Een van de belangrijke pijlers in het topsportbeleid zijn competente trainers en coaches. Permanente educatie en ontwikkeling is hierbij essentieel. NOC*NSF rolt hiertoe opleidingsprogramma’s uit als Mastercoach en organiseert diverse super- en intervisiebijeenkomsten voor bonds-, talentcoaches en technisch directeuren. Jaarlijks organiseren we het Nationaal Coach Platform, voorbereid door een programmacommissie bestaande uit coaches en technisch directeuren, met ieder jaar een ander thema.

We ondersteunen onze coaches, topsportcoördinatoren en technisch directeuren met ons High Performance Team voor TeamNL. Dit team staat onder leiding van technisch directeur Maurits Hendriks en herbergt prestatiemanagers en experts.