De medische staf van TeamNL is de volgende:

  • Cees-Rein van de Hoogenband, chef-arts TeamNL en eindverantwoordelijke voor het sportmedische beleid van NOC*NSF
  • Maarten Moen, prestatiemanager medisch
  • Peter Verstappen, Chefarts TeamNL Olympische Spelen Tokyo 2020
  • Hiske Kneepkens, Chefarts TeamNL Paralympische Spelen Tokyo 2020
  • Gerda Op het Veld, projectleider TeamNL experts

De medische staf is te bereiken middels het volgende mailadres: topsportmedisch@nocnsf.nl