar voor sportbonden. De toolkit biedt enerzijds aanvullend inzicht in de innovatiekracht van sportbonden en biedt anderzijds hulp aan bondsmedewerkers en innovatiemanagers om efficiënt en effectief te innoveren.

De toolkit ondersteunt het innovatieproces op twee manieren: 

  • Het ondersteunen van bondsmedewerkers in hun innovatieproces voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten in de sport. 

  • Het vergroten van de innovatiekracht van bonden door eerst inzicht te krijgen en vervolgens aan de slag te gaan.

Heb je een vraag? We beantwoorden hem graag!

Sjors Metz 
Projectleider innovatie 
sjors.metz@nocnsf.nl

Mail ons