Jonge sporters die opgroeien in een financieel lastige situatie en aantoonbaar talentvol blijken, kunnen er tegenaan lopen dat ze zich niet optimaal kunnen ontwikkelen. Met uitval tot gevolg. Om deze reden is een financiële voorziening opgezet voor deze talentvolle sporters.

De voorziening voorziet in een financiële bijdrage voor de kosten van deelname aan een opleidings- of topsportprogramma van een sportbond. De voorziening kan worden ingezet voor vijf kostenposten: contributie, huur TeamNL centrum, maaltijden TeamNL centrum, reiskosten en sportmaterialen

Een specifieke groep komt voor de voorziening in aanmerking: talentvolle sporters van maximaal 21 jaar oud*, in het bezit van een belofte-, NT- of IT-status van NOC*NSF en met een financieel lastige thuissituatie.

(* In incidentele gevallen, in sporten waar een sporter ouder dan 21 jaar een talentstatus van NOC*NSF kan hebben, kan de sportbond toch een aanvraag doen.)

Door de Talentvoorziening houdt onze financiële situatie mij gelukkig niet tegen om mijn doel te bereiken

Wie komt er in aanmerking?

Check: komt een sporter in aanmerking?

Weten of een sporter mogelijk in aanmerking komt voor de financiële voorziening voor talentvolle sporters? Je checkt het in vier simpele stappen.

-> Doe de check

Hoogte van de bijdrage

Of de sporter wel of geen onderdeel uitmaakt van Talent TeamNL bepaalt de hoogte van het maximale bedrag dat wordt toegekend. Voor sporters die wel deel uitmaken van Talent TeamNL is een bedrag van maximaal €5.000,- per tijdvak beschikbaar. Voor sporters die geen deel uitmaken van Talent TeamNL is het maximumbedrag €3.000,-.

Aanvraag via de sportbond

Alleen een sportbond kan voor een sporter een aanvraag indienen. De bond kan dat per tijdvak één keer doen. Dit zijn de tijdvakken:

  • 1 september 2021 t/m 31 augustus 2022
  • 1 september 2022 t/m 31 augustus 2023
  • 1 september 2023 t/m 31 augustus 2024

De aanvraagperiode start op de begindatum van het tijdvak en sluit twee weken na de einddatum van het tijdvak.

De aanvraag wordt ingevuld samen met de technisch directeur of topsportcoördinator van de sportbond. De sportbond dient de complete aanvraag online in bij NOC*NSF of het Yvonne van Gennip Talent Fonds. Deze partijen informeren de sportbond over de toe- of afwijzing van de aanvraag en betalen bij toewijzing het bedrag uit aan de sportbond. Het contact over de stand
van zaken van de aanvraag verloopt via de sportbond.

De voorziening wordt mogelijk gemaakt met steun van het ministerie van VWS, ministerie van OCW, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Yvonne van Gennip Talent Fonds en NOC*NSF.