Talent Program Review

Met de Talent Program Review wil NOC*NSF bonden de kans bieden om samen met een hoogwaardige groep deskundigen hun opleidingsprogramma door te lichten en punten te signaleren voor verbetering en/of optimalisering.

Doelgroep Talent Program Review

De doelgroep voor het gebruik van de TPR bestaat uit topsportprogramma’s met een hoogwaardige en integrale talentontwikkelingsstructuur. De exacte doelgroep wordt afgestemd op de Sportagenda van NOC*NSF.

De TPR bestaat uit een viertal stappen

  • 1. Intake: In de eerste stap stellen de bond en de prestatiemanager van NOC*NSF in gezamenlijkheid de kaders en specifieke aandachtsgebieden voor deelname aan de TPR op.

  • 2. Bezoek: Bij de tweede stap zal de expertgroep een bezoek op locatie brengen tijdens de dagelijkse praktijk binnen een opleidingsprogramma.

  • 3. Review: Op basis van alle indrukken (documenten en het bezoek) komt de groep deskundigen in de derde stap tot een beschrijving van de sterke punten van het opleidingsprogramma en een aantal aanbevelingen voor verbetering en/of optimalisatie. Deze worden besproken met de bond en in een korte rapportage vastgelegd.

  • 4. Actie: Als laatste en vierde stap is het aan de bond om met deze aanbevelingen aan de slag te gaan door verdere analyse en evaluaties en de vertaling naar toepassingen in de praktijk.

Resultaat

De Talent Program Review is een procesgerichte werkwijze met een duidelijke focus op de toegevoegde waarde voor de bond. Hiermee is zij meer dan een nieuwe kwaliteitsimpuls voor de opleidingsprogramma’s. De TPR is een opmaat voor optimale invulling van de eigen verantwoordelijkheid in talentontwikkeling en topsport: een bond die de middelen en het vertrouwen krijgt om jonge mensen op te leiden en te ontwikkelen en hiervoor verantwoording af legt richting partners, sporters, ouders en verenigingen.