Er komen veel vragen binnen over Rule 40, daarom hebben we hieronder een lijst met veelgestelde vragen opgesteld. Staat je vraag hier niet bij, stuur dan een mail naar marketing@nocnsf.nl.

  • Rule 40 is van toepassing tijdens de zogeheten olympische periode (18 juli t/m 14 augustus 2024) en paralympische periode van Parijs (21 augustus t/m 11 september 2024).

   Toch zijn er zijn een aantal zaken die altijd gelden. Zo is het logo en de woorden Olympisch en Parijs2024 ten alle tijden intellectueel eigendom van het IOC en verboden om te gebruiken. Ook ambassadeurs mogen deze niet gebruiken als er een commerciële associatie is (bijv het logo of vermelding van voor een merk). Daarom noemen we het document ook de regels tijdens én rondom de spelen 

  • We adviseren zo vroeg mogelijk een campagne in te dienen (bij voorkeur voor half mei), maar uiterlijk voorjuli 2024.

   Dien jij of een sponsor vóór 5 juli 2024 een campagne in, dan garandeert NOC*NSF dat er tijdig naar gekeken wordt en voorkom je eventuele problemen en kan de campagne nog aangepast worden indien nodig.

   Dien jij of je sponsor de campagne na 5 juli 2024 in, dan kan NOC*NSF dit niet garanderen. Zowel lopende als nieuwe campagnes zijn in te dienen. 

  • NOC*NSF beschermt topsporters tegen het maken van fouten met betrekking tot de regels en voorwaarden van Rule 40 en verzoekt de topsporter nadrukkelijk zijn/haar privésponsor(s) aan te melden bij en campagnes voor te leggen aan NOC*NSF. Zo voorkom je eventuele boetes van het IOC of IPC.

   Om zeker te weten dat campagnes aan gestelde voorwaarden voldoen, helpen wij jullie sponsors en relaties om deze 'Rule 40 proof' te maken. De online tool van NOC*NSF die hiervoor is ontwikkeld, helpt daarbij.

   • Symbolen die de Olympische Ringen bevatten
   • Symbolen met olympische associaties, zoals de mascottes en de olympische venues
   • Olympische kleding
   • Olympische (wedstrijd)foto’s en video’s
   • Beelden vanaf venues en het Olympisch dorp
   • Beelden van één individuele topsporter of één sportteam
   • Tenzij: de olympische elementen niet te zien zijn of onherkenbaar zijn gemaakt. 
   • Het is ook niet toegestaan om de suggestie te wekken dat het om een uiting gaat van TeamNL of IOC.
  • Het ongeoorloofde gebruik, misbruik of verduistering van merken die verband houden met de Olympische en Paralympische Spelen en ander intellectueel eigendom staat bekend als ambush marketing.

  • Het exclusieve recht om zich te associëren met de Olympische en Paralympische Spelen, is voorbehouden aan sponsoren van NOC*NSF. In de Nederlandse versie van Rule 40, staat beschreven welke commerciële mogelijkheden er zijn voor topsporters en hun privésponsors rondom de Spelen.

  • Merken van NOC*NSF, zoals TeamNL en de Nationale Sportweek, zijn beschermd en de logo’s en merknamen mogen niet zomaar gebruikt worden. Een logo of merknaam is wel redactioneel toegestaan, bijvoorbeeld om TeamNL te vermelden in een artikel.

   Bij commercieel of promotioneel gebruik moeten er in overleg afspraken worden gemaakt. Ook het leggen van een associatie of relatie met merken van NOC*NSF is niet zonder meer toegestaan.

  • Een kledingsponsor die een privé - en geen olympische - sponsor is mag zich niet olympisch associëren. 

   Zichtbaarheid van dit kledingmerk in een campagne van een olympische sponsor en waarin olympische associaties worden gebruikt is niet toegestaan, om te voorkomen dat de kledingsponsor op deze manier meelift en ten onrechte olympische associatie verkrijgt (ambush). 

   NOC*NSF kan een uitzondering maken, indien NOC*NSF - uitsluitend ter beoordeling van NOC*NSF, die dit besluit kan voorleggen aan IOC, resp IPC - van mening is dat het logo op subtiele wijze in beeld wordt gebracht, conform de maximaal toegestane afmetingen en op natuurlijke wijze. 

   NOC*NSF zal er in het geval van degelijke uitzonderingen op toezien dat (1) dat de afspraken tussen bond en sporter de ruimte geven voor campagnes als hiervoor bedoeld en (2) dat het verzoek voor de toestemming afkomstig is van de olympische sponsor en het een campagne van de olympische sponsor betreft. 

   Voorbeelden, subtiel: 

   • Dragen van schoenen en kleding die 'normale mensen' ook kunnen kopen 
   • Kleding met een klein logo op de gebruikelijke plaats   

   Voorbeelden, niet subtiel: 

   • Het extreem in beeld brengen van de schoenen of het logo van de kledingsponsor 
   • Kledingstukken met een extreem groot logo op bijvoorbeeld de borst 
   • Kleding van nationale teams waarop ineens een sponsor verschijnt.