Sinds de vaststelling van besmettingen in Nederland, geeft het RIVM met regelmaat updates en adviezen. We raden iedereen aan deze adviezen goed in de gaten te houden en op te volgen, ook als het om wedstrijden of andere gerelateerde activiteiten gaat. Op de website van het RIVM vind je de laatste informatie. Bekijk ook de veelgestelde vragen over corona en sport op Rijksoverheid.nl

Bij NOC*NSF komen veel vragen binnen, daarom hebben we hieronder een lijst met veelgestelde vragen opgesteld, opgedeeld in meerdere categorieën. De FAQ wordt doorlopend gewijzigd. 

Voor juridische vragen van sportbonden en sportclubs hebben we een aparte Q&A Juridisch opgesteld. Ook voor vragen hoe een algemene vergadering te houden in deze tijd kun je een aparte Q&A  raadplegen. 

Staat je vraag hier niet bij, dan kun je (ma-vr 08.30-17.00 uur) contact opnemen met

Staat je vraag hier niet bij, dan kun je (ma-vr 08.30-17.00 uur) contact opnemen met

mail: sportsupport@nocnsf.nl

whatsapp: 06-82488768

Deze FAQ wordt doorlopend gewijzigd, de laatste update was op 15 januari. 

FAQ: huidige maatregelen

  • Voor de binnen- en buitensport gelden geen restricties meer voor wat betreft openingstijden en groepsgrootte, al dient er wel rekening te worden gehouden met de anderhalve meter afstand die verplicht is als die de sportbeoefening niet in de weg staat.

   Voor de binnensport is vanaf 18 jaar wel een coronatoegangsbewijs vereist, bij de buitensport geldt dat voor bepaalde voorzieningen binnen. Kleedkamers, douches en toiletten zijn open. Mondkapjes zijn verplicht voor sporters vanaf 13 jaar op binnensportlocaties, behalve tijdens het sporten, en voor binnen faciliteiten van buitensportlocaties. 

   Onderlinge wedstrijden zijn binnen en buiten toegestaan binnen de eigen sportvereniging. Publiek is niet toegestaan en de sportkantines zijn alleen geopend voor afhaal.

   Kijk voor een overzicht van alle maatregelen voor de sport op de website van de Rjksoverheid.

  • Nee, onder de huidige maatregelen is dat niet van toepassing. 

   Voor de binnenruimtes van buitensportaccommodaties is voor sporters ouder dan 18 jaar een coronatoegangsbewijs verplicht, voor iedereen van 13 jaar en ouder is daarnaast het dragen van een mondkapje verplicht.

  • Het spelen van onderlinge wedstrijdjes op de club (sportaccommodatie) is wel toegestaan. Er wordt verzocht deze activiteiten niet uit te laten groeien tot complete toernooien.

  • Nee, publiek is niet toegestaan bij trainingen en wedstrijden in de amateursport en de professionele sport.

  • Ja, kleedkamers, douches en toiletten zijn toegankelijk. Voor sporters van 18 jaar geldt wel de verplichting van een coronatoegangsbewijs.

    Sporters van 13 jaar en ouder moeten een mondkapje dragen in de binnenruimtes van de sportaccommodatie.

  • De leeftijdsgrenzen kunnen als volgt geïnterpreteerd worden: alle spelers in teams die jeugdcompetities spelen, vallen onder de regeling voor kinderen tot 18 jaar en mogen dus sporten in teamverband en wedstrijden spelen tegen jeugdteams van de eigen vereniging op de eigen club.

  • Rijouders die jonge sporters vervoeren omdat de betrokken sportaccommodatie ver weg is gelegen van hun woonplaats (bijv. bij schaatsaccommodaties) zijn in dat geval functioneel aanwezig; zij hoeven in dat geval geen CTB te tonen en mogen langs de lijn of op de tribune plaatsnemen

  • Activiteiten en evenementen waarvoor een vergunning nodig is zijn nog steeds niet mogelijk. Mocht een activiteit het karakter krijgen van een evenement (met merchandise, start/finish, afhaalhoreca), dan kunt u altijd met de lokale overheid overleggen. 

   De huidige maatregelen staan toe om in de buitenruimte te sporten met inachtneming van de geldende (1,5 meter) regels. Dit maakt dat het organiseren van tochten ingewikkeld is. Echt afstand houden en grotere groepen vermijden zal in de praktijk erg lastig zijn. Als je als deelnemer en als organisatie de kleinschalige tocht kan organiseren, zodat iedereen de maatregelen kan naleven dat is het volgens de letter van de regel mogelijk.

   Gebruik bij het duiden van deze regel op kleinschalige tochten vooral je gezonde verstand, treed dan altijd in overleg met de contactpersonen bij de gemeente en houd vooral in de gaten wat de reden is dat de maatregelen zijn ingevoerd. Sociale contacten en reisbewegingen moeten worden geminimaliseerd.

  • Nee, personen die beroepsmatig of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten, zijn generiek uitgezonderd van de CTB verplichting. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, arbitrage, alle vrijwilligers. 

  • Klopt, zij hoeven geen coronatoegangsbewijs (CTB) te tonen.

  • Klopt, zij hoeven geen coronatoegangsbewijs (CTB) te tonen.

  • Dat is alleen toegestaan met een QR code.

  • Is er pers toegestaan bij wedstrijden of trainingen?

   Pers is, met een coronatoegangsbewijs, welkom bij trainingen en wedstrijden tijdens de openingstijden van de sportaccommodatie.

  • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar.

   De 1,5 meter is verplicht, tenzij dit niet mogelijk is voor de sportbeoefening.

  • Nee, het afhalen van eten en drinken bij een afhaalpunt is wel mogelijk zonder coronatoegangsbewijs. Het dragen van een mondkapje is daarbij binnen wel verplicht voor sporters van 13 jaar en ouder.

  • Tijdens het sporten geldt voor trainer, instructeur en arbitrage dat zij geen mondkapje op hoeven. Voor een jurylid bij onderlinge wedstrijden geldt dat waar het kan 1.5m afstand moet worden gehouden. Als afstand houden niet lukt, dan moet een jurylid een mondkapje dragen, tenzij dit het functioneren belemmert.

   LET OP: Het dringende advies is om wel een mondkapje te dragen om jezelf te beschermen.

  • In locaties waarvan de hoofdfunctie één of meerdere sportactiviteiten is (bijvoorbeeld biljart-, pool-, bowling-, darts- of snookercentrum) kan deze open zijn en gebruikt worden conform de regels voor sport. Een CTB is vereist.

  • In locaties waarvan de hoofdfunctie één of meerdere sportactiviteiten is (bijvoorbeeld biljart-, pool-, bowling-, darts- of snookercentrum) kan deze open zijn en gebruikt worden conform de regels voor sport.

   • Het clubgebouw is open voor sport gerelateerde activiteiten. Kantine/horeca is gesloten (behoudens een evt. afhaalloket).
   • Kleine overleggen en bijvoorbeeld opleidingen zijn mogelijk mits de algemeen geldende regels toegepast kunnen worden, zoals het houden van 1,5 meter afstand en CTB-check voor diegenen die niet behoren tot medewerkers en vrijwilligers.
   • Gebruik hierbij je gezond verstand en voorkom onnodige reisbewegingen en sociale contacten
   • Dus doe vergaderingen (bijvoorbeeld ALV en theorie-opleidingen) bij voorkeur online.

   -> Lees hier meer over het online organiseren van een algemene ledenvergadering.

  • Nee, dat is niet toegestaan.

FAQ: algemene vragen

  • Via ons dossier Coronavirus en sport
   voor wie:
   publiek toegankelijk
   wat: algemene vragen, adviezen en veelgestelde vragen

   Via de Microsof Teams omgeving van NOC*NSF
   voor wie: contactpersonen van bonden in de groep 'afstemmingsgroep corona) 
   wat: informatie, voorbeelden, vragenuitwisseling, faq, los van de dagelijkse updates vanuit NOC*NSF
   hoe: voor deze digitale Teams-omgeving van NOC*NSF kunnen contactpersonen van uw bond zich aanmelden. Stuur om een contactpersoon aan te melden, een mail naar accountmanagement@nocnsf.nl, dan wordt deze persoon toegevoegd aan het team. Of meld je aan via deze link.

   Via mail
   voor wie: directeuren en voorzitters van bonden
   wat: algemene informatie en adviezen

  • Sociale veiligheid en jeugdteams

   Aansluitend op het protocol verantwoord sporten dat is ontwikkeld om op verantwoorde wijze de sport voor jeugd invulling te geven, zijn er tips opgesteld die verenigingen kan helpen om sport ook in deze tijd ook op een sociaal veilige manier aan te bieden.

   Doordat verenigingen minder druk bezocht zijn dan normaal gesproken zijn er een aantal controlemechanismen op het gebied van gedrag anders dan anders. Het is belangrijk daar rekening mee te houden, zodat grensoverschrijdend gedrag kan worden voorkomen. Denk aan het 4-ogen principe, en hoe je ouders het vertrouwen geeft dat hun kinderen ook sociaal veilig zijn op jouw verenging, ben transparant over je handelen en zorg dat het thema op de agenda blijft.

   -> Download onze tips hier

   Sociale veiligheid en zorgen rondom jeugdteams

   De sport is de perfecte plek om te bewegen en te werken aan je gezondheid. Even je gedachten loslaten en stress ontladen op een plek waar je jezelf mag zijn en je veilig voelt. Zeker voor kinderen is het een belangrijke activiteit in hun weekschema.

   Voor sporters biedt de aanwezigheid van teamgenoten, trainers, coaches en begeleiders op de vereniging een gevoel van veiligheid. Naast het zorgen voor een goede sfeer, saamhorigheid en positiviteit, letten begeleiders op de sporters en op elkaar. Hierdoor krijgen zij een vrij goed beeld van de problematieken en uitdagingen van hun pupillen en kunnen signaleren op het moment dat kinderen ergens mee zitten.

   'Niet pluis-gevoel'

   De sportvereniging heeft regelmatig vermoedens over thuissituaties van kinderen of hebben een 'niet pluis' gevoel. Dit kan gaan over verwaarlozing, de druk in huis die ontstaat doordat we dichter bij elkaar zitten dan normaal, maar ook over huiselijk geweld of seksueel misbruik. Het contact met klasgenoten en leraren op school valt nu echter weg en ook  het contact met teamgenoten en trainers is minimaal. Dit is zichtbaar bij het Centrum Veilige Sport, waar signalen binnen komen van verenigingen die zich zorgen maken over pupillen.

   Het is dus belangrijk om het contact met je sporters te blijven onderhouden, ook in tijden van corona. Maar op welke manier doe je dat? Wat zijn de do’s en dont’s? Hieronder volgen een aantal tips die als richtlijn kunnen dienen.

   -> Download de tips hier

FAQ: vragen over een eventuele besmetting

  • In het geval van een positieve test in je team is het verstandig om zo snel mogelijk, via de betrokkene, te schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler.

   Over het algemeen verblijven sporters tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon en ziet de GGD teamgenoten als 'overige niet nauwe contacten'. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan wedstrijden maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt.

   Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid! Als je dus weet dat iemand meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van de desbetreffende speler is geweest, dan geldt voor deze persoon het dringende advies in quarantaine te gaan voor de duur die de overheid voorschrijft.

  • Bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende hooikoortsklachten, dan mag hij of zij niet naar een sporttraining/-wedstrijd. Het kind moet ook thuisblijven als het bij iemand woont die koorts heeft of benauwd is.

  • In het geval van een positieve test in je team is het verstandig om zo snel mogelijk, via de betrokkene, te schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler.

   Over het algemeen verblijven sporters tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1.5 meter van een andere persoon en ziet de GGD teamgenoten als 'overige niet nauwe contacten'. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan wedstrijden maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt.

   Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid! Als je dus weet dat iemand meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van de desbetreffende speler is geweest, dan geldt voor deze persoon het dringende advies in quarantaine te gaan voor de duur die de overheid voorschrijft.

  • De GGD zal op basis van bron- en contactonderzoek bij de positief geteste speler aangeven welke regels gaan gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler. Over het algemeen verblijven scheidsrechters tijdens een wedstrijd veel minder dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een speler en zal de GGD scheidsrechters zien als 'overige niet nauwe contacten'. Je hoeft als scheidsrechter dus waarschijnlijk niet in quarantaine en als je als scheidsrechter tijdens de wedstrijd waar mogelijk de afstand bewaakt, loop je ook weinig risico.

   Bewaak wel altijd je gezondheidssituatie goed en blijf thuis zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt. Daarbij geldt: safety first en neem je verantwoordelijkheid!

  • Nee, dat is voor de sportbond  niet mogelijk. De speler of betrokken spelers dienen zich zelf te melden bij de GGD via het centrale overheidstelefoonnummer of de inlog op de site van de GGD met DIGID.

FAQ: vragen over trainingen

  • We doen hierbij een beroep op ieders gezond verstand. In het sportprotocol staat dat kinderen zoveel mogelijk 1,5 meter afstand dienen te bewaren ten opzichte van de begeleider of trainer. Echter bestaat er natuurlijk altijd het risico dat er iemand geblesseerd raakt. In dat geval raden wij aan wel hulp te verlenen. 

   Hoe er gehandeld dient te worden bij een blessure of calamiteit is natuurlijk afhankelijk van de specifieke situatie. Het Rode Kruis heeft hier tips voor. Het is verstandig om vooraf met de kinderen afspraken te maken over de intensiteit en veiligheid om het risico op blessures zoveel mogelijk te verkleinen. 

  • Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus in de lucht. Daarom is het van belang om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Het virus wordt niet via zweet doorgegeven. 

  • Een virus heeft een mens of dier nodig om ‘in leven te blijven’ en zich te kunnen delen. Buiten het lichaam kan het virus maar kort overleven. Hoe lang het virus op sportmiddelen overleeft, is afhankelijk van het soort oppervlak, de temperatuur en de luchtvochtigheid. 

   Zo overleeft het virus in het algemeen beter op harde/gladde materialen zoals plastic, metaal en glas, en minder goed op poreuze oppervlakken zoals papier en karton. De kans dat u besmet raakt door het aanraken van een product of oppervlak is heel klein, maar niet helemaal uitgesloten. Wel neemt het aantal virusdeeltjes heel snel (exponentieel) af buiten het lichaam.

   In het algemeen raden we aan om regelmatig uw handen te wassen en sportmaterialen te desinfecteren na gebruik. Een oppervlak dat mogelijk besmet is, kun je eenvoudig reinigen met een gewoon schoonmaakmiddel.  

FAQ: vragen over de accommodatie

  • In eerste instantie ben je als club ervoor verantwoordelijk dat de coronaregels zo goed mogelijk worden nageleefd op jouw accommodatie. Wijs hiervoor bijvoorbeeld een ‘coronacoördinator’ aan die geldt als aanspreekpunt en mensen erop kan wijzen wanneer zij bijvoorbeeld de 1,5 meter niet goed in acht nemen.

   Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de controle en handhaving op de coronamaatregelen. Wanneer blijkt dat de coronamaatregelen niet goed worden nageleefd bij jouw club, kunnen zij als uiterste sanctie besluiten de club te sluiten.

   Het is dus in ieders belang om het niet zover te laten komen en elkaar goed te wijzen op de naleving van de regels.

  • We adviseren om goede afspraken te maken met de beheerder over de hygiënemaatregelen op de accommodatie. Zorg in ieder geval dat de gehele sportaccommodatie na iedere dag goed schoongemaakt wordt en probeer sportmaterialen en handcontactpunten zoals deurklinken meerdere keren per dag schoon te maken.

  • Om legionellagroei te beperken is het zinvol te letten op: 

   • Voorkom stilstand van water in een systeem. 
   • Stel de boiler of combiketel goed af (tenminste 60 graden). 
   • Gebruik het warme en koude water minimaal wekelijks.
   • Spoel direct bij het “opnieuw” in gebruik nemen van de accommodatie even de kranen en douches door om het water te verversen. Het verstandigste is om dit te doen met water met een hoge temperatuur (advies: 80 graden) 


   Wees dus vooral alert nu de sportparken weer open mogen dat de douche en waterinstallaties voor gebruik eerst goed worden doorgespoeld! 

FAQ: vragen over financiën

  • Op dit moment heeft de sport te maken met de nodige beperkingen, net als andere sectoren. Het kabinet stelt daarom weer een aantal generieke steunmaatregelen in werking, zoals de NOW en de TVL. Het is nog niet bekend wanneer de loketten hiervoor opengaan, mogelijk nog dit jaar. Houd voor het laatste nieuws de website van de Rijksoverheid in de gaten.

   Daarnaast wordt ook aan maatregelen specifiek voor de sport gewerkt. Er komt een regeling ter compensatie van toegangskaarten, nu er bij sportevenementen geen publiek mag zijn, maar ook de TASO (Tegemoetkoming Amateursportorganisaties Covid-19), de TVS (Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19) en de SPUK IJZ (Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden) komen weer terug. Na de jaarwisseling wordt duidelijk hoe de regelingen er precies uit komen te zien en wanneer de loketten geopend worden. Zodra hier meer over bekend is zullen wij daar op deze plaats over berichten.

Q&A Juridisch sportbonden en -clubs

Voor de juridische vraagstukken voor sportclubs en sportbonden hebben we een Q&A Juridisch samengesteld. Onderwerpen die aan bod komen zijn de huur van sportaccommodaties, arbeid, sponsoren, sportlessen op school, de Buma Sena-regeling, wedstrijden, contributie, algemene ledenvergadering, verzekeringen en de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud.

-> naar de Q&A Juridische gevolgen voor sportbonden en -verenigingen  

Heb je verdere algemene juridische vragen?

 1. Neem contact op met eigen jurist
 2. Stuur een mail naar sportdesk@das.nl
 3. Voor arbeidsgerelateerde en NOW-vragen kun je terecht bij de WOS