Met de innovatiescan meten we de innovatiekracht van een sportbond. Een innovatiekrachtige organisatie is goed in staat om in te spelen op de veranderende omgeving, door kansen te benutten en/of problemen op te lossen. Op een gestructureerde en creatieve wijze.

De innovatiescan geeft je bijvoorbeeld inzicht in:

  • Efficiëntie en effectiviteit binnen de organisatie;
  • De mate waarin een innovatiecultuur aanwezig is;
  • Identificeren van kansrijke samenwerkingen;
  • Toekomstgericht leiderschap;
  • Talentontwikkeling en HR-management op het thema innovatie;

Met deze inzichten wordt het gemakkelijker om met sportinnovatie aan de slag te gaan.

Hoe gaat de innovatiescan in z’n werk?

  1. Aanmelding: De bond meldt zich aan bij de accountmanager of via Sjors Metz (sjors.metz@nocnsf.nl)
  2. Begeleiding: Op basis van de behoefte van de bond ontvangt het begeleiding van NOC*NSF en/of sportinnovator. Dit is ook op basis van een ieders beschikbaarheid. De schatting is dat er vier contactmoment zijn in een jaar.
  3. Uitvoering: De Innovatiescan wordt online ingevuld door diverse afdelingen binnen de bond. De resultaten worden besproken tijdens een gezamenlijke bijeenkomst, waarna concrete actieplannen worden opgesteld.
  4. Evaluatie: Elk kwartaal vindt monitoring en evaluatie plaats om de voortgang te bewaken.

Volg, ook na uitvoer van de innovatiescan, de stappen uit de innovatiewerkwijze om blijvend in te kunnen spelen op de veranderende behoeften van sporters en clubs.

Wil je meer weten over de innovatiescan? Neem dan contact op met Sjors Metz.

Enthousiast geworden? Meld je dan aan bij je accountmanager.