Stilstand is achteruitgang. De sportwereld verandert en dat vraagt om constante aandacht voor vernieuwing. Zo blijven we aansluiting vinden met de veranderende behoefte en beleving van de sporter en zijn we in staat om optimale sportomstandigheden te creëren voor alle inwoners van Nederland. Innovatie is hierbij geen luxe, maar noodzaak.

De innovatiekracht van bonden doorslaggevend is voor succesvolle innovaties binnen de vereniging NOC*NSF. Dit doen we onder andere door de werkwijze rondom innovatie (projecten) te uniformeren:

 • Kansrijkheid van het project vergroten door gestructureerde stappen
 • Behapbaar maken van het innovatieproces
 • Kennis en ervaring opbouwen
 • Gemeenschappelijke taal
 • Gestructureerde ondersteuning o.b.v. processtappen
 • Uniformiteit in ondersteuning van bonden door NOC*NSF

Met als belangrijke uitkomst uit het innovatieproces, het maken van impact (op maatschappelijk gebied of economisch).

Innovatiewerkwijze

Innovatiewerkwijze

De 6 stappen

De innovatiewerkwijze is in onderstaande 6 stappen opgedeeld. Door op een stap te klikken kun je er meer over de betreffende stap lezen.

  • De ambitiefase legt de basis voor alle volgende stappen. In deze fase wordt de kans en/of het probleem nauwkeurig gedefinieerd door intensieve analyse en discussie.

   1. Zoom in op de kans/het probleem. Probeer de behoeften van de sporter/sportvereniging te begrijpen.
   2. Schrijf een fictief persbericht waarin het niet bestaande product of dienst wordt gelanceerd. Dit helpt om kort en bondig de voordelen en waarde van de innovatie te beschrijven. Zorg ervoor dat helder naar voren komt welk probleem wordt opgelost of welke kans wordt benut, bekeken vanuit de sporter/sportvereniging.
   3. Stel een set met veelgestelde vragen en antwoorden (FAQ) op voor betrokkenen. Dit helpt om de innovatie vanuit verschillende invalshoeken te bekijken.
   4. Deel het persbericht en de FAQ met belanghebbenden binnen de organisatie om feedback op te halen en de inhoud aan te scherpen.

   Aan de slag:

  • In de ontwikkelfase worden oplossingen voor het probleem of de kans bedacht en ontwikkeld.

   1. Creatieve fase: bedenk ideeën om het probleem op te lossen of de kans te benutten.
   2. Selecteer met betrokkenen de beste oplossing, toets deze bij andere stakeholders en werk het idee verder uit tot een goed doordacht product, dienst of strategie die aansluit bij de behoeften.
   3. Ontwikkel een test-versie van je initiatief.
   4. Haal met behulp van de test-versie feedback op bij stakeholders en gebruikers.
   5. Stel je initiatief bij op basis van de feedback.

   Hierna ben je klaar om de haalbaarheid van je initiatief te gaan onderzoeken.

   Aan de slag:

  • In de haalbaarheidsfase wordt de levensvatbaarheid van het nieuwe initiatief onderzocht. Via de Sportinnovator Academy (e-learning) leer je hoe je een kansrijke propositie en businessmodel ontwerpt.

   1. Bepaal de doelgroepen voor je nieuwe initiatief.
   2. Definieer de unieke waarde; welk probleem lost het initiatief op? Welke behoefte wordt vervuld?
   3. Bepaal via welke kanalen het initiatief het beste bij de doelgroep kan worden gebracht.
   4. Bepaal hoe je een relatie wil opbouwen met de gebruikers van je initiatief.
   5. Breng de financiële haalbaarheid in kaart door mogelijke inkomstenstromen te definiëren.
   6. Analyseer welke middelen cruciaal zijn voor de ontwikkeling, productie en levering van het initiatief.
   7. Identificeer activiteiten die nodig zijn om het initiatief succesvol te maken en of je deze activiteiten zelf kunt uitvoeren of dat er partners nodig zijn.
   8. Bepaal welke externe partijen bij kunnen dragen aan het succes van het initiatief.
   9. Maak een overzicht van de verwachte kosten voor de ontwikkeling, lancering en het onderhouden/doorontwikkelen van het initiatief.

   Wanneer deze aspecten beoordeeld zijn en positieve resultaten laten zien kan het initiatief als haalbaar worden beschouwd.

   Aan de slag:

  • In deze fase worden nieuwe initiatieven daadwerkelijk gerealiseerd.

   1. Controleer kritisch je beoordeling van ieder onderdeel uit de haalbaarheidsfase.
   2. Start met de productie of ontwikkeling van je initiatief.
   3. Implementeer je businessplan: werk een planning uit, stel het budget vast, regel de financiering en stel een team samen voor de uitvoer.
   4. Creëer een marketingstrategie die aansluit bij de beleving van de sporter. Implementeer communicatie-initiatieven om je initiatief bekend te maken bij de doelgroep.
   5. Werk nauw samen met betrokkenen om van je initiatief een succes te maken.
   6. Werf de eerste betalende gebruikers.
   7. Voer evaluaties uit en verzamel feedback om je initiatief te verbeteren.

   Aan de slag:

  • In deze fase wordt het succesvolle initiatief uitgebreid naar een groter publiek of markt.

   1. Analyseer de markt om potentiële doelgroepen of groeigebieden te identificeren.
   2. Optimaliseer je initiatief op basis van de feedback van je eerste gebruikers en de behoeften van je potentiële doelgroep of gebied.
   3. Betrek je betrokkenen-groep om schaalvergroting te stimuleren, marktinformatie op te halen en samenwerkingskansen te definiëren en benutten.
   4. Bepaal met je betrokkenen-groep of schaalvergroting noodzakelijk is.
   5. Zoek eventueel nieuwe investeerders.
   6. Start de uitvoer van je schaalvergrotingsplan. Denk hierbij aan capaciteitsuitbreiding, marktuitbreiding, het versterken van je marketing en communicatie en het ophogen van je financiering.

   Monitor prestaties en zorg voor continue verbetering.

   Aan de slag:

Wil je meer weten over de innovatiewerkwijze? Neem dan contact op met Sjors Metz.

Enthousiast geworden? Meld je dan aan bij je accountmanager.