Talent Program Review

Talent Program Review

Met de Talent Program Review wil NOC*NSF bonden de kans bieden om samen met een hoogwaardige groep deskundigen hun opleidingsprogramma door te lichten en punten te signaleren voor verbetering en/of optimalisering.

Doelgroep Talent Program Review

De doelgroep voor het gebruik van de TPR bestaat uit topsportprogramma’s met een hoogwaardige en integrale talentontwikkelingsstructuur. De exacte doelgroep wordt afgestemd op de Sportagenda van NOC*NSF.

De TPR bestaat uit een viertal stappen

  • 1. Intake: In de eerste stap stellen de bond en de prestatiemanager van NOC*NSF in gezamenlijkheid de kaders en specifieke aandachtsgebieden voor deelname aan de TPR op.

  • 2. Bezoek: Bij de tweede stap zal de expertgroep een bezoek op locatie brengen tijdens de dagelijkse praktijk binnen een opleidingsprogramma.

  • 3. Review: Op basis van alle indrukken (documenten en het bezoek) komt de groep deskundigen in de derde stap tot een beschrijving van de sterke punten van het opleidingsprogramma en een aantal aanbevelingen voor verbetering en/of optimalisatie. Deze worden besproken met de bond en in een korte rapportage vastgelegd.

  • 4. Actie: Als laatste en vierde stap is het aan de bond om met deze aanbevelingen aan de slag te gaan door verdere analyse en evaluaties en de vertaling naar toepassingen in de praktijk.

Resultaat

De Talent Program Review is een procesgerichte werkwijze met een duidelijke focus op de toegevoegde waarde voor de bond. Hiermee is zij meer dan een nieuwe kwaliteitsimpuls voor de opleidingsprogramma’s. De TPR is een opmaat voor optimale invulling van de eigen verantwoordelijkheid in talentontwikkeling en topsport: een bond die de middelen en het vertrouwen krijgt om jonge mensen op te leiden en te ontwikkelen en hiervoor verantwoording af legt richting partners, sporters, ouders en verenigingen.

Om binnen de topsport helderheid te krijgen wie en om welke redenen wordt aangemerkt als talent, werken sportbonden en NOC*NSF met een zogenaamd talentprofiel. Een talentprofiel is een korte beschrijving van de competenties van een jonge sporter.

Een gespecialiseerde talentcoach is vereist om talenten in een kwetsbare leeftijd, bij wie de trainingstijd intensiveert en de prestatiedruk toeneemt, professionele en deskundige begeleiding te geven.

Het Sportfonds Leo van der Kar biedt jonge, talentvolle sporters middels een buitenlandse stage of een stageweek in Nederland een kans om serieus kennis te maken met de topsport en de topsportcultuur.