Per 1 juli is het kabinet voor Nederland van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met regels’ gegaan, Deze stap is per 10 augustus weer enigszins aangescherpt. Tijdens deze zomer loopt het aantal bewezen besmettingen weer op en met de aanpassingen van 10 augustus streeft het kabinet ernaar die toename te beperken zodat nieuwe landelijke maatregelen uit kunnen blijven.

Naast de landelijke aanscherpingen is het nu ook mogelijk dat er regionaal dan wel per gemeente extra maatregelen worden opgelegd.

Dit protocol gaat uit van de per 10 augustus geldende regels en zal indien die in de komende tijd veranderen op basis van die veranderingen worden aangepast. Dit protocol is juridisch gezien een advies voor het handelen op en binnen sportaccommodaties en bij het sporten zelf op welke plek dan ook.

De in dit protocol gebruikte termen zijn hetzelfde als in de noodverordeningen. In de noodverordeningen worden deze termen toegelicht en van context voorzien. De ter plekke geldende noodverordeningen en gemeentelijke bepalingen dienen altijd leidend te zijn. Het verdient aanbeveling kennis te hebben van de ter plekke geldende noodverordening met toelichting, die op de site van de betreffende veiligheidsregio te vinden is, klik hier voor een voorbeeld.

Klik hier voor overzicht van alle veiligheidsregio’s en hun internetsites.

NOC*NSF heeft een lijst met veelgestelde vragen opgesteld over het sportprotocol en corona. Heb je een vraag en kun je het antwoord niet vinden? Neem dan contact op met je gemeente of de supportdesk van NOC*NSF (sportsupport@nocnsf.nl)

Noot: mogelijk worden er nog aanpassingen gedaan in dit document. Via de link hierboven vind je altijd de meest actuele versie (laatste update 21 augustus).

Ook is er een handreiking toeschouwers bij sportwedstrijden beschikbaar met regels en praktische tips om de stromen van sporters, begeleiders, vrijwilligers en toeschouwers in goede banen te leiden.

Protocol zomerkampen 2020

In de persconferentie van woensdag 24 juni zijn nieuwe versoepelingen aangekondigd. Een aantal van deze versoepelingen zijn ook van invloed op het protocol zomerkampen en dagactiviteiten. De protocollen en veelgestelde vragen zijn hierop aangepast. Download hieronder de nieuwste versie van het protocol.

Staat je vraag hier niet bij, dan kun je contact opnemen met

Staat je vraag hier niet bij, dan kun je contact opnemen met

sportsupport@nocnsf.nl

whatsapp: 06-82488768