Doorbraak in erkenning van topsport- en talentcoach als beroep: ‘Deze stap is cruciaal’

Mensen die van het trainen en coachen van talentvolle en topsporters hun vak willen maken, kunnen binnenkort aan de slag aan een aantal hogescholen in Nederland. De Hogeschool van Amsterdam heeft in samenwerking met sportbonden erkenning gekregen dat er behoefte is aan een opleiding tot topsport- en talentcoach. Goed nieuws voor ambitieuze trainer-coaches, sporters en voor de sport in Nederland. Maurits Hendriks: "Als deze opleiding had bestaan toen ik mijn studiekeuze moest maken, dan had ik als ambitieuze trainer-coach niet lang getwijfeld."

Digitale werkconferentie AD Sport, Topsport- en talentcoach

December 2020

Op maandag 7 december vond de werkconferentie plaats over de AD Sport, Topsport- en talentcoach. Tijdens deze bijeenkomst is verder invulling gegeven aan de nieuwe opleiding op niveau 5. 

Opleidingskosten AD Sport, Topsport- en Talentcoach

december 2020

Indien een student/cursist de opleiding op niveau 5 met uitstroomprofiel topsport- en talentcoach wil volgen, dan zijn er twee mogelijkheden met betrekking tot de bekostiging ervan: heeft de student/cursist nog geen opleiding achter de rug die hoger is dan het niveau van de associate degree, dan betaalt deze het wettelijke collegegeld. Heeft de student/cursist al wel een opleiding achter de rug op hetzelfde niveau of hoger dan de associate degree, dan betaalt deze het instellingscollegegeld.

Arbeidsmarktonderzoek topsport- en talentcoaches

december 2020

In het kader van de nieuwe opleiding voor trainer-coaches op niveau 5, de Associate Degree Sport met uitstroomprofiel topsport- en talentcoach, werd onderzoek gedaan enerzijds naar de arbeidsmarktrelevantie voor de topsport- en talentcoach en anderzijds de behoefte aan een dergelijke beroepsopleiding. 

Kennisbasisniveau topsport- en talentcoach op niveau 5

november 2020

Wat is de beoogde kennisbasis voor een topsport- en talentcoach op niveau 5? Dit was het centrale onderwerp tijdens de bijeenkomst van september vorig jaar. Alle input vanuit de (top)sportwereld en het onderwijs heeft geleid tot een opsomming van wat het kennisbasisniveau is voor een topsport- en talentcoach op niveau 5.

Landelijk beroeps- en opleidingsprofiel is in ontwikkeling

oktober 2020

Voor de totstandkoming van de nieuwe opleiding Associate Degree Sport is een landelijk beroepsprofiel en een landelijk opleidingsprofiel in ontwikkeling. Deze profielen worden in gezamenlijkheid samengesteld door de opleidingspartners.

Het landelijke beroepsprofiel van de AD Sport beschrijft het gemeenschappelijke beroepsprofiel en de rollen binnen het beroep (de uitstroomprofielen), inclusief de actuele ontwikkelingen in het vakgebied van de sport.
De huidige stand van zaken laat zien dat binnen het werkveld c.q. de hogescholen op het niveau van de AD Sport momenteel vier functies worden onderscheiden:

  • De topsport- en talentcoach
  • De buurtsportcoach
  • De ondernemende leefstijlcoach
  • De sportondernemer

Het landelijke opleidingsprofiel is uitgewerkt in kerncompetenties. Op basis van het opleidingsprofiel kan het onderwijsprogramma worden vastgesteld. De competenties zijn gedefinieerd op een wijze dat ze kunnen worden gemeten en getoetst. Ze zijn een combinatie van kennis, vaardigheden en attitude waarmee de professional kan laten zien een bepaalde taak in de sport- en beweegcontext te beheersen.

Podcast trainer-coach opleiding op niveau 5

augustus 2020

De Associate Degree Sport, een nieuwe opleiding met uitstroomprofiel Topsport- en talentcoach, is in ontwikkeling. We spraken over deze opleiding met Francesco Wessels (NOC*NSF), Dennis Arts (Fontys Sporthogeschool) en Thorwald Veneberg (KNWU). Vanwaar deze opleiding? Waar staan we in het traject? Welke kansen biedt de Associate Degree Sport? Met welke uitdagingen hebben we nog te maken? Dit en nog veel meer komt aan bod in de podcast over de trainer-coach opleiding op niveau 5.

Werkconferentie Topsport- en talentcoach niveau 5

september 2019

Tijdens de werkconferentie op 24 september 2019 werd een eerste aanzet gedaan door sportbonden, onderwijsinstellingen en vakinhoudelijke experts voor het gezamenlijk opzetten van een nieuwe opleiding voor topsport- en talentcoaches, passend binnen de Associate Degree Sport die eveneens in ontwikkeling is. Centraal stond de beoogde kennisbasis van een topsport- en talentcoach op niveau 5, die per expertgebied is bediscussieerd.