Oktober 2020

Voor de totstandkoming van de nieuwe opleiding Associate Degree Sport is een landelijk beroepsprofiel en een landelijk opleidingsprofiel in ontwikkeling. Deze profielen worden in gezamenlijkheid samengesteld door de opleidingspartners.

Het landelijke beroepsprofiel van de AD Sport beschrijft het gemeenschappelijke beroepsprofiel en de rollen binnen het beroep (de uitstroomprofielen), inclusief de actuele ontwikkelingen in het vakgebied van de sport.
De huidige stand van zaken laat zien dat binnen het werkveld c.q. de hogescholen op het niveau van de AD Sport momenteel vier functies worden onderscheiden:

  • De topsport- en talentcoach
  • De buurtsportcoach
  • De ondernemende leefstijlcoach
  • De sportondernemer

Het landelijke opleidingsprofiel is uitgewerkt in kerncompetenties. Op basis van het opleidingsprofiel kan het onderwijsprogramma worden vastgesteld. De competenties zijn gedefinieerd op een wijze dat ze kunnen worden gemeten en getoetst. Ze zijn een combinatie van kennis, vaardigheden en attitude waarmee de professional kan laten zien een bepaalde taak in de sport- en beweegcontext te beheersen.

September 2019: Werkconferentie Topsport- en talentcoach niveau 5

Tijdens de werkconferentie op 24 september 2019 werd een eerste aanzet gedaan door sportbonden, onderwijsinstellingen en vakinhoudelijke experts voor het gezamenlijk opzetten van een nieuwe opleiding voor topsport- en talentcoaches, passend binnen de Associate Degree Sport die eveneens in ontwikkeling is. Centraal stond de beoogde kennisbasis van een topsport- en talentcoach op niveau 5, die per expertgebied is bediscussieerd.

Augustus 2020: Podcast trainer-coach opleiding op niveau 5

De Associate Degree Sport, een nieuwe opleiding met uitstroomprofiel Topsport- en talentcoach, is in ontwikkeling. We spraken over deze opleiding met Francesco Wessels (NOC*NSF), Dennis Arts (Fontys Sporthogeschool) en Thorwald Veneberg (KNWU). Vanwaar deze opleiding? Waar staan we in het traject? Welke kansen biedt de Associate Degree Sport? Met welke uitdagingen hebben we nog te maken? Dit en nog veel meer komt aan bod in de podcast over de trainer-coach opleiding op niveau 5.