Er zijn verschillende overheidsregelingen beschikbaar die sportclubs steun kunnen bieden om de financiële gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen. Ontdek hieronder snel voor welke regeling(en) jouw club in aanmerking komt door te klikken op de begroting of de loketten en vraag financiële compensatie aan voor jouw sportclub! Wij actualiseren deze informatie continu, dus kom regelmatig terug om te checken of er nog nieuwe mogelijkheden zijn.

Deze tool laat ook zien dat het belangrijk is dat juist sportclubs gebruik maken van de voor hen beschikbare regelingen. Blijf als sportclub voldoen aan je betalingsverplichtingen, ook naar jouw sportbond, en vraag daarvoor vervolgens compensatie aan. Alleen op deze manier kunnen we de financiële schade voor de gehele keten waarin we samenwerken zo beperkt mogelijk houden.

We streven ernaar de pagina steeds te actualiseren als er nieuwe regelingen of ontwikkelingen zijn. Op 16 juli zijn de wetteksten van de nieuwe TASO-Q2 en TVS-Q2 gepubliceerd in de Staatscourant, waarmee deze regelingen definitief zijn geworden. Deze tekst is hier te vinden. Alle informatie over deze regelingen is te vinden op de website van DUS-I, het uitvoeringsloket voor de TASO en de TVS. Van 26 juli tot en met 19 september kan daar compensatie via de TASO-Q2 worden aangevraagd. De TVS-Q2 kan eveneens van 26 juli tot en met 19 september worden aangevraagd.

Het kabinet heeft inmiddels aangegeven dat per 1 oktober de meeste compensatieregelingen zullen worden stopgezet. Of er voor Q3 nog TASO en TVS beschikbaar komt is op dit moment nog niet bekend.

We streven ernaar de pagina steeds te actualiseren zodra er nieuwe regelingen of ontwikkelingen zijn (laatste update 28 januari 2021). Voor eventuele verdere vragen kun je contact opnemen met de supportdesk van NOC*NSF via sportsupport@nocnsf.nl.