Sinds de vaststelling van besmettingen in Nederland, geeft het RIVM met regelmaat updates en adviezen. We raden iedereen aan deze adviezen goed in de gaten te houden en op te volgen, ook als het om wedstrijden of andere gerelateerde activiteiten gaat. Op de website van het RIVM vind je de laatste informatie. Bekijk ook de veelgestelde vragen over corona en sport op Rijksoverheid.nl

Bij NOC*NSF komen veel vragen binnen, daarom hebben we hieronder een lijst met veelgestelde vragen opgesteld, opgedeeld in vijf categorieën: algemene vragen, vragen over het sportprotocol verantwoord sporten voor jeugd, vragen van sportclubs, van sporters en van sportbonden.

Voor juridische vragen van sportbonden en sportclubs hebben we een aparte Q&A Juridisch opgesteld. Ook voor vragen hoe een algemene vergadering te houden in deze tijd kun je een aparte Q&A  raadplegen. 

Staat je vraag hier niet bij, dan kun je contact opnemen met

Staat je vraag hier niet bij, dan kun je contact opnemen met

mail: sportsupport@nocnsf.nl

whatsapp: 06-82488768

FAQ: algemene vragen

Algemene vragen over het coronavirus en sport.

  • NOC*NSF volgt alle adviezen op van het RIVM. Dat betekent dat alle medewerkers tot en met 19 mei verplicht zijn om thuis te werken. We zijn echter gewoon bereikbaar.

   Voor vragen kan je terecht bij de NOC*NSF Supportdesk door te mailen naar sportsupport@nocnsf.nl of een WhatsApp-bericht te sturen naar 06-82488768.

  • De jeugd tot en met 18 jaar mag weer samen trainen in de buitenlucht. Daarbij moeten de hygiënemaatregelen van het RIVM worden gevolgd.  

   Voor de jeugd in de leeftijd 13 tot en met 18 jaar geldt dat zij zich tijdens het sporten 1,5 meter afstand moeten houden. Voor de jeugd t/m 12 jaar geldt dat niet. Alleen trainingen zijn toegestaan, wedstrijden/competities en toernooien blijven verboden. Deze georganiseerde jeugdsportactiviteiten kunnen in overleg met de gemeente ook in de openbare buitenruimte plaatsvinden, bijvoorbeeld georganiseerd en begeleid door buurtsportcoaches.

   Vanaf 11 mei mag ook iedereen ouder dan 18 jaar weer buiten sporten en bewegen op 1,5 meter afstand van elkaar. Ook hier geldt: alleen trainingen zijn toegestaan, wedstrijden/competities en toernooien blijven verboden. Kleedkamers blijven gesloten.

   -> Lees hier meer over het protocol verantwoord sporten

   Als het virus onder controle blijft, kan per 1 september een volgende stap worden gezet: alle binnensporten zijn dan weer mogelijk voor alle leeftijden. De deur kan dan ook van het slot voor fitnessclubs. Sportwedstrijden kunnen dan plaatsvinden zonder publiek. Dit geldt ook voor het betaald voetbal.

  • Samenkomsten waar een vergunning voor verplicht is, zijn tot 1 september verboden.

   Vanaf 29 april mag de jeugd tot en met 18 jaar weer samen, onder begeleiding, trainen in de buitenlucht. Daarbij moeten de hygiëne maatregelen van het RIVM worden gevolgd. Voor de jeugd in de leeftijd 13 tot en met 18 jaar geldt dat zij zich tijdens het sporten 1,5 meter afstand moeten houden, voor de jeugd t/m 12 jaar geldt dat niet. Alleen trainingen zijn toegestaan, wedstrijden/competities en toernooien blijven verboden. Kleedkamers blijven gesloten.

   Vanaf 11 mei mag ook iedereen ouder dan 18 jaar weer buiten sporten en bewegen op 1,5 meter afstand van elkaar. Ook hier geldt: alleen trainingen zijn toegestaan, wedstrijden/competities en toernooien blijven verboden. Kleedkamers blijven gesloten.

   -> Lees hier meer over het protocol verantwoord sporten kinderen en jeugd

   Als het virus onder controle blijft, kan per 1 september een volgende stap worden gezet: alle binnensporten zijn dan weer mogelijk voor alle leeftijden. De deur kan dan ook van het slot voor fitnessclubs. Sportwedstrijden kunnen dan plaatsvinden zonder publiek. Dit geldt ook voor het betaald voetbal.

  • Bij wedstrijden en evenementen komen (veel) mensen bij elkaar en zijn er (veel) mensen dicht bij elkaar. Virussen kunnen zich in dat soort situaties gemakkelijker verspreiden. Het advies is daarom om sociale contacten zoveel mogelijk te vermijden.

  • De Olympische en Paralympische Spelen van Tokio worden vanwege de wereldwijde coronacrisis niet zoals gepland komende zomer gehouden. 

   De Olympische Spelen vinden nu plaats van 23 juli tot en met 8 augustus 2021, de Paralympische Spelen van 24 augustus tot en met 5 september 2021.

   In deze FAQ is een aparte categorie opgenomen voor vragen over Tokyo 2020. 

  • De gevolgen voor sportbonden en andere sportaanbieders zijn groot nu zij hun deuren hebben moeten sluiten. NOC*NSF roept het Rijk en de Gemeenten op om nu ook snel de door het kabinet genomen uitzonderlijke economische maatregelen toepasbaar te maken op de sport. 

   Doel van die maatregelen is om banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Met gemeenten wordt gesproken over allerlei maatregelen die lokaal kunnen worden genomen zoals het opschorten van het innen van huur en belastingen.

   Inmiddels heeft het kabinet 110 miljoen euro ter beschikking gesteld om tegemoet te komen aan de noden van de Nederlandse sportverenigingen.

   Naast de sportverenigingen ziet NOC*NSF dat ook andere groepen binnen de sport hard worden getroffen. Het gaat dan om sportbonden, ondernemers, organisatoren van evenementen, professionele sportaanbieders en specifieke groepen topsporters.

   Eerder vroegen wij via verschillende oproepen ook voor deze groepen aandacht. Op dit moment zijn nog lang niet al deze problemen opgelost. Voor de eerste nood bij sportbonden wordt het Coronanoodfonds Sport opgezet, waarvoor de sport zelf vijf miljoen opzij heeft gezet en de Nederlandse Loterij het vanwege de verlenging van samenwerking met NOC*NSF mogelijk heeft gemaakt daar nog eens een miljoen aan toe te voegen. Over de andere groepen blijven we graag in gesprek met zowel de verschillende overheden als andere partijen.

  • Een virus heeft een mens of dier nodig om ‘in leven te blijven’ en zich te kunnen delen. Buiten het lichaam kan het virus maar kort overleven. Hoe lang het virus op sportmiddelen overleeft, is afhankelijk van het soort oppervlak, de temperatuur en de luchtvochtigheid. 

   Zo overleeft het virus in het algemeen beter op harde/gladde materialen zoals plastic, metaal en glas, en minder goed op poreuze oppervlakken zoals papier en karton. De kans dat u besmet raakt door het aanraken van een product of oppervlak is heel klein, maar niet helemaal uitgesloten. Wel neemt het aantal virusdeeltjes heel snel (exponentieel) af buiten het lichaam.

   In het algemeen raden we aan om regelmatig uw handen te wassen en sportmaterialen te desinfecteren na gebruik. Een oppervlak dat mogelijk besmet is, kun je eenvoudig reinigen met een gewoon schoonmaakmiddel.  

  • Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus in de lucht. Daarom is het van belang om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Het virus wordt niet via zweet doorgegeven. 

FAQ protocol verantwoord sporten

  • Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, altijd onder begeleiding van buurtsportcoaches of het kader van sportaanbieders. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging.

   Hiervoor is een protocol opgesteld. Met dit protocol willen we de gemeenten en uitvoerende partijen richting geven hoe te handelen en hen aandachtspunten voor nadere uitwerking aanreiken. Hierbij willen we zoveel mogelijk ruimte voor lokaal maatwerk te bieden, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM.

   Het protocol is hier te lezen.

  • Dat hangt er van af. Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden). Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches. De lokale noodverordening is leidend; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan. 

   De bedoeling is om alle kinderen en jongeren de ruimte te geven om weer te kunnen sporten en bewegen. Het is niet de bedoeling om alle verenigingen, sportclubs en ondernemingen weer aan te zetten.

   In de meeste noodverordeningen wordt gesproken over: 'activiteiten door sportverenigingen of professionals georganiseerd en begeleid buiten sporten en bewegen van personen tot en met 18 jaar.'

   En 'De gemeenten voeren hier de regie over en maken met sportverenigingen en andere betrokkenen afspraken over de organisatie en begeleiding van verschillende vormen van buiten sporten en bewegen, uiteraard in overleg met de voorzitter. Bij georganiseerd sporten en bewegen gaat het om professionals (zoals sportleraren, buurtcoaches en cultuurcoaches) die zorgdragen voor de organisatie en de begeleiding bij het sporten en bewegen.'

   Het is aan de gemeente om te beslissen welke activiteiten, clubs en verenigingen ze hieronder vinden vallen.

  • Kinderen t/m 12 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te bewaren. Kinderen moeten zo veel mogelijk 1,5 meter afstand bewaren ten opzichte van de begeleider of trainer. Bij kinderen vanaf 13 jaar en de senioren vanaf 19 (die per 11 mei weer samen mogen trainen) geldt het houden van de onderlinge afstand van 1,5 meter. Per 1 juni hoeft de hele jeugd tot en met 18 jaar tijdens deze georganiseerde sportactiviteiten onder begeleiding geen 1,5 meter afstand meer te houden.

   Daarbij heeft het RIVM in haar advies expliciet rekening gehouden met het feit dat afstand houden voor sommige kinderen in de praktijk lastig zal zijn. Een kind met een gat in de knie heeft een pleister en een knuffel nodig; dat mag en is ook verantwoord.

   Het RIVM geeft aan dat uit onderzoek blijkt dat jonge kinderen ondervertegenwoordigd zijn in de patiëntenpopulatie. Als kinderen ziek worden, verloopt de ziekte mild. Om die reden is de kans dat ze het doorgeven aan een volwassene ook klein. Toch is het goed om, waar het kan, afstand te houden tussen kind en de begeleider/trainer.

   Voor meer informatie, check het sportprotocol.

  • De leeftijdsgrenzen zijn bepaald door de rijksoverheid vanuit de versoepelingen, zoals vastgesteld op 21 april

   • Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden).

   • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.

   • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen. Per 1 juni hoeft de hele jeugd tot en met 18 jaar tijdens deze georganiseerde sportactiviteiten onder begeleiding geen 1,5 meter afstand meer te houden.

   • Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.

   De Rijksoverheid heeft de richtlijnen voor de lokale noodverordeningen verstuurd naar de gemeenten. Inmiddels hebben alle gemeente de noodverordeningen aangepast.

   Advies: vraag bij de coronacoördinator van de gemeente of het sportbedrijf hoe ze hierop gaan handhaven en wat er eventueel wel is toegestaan in de lokale situatie.

  • Vanaf 11 mei zijn er geen beperkingen opgelegd wat betreft het mengen van personen. Wel is het zo dat kinderen tot en met 12 jaar onderling geen afstand hoeven te houden maar wel ten opzichte van deelnemers of aanwezigen van 13 jaar en ouder. Per 1 juni hoeft de hele jeugd tot en met 18 jaar tijdens deze georganiseerde sportactiviteiten onder begeleiding geen 1,5 meter afstand meer te houden.

  • Als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren). Ook bij de leeftijdsgroep 18+ hebben alleen sporters vooralsnog toegang tot de sportlocatie.

  • Risicogroepen: het advies is dat volwassenen die behoren tot de risicogroepen volgens het RIVM (boven de 70 jaar of met onderliggende aandoeningen) zelf het risico analyseren voor zij zich op de buitensportaccommodaties of in de openbare ruimte in groepen begeven.

   Jeugd: In het sportprotocol staat dat vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar op geen enkel moment is toegestaan. Een uitzondering hierop is dat iemand van 13 t/m 18 jaar wel als trainer voor de groep mag staan bij kinderen t/m 12 jaar. Wel is de trainer ervoor verantwoordelijk dat de jeugd zich aan de maatregelen houdt.

   Zorgmedewerker: Zorg gaat in deze voor, dus in dat opzicht is het verstandig de trainingen over te laten aan andere. Echter zijn er ook maatregelen opgesteld voor zorgpersoneel. We raden je dus aan dit na te vragen bij jouw zorginstelling. Als je gewoon buiten de zorginstelling mag functioneren dan kan het wellicht ook in deze groep. Kortom, we raden je aan dit na te gaan bij je zorginstelling.

  • Jeugdtrainers en buurtsportcoaches met minimaal 24 uur ziekteverschijnselen die passen bij een COVID-19 infectie kunnen zich in de testfaciliteiten van de GGD’en laten testen. Alle testafnames zijn op afspraak nadat een arts jou heeft aangemeld.

   GGD’en nemen de PCR-test af. Daarmee kan worden vastgesteld of iemand het coronavirus op dat moment heeft. Voor deze test wordt met een wattenstaafje in de neus en keel gestreken. In het laboratorium wordt onderzocht of hierin erfelijk materiaal van het virus zit. Als dat zo is dan staat vast dat je op dat moment met het virus bent besmet.

  • We doen hierbij een beroep op ieders gezond verstand. In het sportprotocol staat dat kinderen zoveel mogelijk 1,5 meter afstand dienen te bewaren ten opzichte van de begeleider of trainer. Echter bestaat er natuurlijk altijd het risico dat er iemand geblesseerd raakt. In dat geval raden wij aan wel hulp te verlenen. 

   Hoe er gehandeld dient te worden bij een blessure of calamiteit is natuurlijk afhankelijk van de specifieke situatie. Het Rode Kruis heeft hier tips voor. Het is verstandig om vooraf met de kinderen afspraken te maken over de intensiteit en veiligheid om het risico op blessures zoveel mogelijk te verkleinen. 

  • In het sportprotocol van NOC*NSF is er geen maximale groepsgrootte bepaald. Wel doen we een beroep op ieders gezonde verstand. Zodat daadwerkelijk de 1,5 meter in afstand in acht genomen kan worden en kinderen die deelnemen ook aandacht van de trainer kunnen krijgen. Ook zijn er sportspecifieke protocollen waarin de maximale groepsgrootte wel op is genomen. We raden je dus aan het sportspecifieke protocol van jouw sport bij je sportbond te raadplegen.

  • Kinderen t/m 12 jaar hoeven tijdens het spelen en sporten onderling geen 1,5 meter afstand te bewaren. Kinderen moeten wel zo veel mogelijk 1,5 meter afstand bewaren ten opzichte van hun begeleider.

   Voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar geldt dat zij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moeten houden en dus geen contactsport kunnen doen. Vanaf 11 mei mag ook iedereen ouder dan 18 jaar weer buiten sporten en bewegen op 1,5 meter afstand van elkaar, voor hen geldt dan hetzelfde.

   Voor meer informatie, check het sportprotocol.

  • Kinderen tot en met 12 jaar en jeugd van 13 tot en met 18 jaar mogen, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. Voor volwassenen vanaf 19 jaar is het vanaf 11 mei toegestaan om met of zonder begeleiding in hardloop-, wieler- en andere sportgroepjes in de openbare ruimte te trainen, hanteer hierbij de voorwaarden zoals opgenomen in de lokale noodverordening. Vermijd daarbij de drukte.

   Voor dit niet-georganiseerde sporten gelden dezelfde gezondheidsadviezen als voor al het andere sociale contact: houd minimaal 1,5 meter afstand en blijf binnen wanneer u last heeft van neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en hoesten of verhoging of koorts. 

   Tot slot: Zoek geen risico’s op waardoor u bent aangewezen op medische hulp (bijvoorbeeld door een ongeval). 

   Voor meer informatie, check het sportprotocol.

  • De overheid heeft op het advies van deskundigen besloten om binnensportaccommodaties nog niet open te stellen. Binnensporten mag dus nog niet. Er zijn ook strenge restricties voor gymlessen op school.

   Wij dringen er bij de overheid op aan om binnensporten in ieder geval voor kinderen en wellicht ook al de jeugd zo snel mogelijk open te stellen.

  • Kinderen t/m 12 jaar mogen op de veldjes en pleintjes zelf vrij spelen en sporten. Hierbij hoeft de 1,5 meter afstand niet in acht te worden genomen.

  • Jongeren in de leeftijd van 13 tot en met 18 jaar mogen vanaf 29 april, wanneer er sprake is van een georganiseerde sportactiviteit onder leiding van een door de gemeente aangewezen trainer, samenkomen om te sporten.

   Buiten de activiteit om blijft gelden dat jongeren alleen mogen samenkomen in groepen van maximaal 2 personen. Voor de jeugd in de leeftijd 13 t/m 18 jaar geldt dat zij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moeten houden. Per 1 juni hoeft de hele jeugd tot en met 18 jaar tijdens georganiseerde sportactiviteiten onder begeleiding geen 1,5 meter afstand meer te houden.

   Voor meer informatie, check het sportprotocol.

  • Voor volwassenen vanaf 19 jaar is het vanaf 11 mei toegestaan om met of zonder begeleiding in hardloop-, wieler- en andere sportgroepjes in de openbare ruimte te trainen, hanteer hierbij de voorwaarden zoals opgenomen in de lokale noodverordening, vermijd daarbij de drukte.

   Voor dit niet-georganiseerde sporten gelden dezelfde gezondheidsadviezen als voor al het andere sociale contact: houd minimaal 1,5 meter afstand en blijf binnen wanneer u last heeft van neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en hoesten of verhoging of koorts. 

  • Als jeugdleden andere kinderen meenemen naar de training, dan gelden daarvoor in principe dezelfde regels als bij een gewone proeftraining en/of instuif. Normaal gesproken doen nieuwe leden ook een proefles mee bij de huidige trainingen en zijn dan ook verzekerd.

   Advies: Verenigingen zijn verzekerd via de sportbonden; voor specifieke vragen hierover raden we je dus aan contact op te nemen met jouw eigen sportbond.

   NB: Er zijn sportbonden die geen collectieve verzekering hebben.

   En hoe zit het met de verzekering/aansprakelijkheid in het geval dat een trainer of lid besmet raakt met corona? Daarop is het antwoord dat het onder de eigen verantwoordelijkheid valt om de afweging te maken training te geven of niet. Want niemand kan garanderen dat iemand niet besmet raakt.

  • De protocollen zijn voor kinderen tot 12 jaar en van 13 t/m 18 jaar en gelden voor alle kinderen. Dus ook voor kinderen met een beperking. Het protocol maakt alleen onderscheid op leeftijd en niet op doelgroepen. Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan. In de lokale noodverordeningen staat uitgewerkt hoe elke gemeente hierop handhaaft.

   Als blijkt dat het voor bijvoorbeeld G-teams of rolstoelteams niet mogelijk is om de protocollen te handhaven, dan is sporten op de club simpelweg niet verstandig vanwege de gezondheidsrisico’s die corona met zich meebrengt. Kunnen de protocollen wel in acht genomen worden, dan stimuleren wij clubs van harte om sport voor ieder kind op te starten.

   Bij sportende kinderen is, indien ondersteuning echt noodzakelijk is, de aanwezigheid van één ouder of verzorger per kind toegestaan. Ons advies aan ouders/verzorgers is om hierover in gesprek te gaan met de club.

  • De mogelijkheid om kantines (inclusief terrassen) van (sport)verenigingen onder dezelfde voorwaarden als de horeca te openen is er niet. Deze mogelijkheid wordt nog wel nader onderzocht door de overheid.

  • De horecavoorzieningen van de sportverenigingen mogen, als eind juni blijkt dat de cijfers over de bestrijding van het coronavirus dat toelaten, onder voorwaarden per 1 juli weer open.

   Voor zelfstandige restaurants op sportaccommodaties geldt dat zij de horecarichtlijnen kunnen volgen. Voor informatie daarover verwijzen wij naar de betreffende eigenaar/uitbater en de betrokken gemeente.

  • De horecavoorzieningen van de sportverenigingen mogen, als eind juni blijkt dat de cijfers over de bestrijding van het coronavirus dat toelaten, onder voorwaarden per 1 juli weer open.

   Voor zelfstandige restaurants op sportaccommodaties geldt dat zij de horecarichtlijnen kunnen volgen. Voor informatie daarover verwijzen wij naar de betreffende eigenaar/uitbater en de betrokken gemeente.

  • Voor de terrassen en binnenruimtes van de horeca geldt dat mensen 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden, behalve mensen die behoren tot een huishouden, en heeft iedereen een zitplaats.

   Het is aan de eigenaar of uitbater van de horeca gelegenheid om te bepalen welke activiteiten hij binnen deze en de andere richtlijnen voor de horeca toe zal staan.

  • De terrassen en sportkantines blijven dicht. De clubhuizen zelf zijn dat ook. Je kan en mag op het terrein van de sportaccommodatie dan ook geen afhaal of uitgiftepunt instellen.

   De horecavoorzieningen van de sportverenigingen mogen, als eind juni blijkt dat de cijfers over de bestrijding van het coronavirus dat toelaten, onder voorwaarden per 1 juli weer open.

FAQ voor sportclubs

Veelgestelde vragen van sportclubs over de gevolgen van de maatregelen rond het coronavirus. Vragen die betrekking hebben op het sportprotocol staan hierboven in deze faq.

  • De regie bij het weer openstellen van buitensportaccommodaties voor de jeugd ligt bij de gemeenten die daar afspraken over maken met de clubs en sportparken. Dat kan per gemeente verschillen.

   Deze georganiseerde jeugdsportactiviteiten kunnen in overleg met de gemeente ook in de openbare buitenruimte plaatsvinden, bijvoorbeeld georganiseerd en begeleid door buurtsportcoaches.

   Vanaf 11 mei mag ook iedereen ouder dan 18 jaar weer buiten sporten en bewegen op 1,5 meter afstand van elkaar. 

   -> Lees hier meer over het protocol verantwoord sporten

  • Voorlopig mogen er nog geen sportwedstrijden of toernooien georganiseerd worden. Neem contact op met je bond wat dit betekent voor jouw competitie.

   Als het virus onder controle blijft, kan per 1 september een volgende stap worden gezet en in dat geval kunnen er dan sportwedstrijden plaatsvinden zonder publiek.

  • Werkgeversorganisatie Netwerk in de sport geeft op hun website aan dat als het gaat om trainers in loondienst de club als werkgever in beginsel gehouden is het loon door te betalen. Meer daar over is te vinden op de website van Netwerk in de sport

   Ben je als club aangesloten bij Netwerk in de sport, lees dan ook hun bericht over aanvragen van deeltijd-WW. Ben je dat niet, kijk dan op de website van het UWV.

   Arbeidstijdverkorting kan niet worden aangevraagd voor werknemers met een 0-uren contract of voor oproepkrachten. Een vrijwilligersvergoeding kan alleen aan trainers worden toegekend als er daadwerkelijk werkzaamheden op vrijwillige basis zijn verricht. Het is een gunst en geen recht.

   Voor meer vragen over werkgeverszaken en contracten waaronder oproepcontracten, zie de website van Netwerk in de sport.

   Bekijk hier onze Q&A voor juridische vragen.

  • Ja, leden van verenigingen moeten hun contributie betalen. Zij hebben geen recht op teruggave of compensatie, tenzij de statuten anders bepalen. Kijk ook uit met onverplicht contributie kwijt te schelden, dit kan in strijd met de statuten zijn.

   Toelichting:
   De wet bepaalt dat contributie voor het hele jaar verschuldigd is. De statuten kunnen hiervan afwijken (via een reglement is niet voldoende!). Verenigingen kunnen dan bijvoorbeeld een ‘noodfonds’ in richten voor leden die hun contributieverplichtingen niet na kunnen komen. Zo kan de club wel solidair zijn met mensen die nu hard getroffen worden. Staat er niets in de statuten overleg dan met een jurist een en ander is ook afhankelijk van de financiële positie van de vereniging.

   Tip: kijk in de statuten van de vereniging naar de bepalingen over contributie. Neem bij twijfel contact op met een jurist.

   Bekijk de hier de Q&A voor juridische vragen.

  • Het uitgangspunt is dat sportinrichtingen gesloten zijn, maar dat buitensportaccommodaties gedeeltelijk geopend zijn voor trainingen voor jeugd tot en met 18 jaar en vanaf 11 mei ook voor de trainingen van senioren. Ook indien dit niet specifiek in de ter plaatse geldende noodverordening is opgenomen is dit het uitgangspunt, omdat dit bijdraagt aan het doel van de aanwijzing van de ministers en de noodverordeningen.

   Dit betekent dat deze in principe ook niet mogen worden betreden voor onderhoud, omdat dit de kans op verspreiding van het coronavirus vergroot. Hierop zijn wel uitzonderingen denkbaar. Het is belangrijk om te allen tijde de maatregelen van het RIVM in acht te nemen.  

   Wij adviseren u om regulier onderhoud, keuringen etc. uitsluitend te doen op basis van overleg met de eigenaar van de sportaccommodatie uitgaande dat deze direct of indirect contact heeft met de burgemeester/voorzitter veiligheidsregio van de betreffende gemeente vanwege bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving.  Indirect contact kan via de ambtenaar belast met sportzaken uitgaande dat deze bekend is met de laatste stand van zaken aangaande coronamaatregelen.

   Vraag alleen toestemming voor strikt noodzakelijk veld/baanonderhoud en essentiële werkzaamheden om schade aan de banen te voorkomen.  

  • Iedereen in de sport wordt door de maatregelen geraakt: de sporters, de clubs, de bonden en ook andere sportaanbieders. Laten we dat vooral samen zien op te lossen, samen met de maatschappelijke partners zoals de gemeenten, de rijksoverheid en NOC*NSF. 

   De overheid heeft inmiddels al een noodpakket aangekondigd om te proberen zo veel mogelijk bedrijven en personen overeind te houden, zie deze link.

   Of de huur/pacht doorbetaald moet worden, hangt af van de bewoordingen in de overeenkomst/algemene voorwaarden én het hangt af van hoe rechters corona gaan beoordelen.Gaan rechters corona zien als een onvoorziene omstandigheid waardoor de voorwaarden aangepast mogen worden?

   Bekijk de opties hier in de Q&AQ voor juridische vragen.

   NOC*NSF adviseert dan ook om op dit moment lopende afspraken te respecteren en op een later moment te inventariseren hoe diverse partijen elkaar kunnen helpen. Juist omdat nog veel onzeker is. Mochten er acute liquiditeitsproblemen zijn, ga dan vooral het gesprek aan met de verhuurder of mogelijk uitstel verleend kan worden.

  • Grasvelden:
   De groei zit reeds in de velden dus de velden vragen om onderhoud. Als onderhoud niet uitgevoerd wordt kan dat kwaliteitsproblemen tot gevolg hebben. Juist nu de velden niet bespeeld worden is het onderhoud des te belangrijker. Doordat velden/banen niet bespeeld mogen worden is het verstandig groot onderhoud naar voren te halen, denk aan doorzaaien om een meer gesloten grasmat te krijgen waardoor de kans op vestiging van onkruiden minder is. Werkzaamheden als beluchten en bemesten zorgen ook voor een betere kwaliteit grasmat.  

   Velden/banen van kunstgras, half-verharding of kunststof:
   Als er de komende weken geen onderhoud wordt gepleegd kan dat kwaliteitsproblemen tot gevolg hebben. Dit is vaak later zichtbaar. Vooral de ‘natuurlijke’ organische vervuiling van velden/banen blijft aandacht vragen. 

   Voor kunstgrasvelden met infill geldt: Nu de velden/banen niet bespeeld worden is het van belang de “infill” los te houden zodat onkruiden/algen en mossen niet de kans krijgen zich te vestigen.

   Voor semi-water kunstgrasvelden geldt: regulier onderhoud blijven verrichten zoals borstelen en organisch materiaal verwijderen om geen voedingsbodem voor onkruiden, algen en mossen te bieden.

   Voor gravel en andere half-verharding geldt dat het voorjaarsonderhoud doorgang moet vinden door de onderhoudspartij of vereniging. Daarnaast dient regulier onderhoud veelvuldig plaats te vinden aangezien door het niet bespelen de kans op groei van onkruid, algen, schimmels en mos vergroot wordt.

   Daarnaast dient regulier onderhoud veelvuldig plaats te vinden aangezien door het niet bespelen de kans op groei van onkruid, algen, schimmels en mos vergroot wordt. Dit geldt ook voor asfalt en kunststofbanen in atletiek, tennis, handbal en andere buitensporten op deze ondergronden In alle gevallen dienen de richtlijnen van het RIVM maatregelen in acht genomen te worden.

   Dit geldt ook voor asfalt en kunststofbanen in atletiek, tennis, handbal en andere buitensporten op deze ondergronden.

   In alle gevallen dienen de richtlijnen van het RIVM maatregelen in acht genomen te worden.

  • Alle sportinrichtingen, zoals sportvelden en andere sportaccommodaties, zijn gesloten. Van de beheerder/eigenaar/exploitant wordt in principe verwacht dat zij de sportinrichting en de daarbij horende hekken en deuren op slot doen. Het kan zinvol zijn (in overleg met de beheerder/eigenaar/exploitant van de sportinrichting) om een waarschuwingsbord op te hangen bij de toegangspoort met de mededeling dat de sportinrichting is gesloten i.v.m. het coronavirus. 

   Het aan te raden om attributen zoals doelen, netten of korven op te bergen en eigen leden te informeren over het verbod om de sportinrichting te betreden. Bij het zien van betreders kan de club de veiligheidsregio informeren, maar normaliter hoeft een sportvereniging dit zelf niet actief te controleren.

   Als mensen daarna - ondanks de sluiting - alsnog gebruikmaken van de sportinrichting kan de veiligheidsregio hiertegen handhaven. Tegen iedereen die handelt in strijd met de maatregelen kan handhavend worden opgetreden.

   De Vereniging Sport en Gemeenten heeft over dit topic een uitgebreide FAQ samengesteld.

  • Wij adviseren de communicatie af stemmen met de patiënt (of de familie van de patiënt) i.v.m. met de privacy en om af te stemmen met de GGD. Wat de club kan en moet communiceren naar leden is namelijk per geval anders, bijv. met betrekking tot wel of geen besmettingsgevaar voor andere clubleden.

  • De maatregelen houden in dat sportclubs en sportaccommodaties (binnen en buiten en dus ook die van private eigenaren) in ieder geval tot en met 19 mei hun deuren dienen te sluiten, met een uitzondering voor de jeugd tot en met 18 jaar, die onder begeleiding en in georganiseerd verband weer in de buitenlucht mag sporten met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. Vanaf 11 mei moge ook de senioren vanaf 19 jaar weer samen trainen.

   Raadpleeg voor informatie over sportspecifieke vragen ook je eigen sportbond.

  • Sportverenigingen en ondernemers in de sport kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep op doen op het Noodloket van het ministerie van Economische Zaken. Zij ontvangen dan een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro.

   Er geldt wel een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen. Zo wordt op basis van KVK SBI-code gekeken welke ondernemingen een beroep op de regeling kunnen doen. Verder is het een vereiste dat er een eigen fysieke locatie is, bijvoorbeeld een sportkantine. Ook moet de te verwachten omzetdaling voor de periode 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 ten minste €4.000 zijn, net als de te verwachten vaste lasten in dezelfde periode.

   Aanvragen kunnen vanaf vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020 worden ingediend via www.rvo.nl/tegemoetkomingcorona. Hier vindt u ook meer informatie over de voorwaarden.

  • Clubs hebben voorraden. Nu sportparken niet gebruikt mogen worden is het zinvol extra te letten op de houdbaarheidsdatum van voorraden. U dient daarbij altijd de HACCP regels aan te houden. 

   Mochten voorraden niet retour gestuurd kunnen worden kan gekeken worden of er een andere invulling aan gegeven kan worden. Hierbij zou gedacht kunnen worden aan de voedselbank of wellicht bij de leden zelf onder de aandacht brengen om hun sportclub te steunen of  iets dergelijks.  

  • Op dit moment mogen kleedkamers niet gebruikt worden. Douches en andere apparaten die water vernevelen worden dus ook niet gebruikt. Om legionellagroei te beperken is het zinvol te letten op: 

   • Voorkom stilstand van water in een systeem. 
   • Stel de boiler of combiketel goed af (tenminste 60 graden). 
   • Gebruik het warme en koude water minimaal wekelijks.
   • Spoel direct bij het “opnieuw” in gebruik nemen van de accommodatie even de kranen en douches door om het water te verversen. Het verstandigste is om dit te doen met water met een hoge temperatuur (advies: 80 graden) 

   Wees dus vooral alert zodra de sportparken weer open mogen dat de douche en waterinstallaties voor gebruik eerst goed worden doorgespoeld! 

  • Ook hiervoor geldt om dit pas te doen na overleg met de burgemeester/voorzitter veiligheidsregio van uw gemeente. Dit kan natuurlijk wijzigen indien er een totale ‘lock-down’ komt en deze bedrijven ook dicht moeten. Uiteraard geldt ook hier dat de richtlijnen van het RIVM maatregelen in acht genomen dienen te worden.

  • Renovaties naar voren halen kan alleen in goed overleg met de eigenaar en gebruiker. Bij onderbespeling van de velden/banen is het eerder reëel om renovaties naar voren te halen dan bij velden/banen die mogelijk nog gebruikt gaan worden voor de competitie of toernooien. 

  • Voor de juridische vraagstukken voor sportclubs en sportbonden hebben we een Q&A Juridisch samengesteld. Onderwerpen die aan bod komen zijn de huur van sportaccommodaties, arbeid, sponsoren, sportlessen op school, de Buma Sena-regeling, wedstrijden, contributie, algemene ledenvergadering, verzekeringen en de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud.

   -> naar de Q&A Juridische gevolgen voor sportbonden en -verenigingen  

   Heb je verder nog juridische vragen?

   • Neem contact op met eigen jurist en/of je eigen sportbond
  • Juist in deze periode, terwijl de coronacrisis ons beperkt in fysieke ontmoetingen, hebben de meeste sportverenigingen en sportbonden een Algemene Vergadering (hierna: “AV”) gepland. Deze kan nu niet op normale wijze doorgaan en het is de vraag hoe je hier het beste mee om kan gaan. Het is inmiddels wel duidelijk dat er al veel mogelijk is, maar ook dat er nog maar heel weinig praktische ervaring is.

   Check hier de informatie die we hierover beschikbaar hebben.

  • Een sporter is altijd onderdeel van het team en de vereniging, ook wanneer je niet kan trainen of geen wedstrijd kan spelen. Trainers, coaches en begeleiders hebben normaal gesproken nauw contact met hun spelers. In deze tijd is dat lastiger. Hieronder vind je tips om toch contact te houden met je team. Krijg je signalen dat het niet goed gaat met een sporter, lees hier wat je kunt doen. 

  • Kinderen t/m 12 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te bewaren. Kinderen moeten zo veel mogelijk 1,5 meter afstand bewaren ten opzichte van de begeleider of trainer. Per 1 juni hoeft de hele jeugd tot en met 18 jaar tijdens georganiseerde sportactiviteiten onder begeleiding geen 1,5 meter afstand meer te houden.

   Daarbij heeft het RIVM in haar advies expliciet rekening gehouden met het feit dat afstand houden voor sommige kinderen in de praktijk lastig zal zijn. Een kind met een gat in de knie heeft een pleister en een knuffel nodig; dat mag en is ook verantwoord.

   Het RIVM geeft aan dat uit onderzoek blijkt dat jonge kinderen ondervertegenwoordigd zijn in de patiëntenpopulatie. Als kinderen ziek worden, verloopt de ziekte mild. Om die reden is de kans dat ze het doorgeven aan een volwassene ook klein. Toch is het goed om, waar het kan, afstand te houden tussen kind en de begeleider/trainer.

   -> Lees hier meer over het protocol verantwoord sporten kinderen en jeugd

  • Kinderen t/m 12 jaar hoeven tijdens het spelen en sporten onderling geen 1,5 meter afstand te bewaren. Kinderen moeten wel zo veel mogelijk 1,5 meter afstand bewaren ten opzichte van hun begeleider.

   Voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar en vanaf 11 mei voor senioren vanaf 19 jaar geldt dat zij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moeten houden en dus geen contactsport kunnen doen. Per 1 juni hoeft de hele jeugd tot en met 18 jaar tijdens georganiseerde sportactiviteiten onder begeleiding geen 1,5 meter afstand meer te houden.

   -> Lees hier meer over het protocol verantwoord sporten kinderen en jeugd

  • Het advies is dat volwassenen die behoren tot de risicogroepen volgens het RIVM (boven de 70 jaar of met onderliggende aandoeningen) zelf het risico analyseren voor zij zich op de buitensportaccommodaties of in de openbare ruimte in groepen begeven.

  • De horecavoorzieningen van de sportverenigingen mogen, als eind juni blijkt dat de cijfers over de bestrijding van het coronavirus dat toelaten, onder voorwaarden per 1 juli weer open.

   Voor zelfstandige restaurants op sportaccommodaties geldt dat zij de horecarichtlijnen kunnen volgen. Voor informatie daarover verwijzen wij naar de betreffende eigenaar/uitbater en de betrokken gemeente.

  • De horecavoorzieningen van de sportverenigingen mogen, als eind juni blijkt dat de cijfers over de bestrijding van het coronavirus dat toelaten, onder voorwaarden per 1 juli weer open. 

   Voor zelfstandige restaurants op sportaccommodaties geldt dat zij de horecarichtlijnen kunnen volgen. Voor informatie daarover verwijzen wij naar de betreffende eigenaar/uitbater en de betrokken gemeente.

  • Voor de terrassen en binnenruimtes van de horeca geldt dat mensen 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden, behalve mensen die behoren tot een huishouden, en heeft iedereen een zitplaats.

   Het is aan de eigenaar of uitbater van de horeca gelegenheid om te bepalen welke activiteiten hij binnen deze en de andere richtlijnen voor de horeca toe zal staan.

  • De terrassen en sportkantines blijven dicht. De clubhuizen zelf zijn dat ook. Je kan en mag op het terrein van de sportaccommodatie dan ook geen afhaal of uitgiftepunt instellen.

   De horecavoorzieningen van de sportverenigingen mogen, als eind juni blijkt dat de cijfers over de bestrijding van het coronavirus dat toelaten, onder voorwaarden per 1 juli weer open.

FAQ voor sporters

Veelgestelde vragen van sporters over de gevolgen van de maatregelen rond het coronavirus.

  • De jeugd tot en met 18 jaar mag weer samen trainen in de buitenlucht. Daarbij moeten de hygiënemaatregelen van het RIVM worden gevolgd.  

   Voor de jeugd in de leeftijd 13 tot en met 18 jaar geldt dat zij zich tijdens het sporten 1,5 meter afstand moeten houden. Voor de jeugd t/m 12 jaar geldt dat niet. Per 1 juni hoeft de hele jeugd tot en met 18 jaar tijdens georganiseerde sportactiviteiten onder begeleiding ook geen 1,5 meter afstand meer te houden.

   Alleen trainingen zijn toegestaan, wedstrijden/competities en toernooien blijven verboden. Deze georganiseerde jeugdsportactiviteiten kunnen in overleg met de gemeente ook in de openbare buitenruimte plaatsvinden, bijvoorbeeld georganiseerd en begeleid door buurtsportcoaches.

   Sinds11 mei mag ook iedereen ouder dan 18 jaar weer buiten sporten en bewegen op 1,5 meter afstand van elkaar. Ook hier geldt: alleen trainingen zijn toegestaan, wedstrijden/competities en toernooien blijven verboden. Kleedkamers blijven gesloten.

   -> Lees hier meer over het protocol verantwoord sporten

   Topsporters mogen op aangewezen locaties onder duidelijke voorwaarden vanaf 29 april weer trainen. 

  • Groepsvorming (al dan niet toevallig) in de publieke ruimte is t/m 19 mei verboden. Ongeorganiseerd sporten is in de openbare ruimte toegestaan in een groepje van maximaal 2 personen waarbij de 1,5 meter afstand in acht genomen dient te worden genomen. Sporten door volwassenen op de sportaccommodatie is niet toegestaan.

   Voor de jeugd t/m 18 jaar is het toegestaan trainingen op de sportaccommodatie te hervatten. Dit geldt alleen om begeleide trainingen op buitensport accommodaties. Sporthallen, squashbanen en andere indoor sportaccommodaties blijven gesloten tot 1 juli. Voor de jeugd in de leeftijd 13 t/m 18 jaar geldt dat zij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moeten houden. Voor de jeugd t/m 12 jaar geldt dat niet. Per 1 juni hoeft de hele jeugd tot en met 18 jaar tijdens georganiseerde sportactiviteiten onder begeleiding geen 1,5 meter afstand meer te houden.

   Deze georganiseerde jeugdsportactiviteiten kunnen in overleg met de gemeente ook in de openbare buitenruimte plaatsvinden, bijvoorbeeld georganiseerd en begeleid door buurtsportcoaches.

   Blijf binnen wanneer je last hebt van neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en hoesten of verhoging of koorts.

   Voor volwassenen vanaf 19 jaar is het sinds 11 mei toegestaan om met of zonder begeleiding in hardloop-, wieler- en andere sportgroepjes in de openbare ruimte te trainen, hanteer hierbij de voorwaarden zoals opgenomen in de lokale noodverordening, vermijd daarbij de drukte.

   Voor dit niet-georganiseerde sporten gelden dezelfde gezondheidsadviezen als voor al het andere sociale contact: houd minimaal 1,5 meter afstand en blijf binnen wanneer u last heeft van neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en hoesten of verhoging of koorts. 

   -> Lees hier meer over het protocol verantwoord sporten kinderen en jeugd

  • Kinderen t/m 12 jaar mogen op de veldjes en pleintjes zelf vrij spelen en sporten. Hierbij hoeft de 1,5 meter afstand niet in acht te worden genomen.

   -> Lees hier meer over het protocol verantwoord sporten kinderen en jeugd

  • Jongeren in de leeftijd van 13 tot en met 18 jaar mogen wanneer er sprake is van een georganiseerde sportactiviteit onder leiding van een door de gemeente aangewezen trainer, samenkomen om te sporten.

   Buiten de activiteit om blijft gelden dat jongeren alleen mogen samenkomen in groepen van maximaal 2 personen. Voor de jeugd in de leeftijd 13 t/m 18 jaar geldt dat zij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moeten houden. Per 1 juni hoeft de hele jeugd tot en met 18 jaar tijdens georganiseerde sportactiviteiten onder begeleiding geen 1,5 meter afstand meer te houden.

   -> Lees hier meer over het protocol verantwoord sporten kinderen en jeugd

  • Voor volwassenen vanaf 19 jaar is het sinds 11 mei toegestaan om met of zonder begeleiding in hardloop-, wieler- en andere sportgroepjes in de openbare ruimte te trainen, hanteer hierbij de voorwaarden zoals opgenomen in de lokale noodverordening, vermijd daarbij de drukte.

   Voor dit niet-georganiseerde sporten gelden dezelfde gezondheidsadviezen als voor al het andere sociale contact: houd minimaal 1,5 meter afstand en blijf binnen wanneer u last heeft van neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en hoesten of verhoging of koorts. 

   Tot slot: Zoek geen risico’s op waardoor u bent aangewezen op medische hulp (bijvoorbeeld door een ongeval). 

   -> Lees hier meer over het protocol verantwoord sporten

  • Kinderen tot en met 12 jaar en jeugd van 13 tot en met 18 jaar mogen, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. Voor volwassenen vanaf 19 jaar is het vanaf 11 mei toegestaan om met of zonder begeleiding in hardloop-, wieler- en andere sportgroepjes in de openbare ruimte te trainen, hanteer hierbij de voorwaarden zoals opgenomen in de lokale noodverordening. Vermijd daarbij de drukte.

   Voor dit niet-georganiseerde sporten gelden dezelfde gezondheidsadviezen als voor al het andere sociale contact: houd minimaal 1,5 meter afstand en blijf binnen wanneer u last heeft van neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en hoesten of verhoging of koorts. 

   Tot slot: Zoek geen risico’s op waardoor u bent aangewezen op medische hulp (bijvoorbeeld door een ongeval). 

   -> Lees hier meer over het protocol verantwoord sporten

  • Sporten, dus ook vissen, is in de openbare ruimte toegestaan in een groep van maximaal 2 personen waarbij de 1,5 meter afstand in acht genomen dient te worden genomen. Het is advies is echter om zoveel mogelijk thuis te blijven. Sportvissers die toch willen gaan vissen om een frisse neus te halen, vragen we om bij voorkeur alleen te gaan vissen. Houd daarbij rekening met de volgende richtlijnen:

   • Kies je stekken liefst in landelijk gebied, zodat je weinig andere mensen tegenkomt
   • Houd je te allen tijde aan de minimale afstand van 1,5 meter
   • Ga in je eentje vissen, ook als je met een boot het water opgaat

   Zie ook het advies van Sportvisserij Nederland.

  • Alleen trainingen voor de jeugd t/m 18 jaar mogen vanaf 29 april weer plaatsvinden. Vanaf 11 mei mag bovenden ook iedereen ouder dan 18 jaar weer buiten sporten en bewegen op 1,5 meter afstand van elkaar.

   -> Lees hier meer over het protocol verantwoord sporten kinderen en jeugd

  • Net als voor andere sporten in de buitenlucht geldt hier: houd minimaal 1,5 meter afstand en laat de groep uit niet meer dan 2 personen bestaan.

   Ga alleen naar buiten als dat nodig is en ga zo veel mogelijk alleen op pad. Zoek geen risico’s op waardoor je bent aangewezen op een reddingsactie of op medische hulp. Alleen dan is recreatievaart en sporten in het water verantwoord.

  • Alleen begeleide trainingen voor de jeugd t/m 18 jaar mogen weer plaatsvinden. Vanaf 11 mei mag bovendien ook iedereen ouder dan 18 jaar weer buiten sporten en bewegen op 1,5 meter afstand van elkaar.

   -> Lees hier meer over het protocol verantwoord sporten

  • Je kunt je hond uitlaten of met je paard buiten rijden, als je de hygiënemaatregelen toepast: 

   • Was je handen vaak met water en zeep
   • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
   • Gebruik papieren zakdoekjes
   • Schud geen handen
   • Houd 1,5 meter (2 armlengtes) afstand van elkaar
  • Het advies is om dit niet te doen. Veel van deze denksporten vereisen dat deelnemers aan dezelfde tafel zitten en dat is in veel gevallen binnen 1,5 meter. Daarnaast worden de materialen (speelkaarten, stukken) vaak doorgegeven waardoor het risico op besmetting vergroot wordt.

   Denksporten lenen zich echter wel goed voor digitale varianten. Via internet zijn vele mogelijkheden, zo raadt de Bridgebond Stepbridge aan.

   Ook voor andere denksporten zijn diverse applicaties beschikbaar. Zo verwijst de schaakbond voor jeugd naar de online jeugdschaakclub Schaakmatties.

  • Voorlopig mogen er nog geen sportwedstrijden of toernooien georganiseerd worden. Neem contact op met je bond wat dit betekent voor jouw competitie.

   Als het virus onder controle blijft, kan per 1 september een volgende stap worden gezet: sportwedstrijden kunnen dan plaatsvinden zonder publiek. Dit geldt ook voor het betaald voetbal.

  • Als Nederlandse sport nemen we het standpunt in dat we de kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Om die reden vragen we je om jouw solidariteit en adviseren we je om in contact te blijven en dit te bespreken binnen jouw vereniging.  

  • Dat is afhankelijk van de afspraken die je met je sportaanbieder gemaakt hebt. Het is wel zo dat jouw sportaanbieder doorlopende kosten heeft en jouw bijdrage nodig heeft om deze kosten te dekken, zodat jouw sportclub de deuren weer voor je kan openen wanneer deze uitzonderlijke situatie voorbij is.

   Kun je het toch niet missen, vraag dan of het mogelijk is om de huidige betaling om te zetten in een tegoed. Daarmee neem je een aandeel in de toekomst van de sport.

  • Voor de deelname aan sportevenementen in het buitenland gelden dezelfde adviezen als voor reizen om andere redenen zoals vakantie of werk. Er is geen algemeen advies te geven over wel of niet deelnemen aan een evenement in het buitenland. Dat hangt van de specifieke en actuele situatie af.

   Lees er hier meer over.

FAQ voor sportbonden

Veelgestelde vragen van sportbonden over de gevolgen van de maatregelen rond het coronavirus.

  • Via ons dossier Coronavirus en sport
   voor wie:
   publiek toegankelijk
   wat: algemene vragen, adviezen en veelgestelde vragen

   Via de Microsof Teams omgeving van NOC*NSF
   voor wie: contactpersonen van bonden in de groep 'afstemmingsgroep corona) 
   wat: informatie, voorbeelden, vragenuitwisseling, faq, los van de dagelijkse updates vanuit NOC*NSF
   hoe: voor deze digitale Teams-omgeving van NOC*NSF kunnen contactpersonen van uw bond zich aanmelden. Stuur om een contactpersoon aan te melden, een mail naar accountmanagement@nocnsf.nl, dan wordt deze persoon toegevoegd aan het team. Of meld je aan via deze link.

   Via mail
   voor wie: directeuren en voorzitters van bonden
   wat: algemene informatie en adviezen

  • Het ligt op dit moment niet voor de hand aan sportevenementen in het buitenland deel te nemen. Neem je nu al wel deel aan een evenement in het buitenland of als je dat straks wel weer doet, dan adviseren wij een aantal zaken goed te regelen. Kijk daarvoor hier. Zie daarvoor hier.

   Word je ter plekke ziek raadpleeg dan je reisverzekering.

  • Q&A Juridisch sportbonden en -clubs

   Voor de juridische vraagstukken voor sportclubs en sportbonden hebben we een Q&A Juridisch samengesteld. Onderwerpen die aan bod komen zijn de huur van sportaccommodaties, arbeid, sponsoren, sportlessen op school, de Buma Sena-regeling, wedstrijden, contributie, algemene ledenvergadering, verzekeringen en de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud.

   -> naar de Q&A Juridische gevolgen voor sportbonden en -verenigingen  

   Heb je verdere algemene juridische vragen?

   1. Neem contact op met eigen jurist
   2. Stuur een mail naar sportdesk@das.nl
   3. Voor arbeidsgerelateerde en NOW-vragen kun je terecht bij de WOS
  • Juist in deze periode, terwijl de coronacrisis ons beperkt in fysieke ontmoetingen, hebben de meeste sportverenigingen en sportbonden een Algemene Vergadering (hierna: “AV”) gepland. Deze kan nu niet op normale wijze doorgaan en het is de vraag hoe je hier het beste mee om kan gaan. Het is inmiddels wel duidelijk dat er al veel mogelijk is, maar ook dat er nog maar heel weinig praktische ervaring is.

   Check hier de informatie die we hierover beschikbaar hebben.

FAQ Tokyo 2020

Antwoorden op vragen over de gevolgen van het verplaatsen van de Olympische en Paralympische Spelen van Tokyo 2020.

  • Ja. De Olympische Spelen vinden plaats van 23 juli tot en met 8 augustus 2021, de Paralympische Spelen van 24 augustus tot en met 5 september 2021.

  • Op dit moment zijn de exacte gevolgen van het verplaatsen van de Olympische en Paralympische Spelen nog onduidelijk. Wel zijn NOC*NSF en haar partners Sunweb Sports & Events en ATPI  in overleg met het IOC en het organisatiecomité TOCOG hard aan het werk om alle informatie omtrent ticketing, reis- en verblijfsmogelijkheden voor onze klanten compleet te krijgen. Wij vragen nog even van uw geduld en zullen zo spoedig mogelijke nadere informatie verschaffen.

  • Het IOC heeft bevestigd dat alle reeds aan Nederland toegewezen kwalificaties voor de Olympische Spelen van Tokio blijven staan. Het IPC trekt dit besluit ook door voor de Paralympische Spelen.

Q&A Juridisch sportbonden en -clubs

Voor de juridische vraagstukken voor sportclubs en sportbonden hebben we een Q&A Juridisch samengesteld. Onderwerpen die aan bod komen zijn de huur van sportaccommodaties, arbeid, sponsoren, sportlessen op school, de Buma Sena-regeling, wedstrijden, contributie, algemene ledenvergadering, verzekeringen en de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud.

-> naar de Q&A Juridische gevolgen voor sportbonden en -verenigingen