TeamNL | Talentvoorziening topsporters

Talentenstatus

Samen met de bonden zijn er per opleidingsprogramma talentprofielen vastgesteld. Daarin staat beschreven aan welke voorwaarden een topsporttalent moet voldoen om te worden aangemerkt als Belofte, Nationaal Talent (NT) of Internationaal Talent (IT). Het hebben van een talentenstatus van NOC*NSF is een voorwaarde om faciliteiten te krijgen op bijvoorbeeld Topsport Talentscholen. Een deel van deze talenten behoort tot Talent TeamNL.

Voor talentvolle sporters zijn er verschillende voorzieningen. Wil je weten of je voor een voorziening in aanmerking komt of wil je een voorziening aanvragen, neem dan contact op met je bond.

Mogelijkheden ondersteuning voor talentvolle sporters 

 

1. Juridisch advies

Talentvolle sporters met een Belofte-, NT- of IT-status van NOC*NSF, die al dan niet deel uitmaken van Talent TeamNL, zijn via TeamNL gratis lid van NLSporter. Zij kunnen hierdoor gebruikmaken van juridisch advies. Denk aan advies op het gebied van contracten, overeenkomsten, maar ook bij geschillen met je club of sportbond of ondersteuning en vragen bij dopingkwesties en selectiebeleid.

Daarnaast is NLSporter betrokken bij het realiseren van collectieve overeenkomsten en zet zich in voor de belangen van talentvolle sporters bij het realiseren van talentvoorzieningen en het bepalen van topsportbeleid en anti-dopingbeleid.

Voor wie? 
Talentvolle sporters met een Belofte-, NT- of IT-status van NOC*NSF die al dan niet deel uitmaken van Talent TeamNL maken via TeamNL kosteloos gebruik van deze diensten. Wil je hier gebruik van maken, dan kun je je aanmelden via de site van NLSporter of meer informatie opvragen via info@nlsporter.nl of 085-1300920

2. Topsport en onderwijs

Voor meer informatie over het combineren van topsport en onderwijs, verwijzen wij je graag naar de pagina Topsport en onderwijs combineren.

3. Financiële voorziening voor talentvolle sporters

Jonge sporters die in armoede opgroeien en aantoonbaar talentvol blijken, kunnen er tegenaan lopen dat ze door hun financiële thuissituatie niet optimaal kunnen ontwikkelen. Met uitval tot gevolg. Om deze reden is een financiële voorziening opgezet voor talentvolle sporters tot 22 jaar met een belofte-, NT- of IT-status, die al dan niet deel uitmaken van Talent TeamNL, en die opgroeien in armoede.

4. Andere opties: Yvonne van Gennip Talentfonds, Talentboek en Berg Talent

Naast bovengenoemde mogelijkheden bestaan er ook nog diverse opties via foundations die je als valide én minder valide talentvolle sporter kunt verkennen.

Yvonne van Gennip Talent Fonds

Het Yvonne van Gennip Talent Fonds verwerft inkomsten onder particulieren en bedrijven. Daarmee wordt talentvolle sporters een kans gegeven de top te behalen.

Een individueel talent met een Belofte-, NT- of IT-status tot en met 24 jaar die aan de voorwaarden voldoet kan jaarlijks van 1 januari tot en met 31 maart een aanvraag doen bij het Yvonne van Gennip Talent Fonds. Klik hier voor meer informatie.

Talentboek

Talentboek biedt talentvolle sporters tot en met 24 jaar de mogelijkheid om extra middelen te verwerven door crowdfunding. Op www.talentboek.nl kunnen talentvolle sporters met een belofte-, NT- of IT-status van NOC*NSF of met een bondsstatus van hun sportbond, een profiel aanmaken en aangeven wat ze nodig hebben om hun ambities waar te maken. Hiervoor kunnen zij donaties ontvangen.

Berg Talent

Een andere optie is Berg Talent. Berg Talent wil graag jongeren van 11 tot en met 18 jaar helpen die op sportief vlak heel goed zijn (belofte-, NT- of IT-status van NOC*NSF) maar die niet voldoende financiële middelen hebben om de absolute top te behalen. Berg Talent is een particulier fonds van de familie van den Berg met een ANBI status. Zij doen er alles aan om Nederlands talent niet onnodig verloren te laten gaan en maken dan ook graag kennis met jou. Berg Talent ondersteunt ook de minder valide sporters.

Wil jij weten of je in aanmerking komt voor ondersteuning door Berg Talent, kijk dan op www.bergtalent.org. Uiteraard kun je altijd je coach of sportbond vragen om je te helpen met de aanvraag.

5. E-learning dopingregels voor ouders

Vooral aan het begin van de topsportcarrière is de invloed van ouders/verzorgers groot. Ze zijn belangrijk bij de ontwikkeling van de juiste sportwaarden en het neerzetten van een schone sportcultuur. Om hierbij te ondersteunen heeft de Dopingautoriteit een e-learningmodule specifiek voor ouders/verzorgers beschikbaar. Het pakket gaat in op regels, procedures en risico’s. We raden alle ouders van sporttalenten aan om deze module te doorlopen.