Sinds de vaststelling van besmettingen in Nederland, geeft het RIVM met regelmaat updates en adviezen. We raden iedereen aan deze adviezen goed in de gaten te houden en op te volgen, ook als het om wedstrijden of andere gerelateerde activiteiten gaat. Op de website van het RIVM vind je de laatste informatie. Bekijk ook de veelgestelde vragen over corona en sport op Rijksoverheid.nl

Bij NOC*NSF komen veel vragen binnen, daarom hebben we hieronder een lijst met veelgestelde vragen opgesteld, opgedeeld in meerdere categorieën. De FAQ wordt doorlopend gewijzigd. 

Voor juridische vragen van sportbonden en sportclubs hebben we een aparte Q&A Juridisch opgesteld. Ook voor vragen hoe een algemene vergadering te houden in deze tijd kun je een aparte Q&A  raadplegen. 

Staat je vraag hier niet bij, dan kun je contact opnemen met

Staat je vraag hier niet bij, dan kun je contact opnemen met

mail: sportsupport@nocnsf.nl

whatsapp: 06-82488768

Deze FAQ wordt doorlopend gewijzigd, de laatste update was op 29 september. 

Check de huidige maatregelen hier.

FAQ: huidige maatregelen

  • Amateurwedstrijden en competities en toernooien zijn toegestaan. Iedereen mag wedstrijden spelen met andere clubs. 

    

  • Ja, echter geldt dat als er sprake is van aankleding met bijvoorbeeld entertainment of het aanbieden van eten en drinken, dit onder evenementen valt en dus moeten voldoen aan de regels voor evenementen. In die gevallen is onder andere een Coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht.

   Als een toernooi alleen bestaat uit sportbeoefening (meerdere wedstrijden tegen meerdere teams), zonder verdere aankleding zoals entertainment of het aanbieden van eten en drinken, dan is er geen CTB verplichting.

  • Publiek is welkom bij trainingen en wedstrijden, alleen voor publiek bij professionele sportwedstrijden en topcompetities* geldt dat een coronatoegangsbewijs (QR-code) verplicht is voor iedereen van 13 jaar en ouder. Voor professionele sportwedstrijden en topsport competities geldt: buiten geen maximaal aantal bezoekers, binnen met vaste zitplaats ook geen maximaal aantal bezoekers. Indien er binnen geen vaste zitplaatsen zijn geldt dat maximaal 75% van de reguliere capaciteit gebruikt mag worden. 

   (onder professionele sportwedstrijden en topcompetities worden al die sporten verstaan die tijdens de Lockdown-periode vanaf 17 december 2020 bij uitzondering toestemming hadden om te trainen en wedstrijden te spelen).

  • Onder professionele sportwedstrijden en topcompetities worden al die sporten verstaan die tijdens de Lockdown-periode vanaf 17 december 2020 bij uitzondering toestemming hadden om te trainen en wedstrijden te spelen. Zie bijlage ministeriële regeling 8 december 2020 met de bedoelde professionele sporten.

  • Dan val je onder publiek van professionele sportwedstrijden en topcompetities en is een coronatoegangsbewijs verplicht.

  • Bij het wandelen, fietsen, triatlon, handboogschieten. e.d. als sportbeoefening hoeft geen 1,5 meter afstand gehouden te worden. Georganiseerde routes en tochten zijn toegestaan. Om er zeker van te zijn dat er geen sprake is van een evenement, wordt geadviseerd om in een zo vroeg mogelijk stadium vooraf in overleg te treden met de gemeente(n).

  • Deze verplichting is komen te vervallen.

  • Per 25 september is deze verplichting geheel komen te vervallen.

  • De anderhalve meter maatregel is komen te vervallen, buiten geen maximaal aantal bezoekers, binnen met vaste zitplaats ook geen maximaal aantal bezoekers. Indien er binnen geen vaste zitplaatsen zijn geldt dat maximaal 75% van de reguliere capaciteit gebruikt mag worden. 

   Het is mogelijk toegang tot horeca te krijgen met een corona-toegangsbewijs. Voor de sport zijn er een aantal uitzonderingen hierin. Zo is het mogelijk om een deel van de sportkantine/horeca af te scheiden van de rest van de ruimte zodat de sportkantine gebruikt kan blijven worden ook zonder coronatoegangsbewijs. Belangrijk hierbij is dat er een duidelijk afgescheiden gedeelte voor de horeca zichtbaar moet zijn met bijv. een lint, tape of een plantenbak.

   Wanneer er wel CTB (Coronatoegangsbewijs) nodig is:

   • voor het zittend nuttigen van eten en drinken binnen in het afgescheiden gedeelte voor horeca;
   • wanneer de sportbeoefening in de horeca plaatsvindt, bv. darts of biljart in een café/restaurant.

   Wanneer er geen CTB (Coronatoegangsbewijs) nodig is:

   • voor het gebruik van terrassen buiten en het afhalen van eten en drinken;
   • het nuttigen van afgehaald eten en drinken buiten het afgescheiden horeca gedeelte;
   • voor het beoefenen van sport in bijv buurthuizen, mits het horeca gedeelte afgescheiden is van de andere activiteiten.

   Voor buitensportevenementen op doorstroomlocaties geldt dat voor horecavoorzieningen in bijvoorbeeld tenten langs een fiets- of wandelparcours in overleg met de gemeente bepaald moet worden of een coronatoegangsbewijs daarvoor noodzakelijk is. 

  • De kleedkamers en douches mogen weer gebruikt worden. Uiteraard nog wel met inachtneming van de basismaatregelen.

   Wees alert op legionella

   In veel gevallen zullen de douches niet zijn gebruikt. Let dus nu ook het voorkomen van legionellabesmetting. Komt het warme water op het sportcomplex uit een grote warmwaterinstallatie zoals een boiler? Dan moet de temperatuur boven de 60 graden Celsius zijn om besmetting met legionella tegen te gaan. Spoel om dezelfde reden de leidingen door met water op een temperatuur van minimaal 80 graden, nadat de accommodatie een lange periode niet is gebruikt, zoals nu het geval is. Nog enkele tips voor het voorkomen van vermenigvuldiging van legionella:

   • Zorg ervoor dat het water in de leidingen onder de 20 graden of boven de 60 graden is.
   • Voorkom dat water lang in een systeem blijft, zoals via een automatische spuivoorziening.
   • Voorkom ook stilstand van water in een systeem.

    

  • NOC*NSF volgt de lijn van de Rijksoverheid, dat sporten mogelijk is op een veilige en verantwoorde wijze voor iedereen.

  • De rijksoverheid heeft geen beperkingen meer opgelegd over het samen reizen in een auto naar uitwedstrijden en/of trainingen. Neem ook hier het gezonde verstand in acht en maak zelf de afweging wat wenselijk is.

  • Ook voor de horeca vervalt de 1,5 meter vanaf 25 september 2021. Echter heb je wel een coronatoegangsbewijs nodig om toegang te krijgen tot horeca. Voor andere functies, zoals toegang tot de kleedkamers, is een coronatoegangsbewijs niet vereist. Gebouwen met een multifunctionele functie, zoals een gebouw dat toegang geeft tot zowel de sportkantine als de kleedkamers, geldt daarom dat het horecagedeelte afgescheiden moet zijn van de andere functie. Wanneer er sprake is van een afgescheiden ruimte is niet in algemene zin te zeggen, maar afhankelijk van de locatie. Uitgangspunt hierbij is dat de horecafunctie niet gemengd wordt met andere activiteiten.

   Wanneer er geen CTB (Coronatoegangsbewijs) nodig is:

   • voor het gebruik van terrassen buiten en het afhalen van eten en drinken;
   • het nuttigen van afgehaald eten en drinken buiten het afgescheiden horecagedeelte;


   Wanneer er wel CTB (Coronatoegangsbewijs) nodig is:

   • voor het zittend nuttigen van eten en drinken binnen in het afgescheiden gedeelte voor horeca;
   • wanneer de sportbeoefening in de horeca plaatsvindt, bv. darts of biljart in een café/restaurant.


   Volgens deze informatie is het dus wel toegestaan om zonder CTB 'afgehaalde' etenswaren ter plaatse te nuttigen, mits dit niet in het horecagedeelte van de sportkantine gebeurt.

  • Dat is alleen nodig wanneer er binnen horeca aanwezig is in de sportkantine/sportaccommodatie en er eten en drinken genuttigd wordt in dit afgescheiden gedeelte.
   Om het coronabewijs van bezoekers en leden te kunnen scannen, is de CoronaCheck Scanner-app nodig. De CoronaCheck Scanner-app kun je downloaden in de Apple App Store (iPhone) of op Google Play Store (Android).

   De check op het coronatoegangsbewijs kan door het coronatoegangsbewijs te scannen en het ID-bewijs van de persoon te vergelijken met de gegevens van de scan. Deze gegevens zijn altijd 3 van deze 4:

   • De eerste letter van de voornaam; en/of
   • De eerste letter van de achternaam; en/of
   • De geboortedag; en/of
   • De geboortemaand.


   Daarnaast vindt er ook direct een check op coronagerelateerde gezondheidsklachten plaats.

   De check op het coronatoegangsbewijs is voldaan wanneer:

   • de scanner groen kleurt; en
   • het ID overeenkomt; en
   • de bezoeker geen gezondheidsklachten heeft.


   CoronaCheck Scanner is te gebruiken op alle iOS en Android-telefoons vanaf Android 6 en iOS 12 (de iPhone 5s en nieuwer). Ook heeft de telefoon een werkende camera nodig.

   Let op: bij een telefoon met lage kwaliteit camera kan het zijn dat het scannen van papieren CoronaCheck QR-codes moeilijk gaat. Probeer het scannen van QR-codes daarom eerst uit. Daarvoor is het mogelijk om de demo QR-codes te gebruiken, zie coronacheck.nl.

  • Nee, de CTB mag ook gedaan worden wanneer de persoon in het horeca gedeelte plaats neemt.

  • Ja, om verwarring te voorkomen dienen ook deze leden gecheckt te worden op een CTB wanneer deze personen in het horeca gedeelte plaats nemen.

  • Ook voor de horeca vervalt de 1,5 meter vanaf 25 september 2021. Echter heb je wel een coronatoegangsbewijs nodig om toegang te krijgen tot horeca. Voor andere functies, zoals toegang tot de kleedkamers, is een coronatoegangsbewijs niet vereist. Gebouwen met een multifunctionele functie, zoals een gebouw dat toegang geeft tot zowel de sportkantine als de kleedkamers, geldt daarom dat het horecagedeelte afgescheiden moet zijn van de andere functie. Wanneer er sprake is van een afgescheiden ruimte is niet in algemene zin te zeggen, maar afhankelijk van de locatie. Uitgangspunt hierbij is dat de horecafunctie niet gemengd wordt met andere activiteiten.

   Wanneer er geen CTB (Coronatoegangsbewijs) nodig is:

   • voor het gebruik van terrassen buiten en het afhalen van eten en drinken;
   • het nuttigen van afgehaald eten en drinken buiten het afgescheiden horecagedeelte;

   Wanneer er wel CTB (Coronatoegangsbewijs) nodig is:

   • voor het zittend nuttigen van eten en drinken binnen in het afgescheiden gedeelte voor horeca;
   • wanneer de sportbeoefening in de horeca plaatsvindt, bv. darts of biljart in een café/restaurant.

   Volgens deze informatie is het dus wel toegestaan om zonder CTB 'afgehaalde' etenswaren ter plaatse te nuttigen, mits dit niet in het horecagedeelte van de sportkantine gebeurt.

  • Dat is aan de vereniging/accommodatie zelf, als maar duidelijk zichtbaar is waar het afgescheiden horecagedeelte begint en eindigt. Ook moet dit gedeelte afgescheiden zijn van het gedeelte waar je eten en drinken kunt afhalen.

  • Nee, het nuttigen van afgehaald eten en drinken is niet toegestaan in de kantine. Het horecagedeelte is in dit geval alleen bedoeld als afhaalfunctie waarbij je na het afhalen verder beweegt naar een andere plek zodat ook de doorstroom van het afhalen goed mogelijk blijft.

   De sportkantine zonder CTB kan gebruikt blijven worden voor alle andere sportactiviteiten zoals wedstrijdtafel, afhalen van ijs voor blessure of beoefening van sport etc.

   Het nuttigen van afgehaald eten en drinken kan langs het sportveld, op het terras buiten of elders op de accommodatie plaatsvinden als er geen gebruikt wordt gemaakt van een CTB.

  • Je hoeft de barmederwerkers/vrijwilligers niet te vragen om een negatieve test of vaccinatiebewijs. Je mag het wel vragen, alleen hoeft de medewerker geen antwoord te geven.

   Er zal niks veranderen wat betreft het gevaccineerde, niet-gevaccineerde en niet-geteste personeel. Zij mogen allen werken met de leden en gasten die toegang hebben verkregen middels een corona-toegangsbewijs, hierin wordt dus geen onderscheid gemaakt. Het is niet mogelijk om de barmedewerker/vrijwilliger te verplichten zich te laten vaccineren of te testen.

  • Ja, dat kan. Daarmee hoeft er ook geen check gedaan te worden op het Coronatoegangsbewijs.

  • Ja, dat mag.

  • Ook voor de horeca vervalt de 1,5 meter vanaf 25 september 2021. Echter heb je wel een coronatoegangsbewijs nodig om toegang te krijgen tot horeca. Voor andere functies, zoals toegang tot de kleedkamers, is een coronatoegangsbewijs niet vereist. Gebouwen met een multifunctionele functie, zoals een gebouw dat toegang geeft tot zowel de sportkantine als de kleedkamers, geldt daarom dat het horecagedeelte afgescheiden moet zijn van de andere functie. Wanneer er sprake is van een afgescheiden ruimte is niet in algemene zin te zeggen, maar afhankelijk van de locatie. Uitgangspunt hierbij is dat de horecafunctie niet gemengd wordt met andere activiteiten.

   Wanneer er geen CTB (Coronatoegangsbewijs) nodig is:

   • voor het gebruik van terrassen buiten en het afhalen van eten en drinken;
   • het nuttigen van afgehaald eten en drinken buiten het afgescheiden horecagedeelte;

   Wanneer er wel CTB (Coronatoegangsbewijs) nodig is:

   • voor het zittend nuttigen van eten en drinken binnen in het afgescheiden gedeelte voor horeca;
   • wanneer de sportbeoefening in de horeca plaatsvindt, bv. darts of biljart in een café/restaurant.

   Volgens deze informatie is het dus wel toegestaan om zonder CTB 'afgehaalde' etenswaren ter plaatse te nuttigen, mits dit niet in het horecagedeelte van de sportkantine gebeurt.

  • Ja, want de sportbeoefening staat daar centraal. Indien de sportbeoefening goed is af te scheiden van het horecagedeelte kan daar gesport worden zonder CTB-controle.

  • De sporters mogen hun sport beoefenen in een ruimte die is afgescheiden van het horecagedeelte. En op voorwaarde dat men tijdens het sporten in de sportruimte geen gehaalde consumptie gaat nuttigen.

  • De ALV mag plaatsvinden in de sportkantine/ multifunctionele accommodatie.

   Daarbij moet rekening worden gehouden met het volgende: als de ALV plaatsvindt in een gedeelte van het clubgebouw dat is afgescheiden van het horecagedeelte is toegang mogelijk zonder CTB (coronatoegangsbewijs). Het is dan ook mogelijk om een consumptie zoals koffie/thee in het horecagedeelte af te halen, mits men deze nuttigt in de ruimte waar de ALV plaatsvindt.
   Wanneer de ALV plaatsvindt in het afgescheiden horecagedeelte, dan is toegang tot de ALV alleen mogelijk met een CTB.

   Lees hier meer over het online organiseren van een algemene ledenvergadering.

FAQ: algemene vragen

  • Via ons dossier Coronavirus en sport
   voor wie:
   publiek toegankelijk
   wat: algemene vragen, adviezen en veelgestelde vragen

   Via de Microsof Teams omgeving van NOC*NSF
   voor wie: contactpersonen van bonden in de groep 'afstemmingsgroep corona) 
   wat: informatie, voorbeelden, vragenuitwisseling, faq, los van de dagelijkse updates vanuit NOC*NSF
   hoe: voor deze digitale Teams-omgeving van NOC*NSF kunnen contactpersonen van uw bond zich aanmelden. Stuur om een contactpersoon aan te melden, een mail naar accountmanagement@nocnsf.nl, dan wordt deze persoon toegevoegd aan het team. Of meld je aan via deze link.

   Via mail
   voor wie: directeuren en voorzitters van bonden
   wat: algemene informatie en adviezen

  • Ja, het ministerie van VWS heeft NOC*NSF, de sportbonden, VSG, POS en de andere landelijke sportorganisaties gevraagd om gezamenlijk te verkennen op welke manier de sport het best passend kan worden opgenomen in de routekaart coronamaatregelen van de Rijksoverheid. Wij bedoelen hier nadrukkelijk de sport in de meest brede zin, van sportverenigingen en sportschool tot individuele hardloper en degene die thuis aan fitness doet.

   De sport heeft een routekaart opgesteld met versoepelingen die wij haalbaar achten bij het afschalen van het huidige niveau en verder richting het niveau ‘waakzaam’.

   Wij willen daarbij nadrukkelijk met de sport:

   • Zo min mogelijk bijdragen aan het verspreiden van het virus en de druk op de zorg zo laag mogelijk houden;
   • Nederland sterk en gezond mogelijk en de Nederlander zo weerbaar mogelijk maken door hen fit te houden met het uitoefenen van hun favoriete sporten en beweegactiviteiten;
   • De Nederlander wekelijks toegang bieden tot haar sociale netwerk in een gezonde setting waardoor isolement en eenzaamheid wordt beperkt.
   • Met topsport (topwedstrijden en topcompetities) de Nederlander inspireren en vanuit huis via de tv vermaken tijdens de verschillende lockdown periodes. Zodat de druk op de openbare ruimte afneemt.

   Dit heropeningsplan is hier te vinden, de motivaties en onderbouwingen hier.

   We zijn voortdurend met de rijksoverheid in gesprek over de mogelijkheden voor de sport.

  • Q&A Juridisch sportbonden en -clubs

   Voor de juridische vraagstukken voor sportclubs en sportbonden hebben we een Q&A Juridisch samengesteld. Onderwerpen die aan bod komen zijn de huur van sportaccommodaties, arbeid, sponsoren, sportlessen op school, de Buma Sena-regeling, wedstrijden, contributie, algemene ledenvergadering, verzekeringen en de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud.

   -> naar de Q&A Juridische gevolgen voor sportbonden en -verenigingen  

   Heb je verdere algemene juridische vragen?

   1. Neem contact op met eigen jurist
   2. Stuur een mail naar sportdesk@das.nl
   3. Voor arbeidsgerelateerde en NOW-vragen kun je terecht bij de WOS
  • Sociale veiligheid en jeugdteams

   Aansluitend op het protocol verantwoord sporten dat is ontwikkeld om op verantwoorde wijze de sport voor jeugd invulling te geven, zijn er tips opgesteld die verenigingen kan helpen om sport ook in deze tijd ook op een sociaal veilige manier aan te bieden.

   Doordat verenigingen minder druk bezocht zijn dan normaal gesproken zijn er een aantal controlemechanismen op het gebied van gedrag anders dan anders. Het is belangrijk daar rekening mee te houden, zodat grensoverschrijdend gedrag kan worden voorkomen. Denk aan het 4-ogen principe, en hoe je ouders het vertrouwen geeft dat hun kinderen ook sociaal veilig zijn op jouw verenging, ben transparant over je handelen en zorg dat het thema op de agenda blijft.

   -> Download onze tips hier

   Sociale veiligheid en zorgen rondom jeugdteams

   De sport is de perfecte plek om te bewegen en te werken aan je gezondheid. Even je gedachten loslaten en stress ontladen op een plek waar je jezelf mag zijn en je veilig voelt. Zeker voor kinderen is het een belangrijke activiteit in hun weekschema.

   Voor sporters biedt de aanwezigheid van teamgenoten, trainers, coaches en begeleiders op de vereniging een gevoel van veiligheid. Naast het zorgen voor een goede sfeer, saamhorigheid en positiviteit, letten begeleiders op de sporters en op elkaar. Hierdoor krijgen zij een vrij goed beeld van de problematieken en uitdagingen van hun pupillen en kunnen signaleren op het moment dat kinderen ergens mee zitten.

   'Niet pluis-gevoel'

   De sportvereniging heeft regelmatig vermoedens over thuissituaties van kinderen of hebben een 'niet pluis' gevoel. Dit kan gaan over verwaarlozing, de druk in huis die ontstaat doordat we dichter bij elkaar zitten dan normaal, maar ook over huiselijk geweld of seksueel misbruik. Het contact met klasgenoten en leraren op school valt nu echter weg en ook  het contact met teamgenoten en trainers is minimaal. Dit is zichtbaar bij het Centrum Veilige Sport, waar signalen binnen komen van verenigingen die zich zorgen maken over pupillen.

   Het is dus belangrijk om het contact met je sporters te blijven onderhouden, ook in tijden van corona. Maar op welke manier doe je dat? Wat zijn de do’s en dont’s? Hieronder volgen een aantal tips die als richtlijn kunnen dienen.

   -> Download de tips hier

FAQ: vragen over een eventuele besmetting

  • In het geval van een positieve test in je team is het verstandig om zo snel mogelijk, via de betrokkene, te schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler.

   Over het algemeen verblijven sporters tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon en ziet de GGD teamgenoten als 'overige niet nauwe contacten'. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan wedstrijden maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt.

   Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid! Als je dus weet dat iemand meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van de desbetreffende speler is geweest, dan geldt voor deze persoon het dringende advies in quarantaine te gaan voor de duur die de overheid voorschrijft.

  • Bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende hooikoortsklachten, dan mag hij of zij niet naar een sporttraining/-wedstrijd. Het kind moet ook thuisblijven als het bij iemand woont die koorts heeft of benauwd is.

  • In het geval van een positieve test in je team is het verstandig om zo snel mogelijk, via de betrokkene, te schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler.

   Over het algemeen verblijven sporters tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1.5 meter van een andere persoon en ziet de GGD teamgenoten als 'overige niet nauwe contacten'. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan wedstrijden maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt.

   Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid! Als je dus weet dat iemand meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van de desbetreffende speler is geweest, dan geldt voor deze persoon het dringende advies in quarantaine te gaan voor de duur die de overheid voorschrijft.

  • De GGD zal op basis van bron- en contactonderzoek bij de positief geteste speler aangeven welke regels gaan gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler. Over het algemeen verblijven scheidsrechters tijdens een wedstrijd veel minder dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een speler en zal de GGD scheidsrechters zien als 'overige niet nauwe contacten'. Je hoeft als scheidsrechter dus waarschijnlijk niet in quarantaine en als je als scheidsrechter tijdens de wedstrijd waar mogelijk de afstand bewaakt, loop je ook weinig risico.

   Bewaak wel altijd je gezondheidssituatie goed en blijf thuis zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt. Daarbij geldt: safety first en neem je verantwoordelijkheid!

  • Nee, dat is voor de sportbond  niet mogelijk. De speler of betrokken spelers dienen zich zelf te melden bij de GGD via het centrale overheidstelefoonnummer of de inlog op de site van de GGD met DIGID.

FAQ: vragen over trainingen

  • We doen hierbij een beroep op ieders gezond verstand. In het sportprotocol staat dat kinderen zoveel mogelijk 1,5 meter afstand dienen te bewaren ten opzichte van de begeleider of trainer. Echter bestaat er natuurlijk altijd het risico dat er iemand geblesseerd raakt. In dat geval raden wij aan wel hulp te verlenen. 

   Hoe er gehandeld dient te worden bij een blessure of calamiteit is natuurlijk afhankelijk van de specifieke situatie. Het Rode Kruis heeft hier tips voor. Het is verstandig om vooraf met de kinderen afspraken te maken over de intensiteit en veiligheid om het risico op blessures zoveel mogelijk te verkleinen. 

  • Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus in de lucht. Daarom is het van belang om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Het virus wordt niet via zweet doorgegeven. 

  • Een virus heeft een mens of dier nodig om ‘in leven te blijven’ en zich te kunnen delen. Buiten het lichaam kan het virus maar kort overleven. Hoe lang het virus op sportmiddelen overleeft, is afhankelijk van het soort oppervlak, de temperatuur en de luchtvochtigheid. 

   Zo overleeft het virus in het algemeen beter op harde/gladde materialen zoals plastic, metaal en glas, en minder goed op poreuze oppervlakken zoals papier en karton. De kans dat u besmet raakt door het aanraken van een product of oppervlak is heel klein, maar niet helemaal uitgesloten. Wel neemt het aantal virusdeeltjes heel snel (exponentieel) af buiten het lichaam.

   In het algemeen raden we aan om regelmatig uw handen te wassen en sportmaterialen te desinfecteren na gebruik. Een oppervlak dat mogelijk besmet is, kun je eenvoudig reinigen met een gewoon schoonmaakmiddel.  

FAQ: vragen over de accommodatie

  • In eerste instantie ben je als club ervoor verantwoordelijk dat de coronaregels zo goed mogelijk worden nageleefd op jouw accommodatie. Wijs hiervoor bijvoorbeeld een ‘coronacoördinator’ aan die geldt als aanspreekpunt en mensen erop kan wijzen wanneer zij bijvoorbeeld de 1,5 meter niet goed in acht nemen.

   Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de controle en handhaving op de coronamaatregelen. Wanneer blijkt dat de coronamaatregelen niet goed worden nageleefd bij jouw club, kunnen zij als uiterste sanctie besluiten de club te sluiten.

   Het is dus in ieders belang om het niet zover te laten komen en elkaar goed te wijzen op de naleving van de regels.

  • We adviseren om goede afspraken te maken met de beheerder over de hygiënemaatregelen op de accommodatie. Zorg in ieder geval dat de gehele sportaccommodatie na iedere dag goed schoongemaakt wordt en probeer sportmaterialen en handcontactpunten zoals deurklinken meerdere keren per dag schoon te maken.

  • Om legionellagroei te beperken is het zinvol te letten op: 

   • Voorkom stilstand van water in een systeem. 
   • Stel de boiler of combiketel goed af (tenminste 60 graden). 
   • Gebruik het warme en koude water minimaal wekelijks.
   • Spoel direct bij het “opnieuw” in gebruik nemen van de accommodatie even de kranen en douches door om het water te verversen. Het verstandigste is om dit te doen met water met een hoge temperatuur (advies: 80 graden) 


   Wees dus vooral alert nu de sportparken weer open mogen dat de douche en waterinstallaties voor gebruik eerst goed worden doorgespoeld! 

FAQ: vragen over financiën

FAQ: vragen over topsport en corona

Voor topsporters gelden uitzonderingen op de basisregels. Welke zijn dat, hoe zit het met trainingsmogelijkheden voor topsporters, het testen op en vaccineren tegen corona, de protocollen voor topsportcompetities. Daarover is hier meer informatie te vinden.

Q&A Juridisch sportbonden en -clubs

Voor de juridische vraagstukken voor sportclubs en sportbonden hebben we een Q&A Juridisch samengesteld. Onderwerpen die aan bod komen zijn de huur van sportaccommodaties, arbeid, sponsoren, sportlessen op school, de Buma Sena-regeling, wedstrijden, contributie, algemene ledenvergadering, verzekeringen en de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud.

-> naar de Q&A Juridische gevolgen voor sportbonden en -verenigingen