Sinds de vaststelling van besmettingen in Nederland, geeft het RIVM met regelmaat updates en adviezen. We raden iedereen aan deze adviezen goed in de gaten te houden en op te volgen, ook als het om wedstrijden of andere gerelateerde activiteiten gaat. Op de website van het RIVM vind je de laatste informatie. Bekijk ook de veelgestelde vragen over corona en sport op Rijksoverheid.nl

Bij NOC*NSF komen veel vragen binnen, daarom hebben we hieronder een lijst met veelgestelde vragen opgesteld, opgedeeld in meerdere categorieën. De FAQ wordt doorlopend gewijzigd. 

Voor juridische vragen van sportbonden en sportclubs hebben we een aparte Q&A Juridisch opgesteld. Ook voor vragen hoe een algemene vergadering te houden in deze tijd kun je een aparte Q&A  raadplegen. 

Staat je vraag hier niet bij, dan kun je (ma-vr 08.30-17.00 uur) contact opnemen met

Staat je vraag hier niet bij, dan kun je (ma-vr 08.30-17.00 uur) contact opnemen met

mail: sportsupport@nocnsf.nl

whatsapp: 06-82488768

Deze FAQ wordt doorlopend gewijzigd, de laatste update was op 25 januari. 

FAQ: huidige maatregelen

  • Iedereen mag overdag en 's avonds binnen en buiten sporten. Dit hangt ook af van openingstijden van de sportlocatie. Daarbij is het spelen van  (competitie)wedstrijden weer toegestaan.

   Kijk voor een overzicht van alle maatregelen voor de sport op de website van de Rijksoverheid.

  • Tussen 05.00 uur en 22.00 uur mag er publiek aanwezig zijn bij amateursport (wedstrijden en trainingen), professionele sportwedstrijden en topcompetities. Het publiek houdt zich aan de volgende regels:

   • Zij laten een coronatoegangsbewijs zien bij binnenkomst
    • Bij amateursport: alleen binnen en alleen voor mensen van 18 jaar en ouder.
    • Bij professionele sportwedstrijden: binnen en buiten verplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder.
   • Het publiek heeft een vaste plek op 1,5 meter afstand van elkaar (dit geldt voor binnen en buiten en voor staan en zitten)
   • Mondkapje verplicht bij verplaatsing binnen.


   Als het publiek een vaste zitplaats op een tribune heeft (binnen en buiten), mag een locatie zoveel plaatsen benutten als kan met de 1,5-meter-regel. En voor binnen dan een maximum van 1.250 bezoekers (zowel staand en zittend).

  • Ja, de horeca van sportaccommodaties mag open van 05.00 tot 22.00 uur. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

   • Het is verplicht om 1,5 meter afstand te houden. Behalve op een terras buiten bij gebruik van kuchschermen.   
   • Het is verplicht om een coronatoegangsbewijs met identificatiebewijs te laten zien vanaf 18 jaar.
   • Een vaste zitplaats is verplicht.
   • Een mondkapje is verplicht, ook bij verplaatsingen. Het mondkapje hoeft niet op als u zit.
   • Personeel draagt altijd een mondkapje.

   Zonder coronatoegangsbewijs kan gebruik gemaakt worden van de afhaalfunctie in sportkantines, een mondkapje is daarbij dan wel verplicht.

  • Het coronatoegangsbewijs (CTB) is verplicht voor:

   • georganiseerde sportbeoefening in alle binnensportlocaties vanaf 18 jaar, zoals: sportscholen, sportzalen en zwembaden;
   • op buitensportlocaties is een coronatoegangsbewijs verplicht bij
    gebruik van voorzieningen binnen. Bijvoorbeeld in de kleedkamers of toiletten;
   • voor een afhaalpunt binnen geldt de uitzondering CTB-plicht op voorwaarde dat gebruik van een mondkapje verplicht is en het afhaalpunt goed is afgescheiden, zodat de CTB plichtigen niet mengen met mensen die afhalen;
   • een coronatoegangsbewijs is verplicht voor publiek bij amateursport binnen vanaf 18 jaar en voor publiek bij professionele sportwedstrijden (topcompetities binnen en buiten vanaf 13 jaar;
   • bij voetbal in de Ere- en Eerste divisie en topcompetities zijn de sporters zelf niet coronatoegangsbewijsplichtig.

   Het coronatoegangsbewijs (CTB) is niet verplicht voor:

   • Voor mensen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden op de locatie moeten verrichten (zowel betaald als vrijwillig) geldt dat zij geen coronatoegangsbewijs hoeven te tonen als ze een functie voor de sport vervullen in een binnensportlocatie. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, scheidsrechter, officials, onderhoudsprofessionals, alle vrijwilligers.
   • professionele sporters. Dit geldt bijvoorbeeld voor voetballers in de ere- en eerste divisie en voor sporters in topcompetities.
   • afhaal bij sportkantines. Zonder coronatoegangsbewijs kan gebruik gemaakt worden van de afhaalfunctie in sportkantines.
  • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar.

   De 1,5 meter is verplicht, tenzij dit niet mogelijk is voor de sportbeoefening.

  • Mondkapjes zijn verplicht voor sporters vanaf 13 jaar op:

   • binnensportlocaties behalve tijdens het sporten;
   • binnen faciliteiten op buitensportlocaties, zoals de sportkantines en de
   • Mondkapjes zijn verplicht voor publiek dat zich door binnensportlocaties verplaatst.

   In ruimten waar een coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht is, is het dragen van een mondkapje verplicht wanneer men zich gaat verplaatsen.

  • Ja, kleedkamers, douches en toiletten zijn toegankelijk. Voor sporters van 18 jaar geldt wel de verplichting van een coronatoegangsbewijs.

    Sporters van 13 jaar en ouder moeten een mondkapje dragen in de binnenruimtes van de sportaccommodatie.

  • De leeftijdsgrenzen kunnen als volgt geïnterpreteerd worden: alle spelers in teams die jeugdcompetities spelen, vallen onder de regeling voor kinderen tot 18 jaar.

  • De regels zijn hier te vinden.

  • Mocht een activiteit het karakter krijgen van een evenement (met merchandise, start/finish, afhaalhoreca), dan kunt u met de lokale overheid overleggen. 

   De huidige maatregelen staan toe om in de buitenruimte te sporten met inachtneming van de geldende (1,5 meter) regels. Dit maakt dat het organiseren van tochten de nodige zorgvuldigheid vraagt. Afstand houden zal in de praktijk niet altijd meevallen. Als je als deelnemer en als organisatie de kleinschalige tocht kan organiseren, zodat iedereen de maatregelen kan naleven dat is het volgens de letter van de regel mogelijk.

   Gebruik bij het duiden van deze regel op kleinschalige tochten vooral je gezonde verstand, treed dan altijd in overleg met de contactpersonen bij de gemeente en houd vooral in de gaten wat de reden is dat de maatregelen zijn ingevoerd. Sociale contacten en reisbewegingen moeten worden geminimaliseerd.

  • Tijdens het sporten geldt voor trainer, instructeur en arbitrage dat zij geen mondkapje op hoeven. Voor een jurylid bij onderlinge wedstrijden geldt dat waar het kan 1.5m afstand moet worden gehouden. Als afstand houden niet lukt, dan moet een jurylid een mondkapje dragen, tenzij dit het functioneren belemmert.

   LET OP: Het dringende advies is om wel een mondkapje te dragen om jezelf te beschermen.

  • In locaties waarvan de hoofdfunctie één of meerdere sportactiviteiten is (bijvoorbeeld biljart-, pool-, bowling-, darts- of snookercentrum) kan deze open zijn en gebruikt worden conform de regels voor sport. Een CTB is vereist.

  • Voor horecasporten, zoals darts en biljart geldt dat de hoofdfunctie van de accommodatie bepaalt welke openingstijden gelden voor de sportbeoefening. Voor de hoofdfunctie horeca gelden de openingstijden van de horeca, te weten van 05.00 uur-22.00 uur. 

   Als sport de hoofdfunctie is, is de accommodatie 24/7 beschikbaar voor sportbeoefening. De horecafunctie dient daarbij wel om 22.00 uur gesloten te zijn. 

   • Overleggen en bijvoorbeeld opleidingen zijn mogelijk mits de algemeen geldende regels toegepast kunnen worden, zoals het houden van 1,5 meter afstand en CTB-check voor diegenen die niet behoren tot medewerkers en vrijwilligers.
   • Gebruik hierbij je gezond verstand en voorkom onnodige reisbewegingen en sociale contacten
   • Dus doe grotere bijeenkomsten (bijvoorbeeld ALV en theorie-opleidingen) bij voorkeur online.

   -> Lees hier meer over het online organiseren van een algemene ledenvergadering.

FAQ: algemene vragen

  • Via ons dossier Coronavirus en sport
   voor wie:
   publiek toegankelijk
   wat: algemene vragen, adviezen en veelgestelde vragen

   Via de Microsof Teams omgeving van NOC*NSF
   voor wie: contactpersonen van bonden in de groep 'afstemmingsgroep corona) 
   wat: informatie, voorbeelden, vragenuitwisseling, faq, los van de dagelijkse updates vanuit NOC*NSF
   hoe: voor deze digitale Teams-omgeving van NOC*NSF kunnen contactpersonen van uw bond zich aanmelden. Stuur om een contactpersoon aan te melden, een mail naar accountmanagement@nocnsf.nl, dan wordt deze persoon toegevoegd aan het team. Of meld je aan via deze link.

   Via mail
   voor wie: directeuren en voorzitters van bonden
   wat: algemene informatie en adviezen

  • Sociale veiligheid en jeugdteams

   Aansluitend op het protocol verantwoord sporten dat is ontwikkeld om op verantwoorde wijze de sport voor jeugd invulling te geven, zijn er tips opgesteld die verenigingen kan helpen om sport ook in deze tijd ook op een sociaal veilige manier aan te bieden.

   Doordat verenigingen minder druk bezocht zijn dan normaal gesproken zijn er een aantal controlemechanismen op het gebied van gedrag anders dan anders. Het is belangrijk daar rekening mee te houden, zodat grensoverschrijdend gedrag kan worden voorkomen. Denk aan het 4-ogen principe, en hoe je ouders het vertrouwen geeft dat hun kinderen ook sociaal veilig zijn op jouw verenging, ben transparant over je handelen en zorg dat het thema op de agenda blijft.

   -> Download onze tips hier

   Sociale veiligheid en zorgen rondom jeugdteams

   De sport is de perfecte plek om te bewegen en te werken aan je gezondheid. Even je gedachten loslaten en stress ontladen op een plek waar je jezelf mag zijn en je veilig voelt. Zeker voor kinderen is het een belangrijke activiteit in hun weekschema.

   Voor sporters biedt de aanwezigheid van teamgenoten, trainers, coaches en begeleiders op de vereniging een gevoel van veiligheid. Naast het zorgen voor een goede sfeer, saamhorigheid en positiviteit, letten begeleiders op de sporters en op elkaar. Hierdoor krijgen zij een vrij goed beeld van de problematieken en uitdagingen van hun pupillen en kunnen signaleren op het moment dat kinderen ergens mee zitten.

   'Niet pluis-gevoel'

   De sportvereniging heeft regelmatig vermoedens over thuissituaties van kinderen of hebben een 'niet pluis' gevoel. Dit kan gaan over verwaarlozing, de druk in huis die ontstaat doordat we dichter bij elkaar zitten dan normaal, maar ook over huiselijk geweld of seksueel misbruik. Het contact met klasgenoten en leraren op school valt nu echter weg en ook  het contact met teamgenoten en trainers is minimaal. Dit is zichtbaar bij het Centrum Veilige Sport, waar signalen binnen komen van verenigingen die zich zorgen maken over pupillen.

   Het is dus belangrijk om het contact met je sporters te blijven onderhouden, ook in tijden van corona. Maar op welke manier doe je dat? Wat zijn de do’s en dont’s? Hieronder volgen een aantal tips die als richtlijn kunnen dienen.

   -> Download de tips hier

FAQ: vragen over een eventuele besmetting

  • In het geval van een positieve test in je team moet je zo snel mogelijk, via de betrokkene, schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler.

   Over het algemeen verblijven sporters tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon en ziet de GGD teamgenoten als 'overige niet nauwe contacten'. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan wedstrijden maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt.

   Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid! Als je dus weet dat iemand meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van de desbetreffende speler is geweest, check dan de quarantaineregels op de website van de Rijksoverheid.

  • Ja, die gelden ook voor de sport.

   Check hier de regels hierover van Rijksoverheid.

  • In het geval van een positieve test in je team is het verstandig om zo snel mogelijk, via de betrokkene, te schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler.

   Over het algemeen verblijven sporters tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1.5 meter van een andere persoon en ziet de GGD teamgenoten als 'overige niet nauwe contacten'. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan wedstrijden maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt.

   Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid! Als je dus weet dat iemand meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van de desbetreffende speler is geweest, check dan de quarantaineregels op de website van de Rijksoverheid.

  • Nee, dat is voor de sportbond  niet mogelijk. De speler of betrokken spelers dienen zich zelf te melden bij de GGD via het centrale overheidstelefoonnummer of de inlog op de site van de GGD met DIGID.

FAQ: vragen over trainingen

  • We doen hierbij een beroep op ieders gezond verstand. In het sportprotocol staat dat kinderen zoveel mogelijk 1,5 meter afstand dienen te bewaren ten opzichte van de begeleider of trainer. Echter bestaat er natuurlijk altijd het risico dat er iemand geblesseerd raakt. In dat geval raden wij aan wel hulp te verlenen. 

   Hoe er gehandeld dient te worden bij een blessure of calamiteit is natuurlijk afhankelijk van de specifieke situatie. Het Rode Kruis heeft hier tips voor. Het is verstandig om vooraf met de kinderen afspraken te maken over de intensiteit en veiligheid om het risico op blessures zoveel mogelijk te verkleinen. 

  • Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus in de lucht. Daarom is het van belang om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Het virus wordt niet via zweet doorgegeven. 

  • Een virus heeft een mens of dier nodig om ‘in leven te blijven’ en zich te kunnen delen. Buiten het lichaam kan het virus maar kort overleven. Hoe lang het virus op sportmiddelen overleeft, is afhankelijk van het soort oppervlak, de temperatuur en de luchtvochtigheid. 

   Zo overleeft het virus in het algemeen beter op harde/gladde materialen zoals plastic, metaal en glas, en minder goed op poreuze oppervlakken zoals papier en karton. De kans dat u besmet raakt door het aanraken van een product of oppervlak is heel klein, maar niet helemaal uitgesloten. Wel neemt het aantal virusdeeltjes heel snel (exponentieel) af buiten het lichaam.

   In het algemeen raden we aan om regelmatig uw handen te wassen en sportmaterialen te desinfecteren na gebruik. Een oppervlak dat mogelijk besmet is, kun je eenvoudig reinigen met een gewoon schoonmaakmiddel.  

FAQ: vragen over de accommodatie

  • In eerste instantie ben je als club ervoor verantwoordelijk dat de coronaregels zo goed mogelijk worden nageleefd op jouw accommodatie. Wijs hiervoor bijvoorbeeld een ‘coronacoördinator’ aan die geldt als aanspreekpunt en mensen erop kan wijzen wanneer zij bijvoorbeeld de 1,5 meter niet goed in acht nemen.

   Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de controle en handhaving op de coronamaatregelen. Wanneer blijkt dat de coronamaatregelen niet goed worden nageleefd bij jouw club, kunnen zij als uiterste sanctie besluiten de club te sluiten.

   Het is dus in ieders belang om het niet zover te laten komen en elkaar goed te wijzen op de naleving van de regels.

  • We adviseren om goede afspraken te maken met de beheerder over de hygiënemaatregelen op de accommodatie. Zorg in ieder geval dat de gehele sportaccommodatie na iedere dag goed schoongemaakt wordt en probeer sportmaterialen en handcontactpunten zoals deurklinken meerdere keren per dag schoon te maken.

  • Om legionellagroei te beperken is het zinvol te letten op: 

   • Voorkom stilstand van water in een systeem. 
   • Stel de boiler of combiketel goed af (tenminste 60 graden). 
   • Gebruik het warme en koude water minimaal wekelijks.
   • Spoel direct bij het “opnieuw” in gebruik nemen van de accommodatie even de kranen en douches door om het water te verversen. Het verstandigste is om dit te doen met water met een hoge temperatuur (advies: 80 graden) 


   Wees dus vooral alert nu de sportparken weer open mogen dat de douche en waterinstallaties voor gebruik eerst goed worden doorgespoeld! 

FAQ: vragen over financiën

Q&A Juridisch sportbonden en -clubs

Voor de juridische vraagstukken voor sportclubs en sportbonden hebben we een Q&A Juridisch samengesteld. Onderwerpen die aan bod komen zijn de huur van sportaccommodaties, arbeid, sponsoren, sportlessen op school, de Buma Sena-regeling, wedstrijden, contributie, algemene ledenvergadering, verzekeringen en de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud.

-> naar de Q&A Juridische gevolgen voor sportbonden en -verenigingen  

Heb je verdere algemene juridische vragen?

 1. Neem contact op met eigen jurist
 2. Stuur een mail naar sportdesk@das.nl
 3. Voor arbeidsgerelateerde en NOW-vragen kun je terecht bij de WOS