Wat is Rule 40 en waarom bestaat het?

In Nederland willen we zoveel mogelijk topsporters van TeamNL laten presteren op de Olympische Spelen. Daarom zorgen NOC*NSF, sportbonden en de overheid voor optimale topsportprogramma’s en individuele voorzieningen voor topsporters. Denk bij dat laatste aan de stipendiumregeling, maandelijkse kostenvergoeding en auto’s.

Sponsors van het IOC, IPC en TeamNL leveren een belangrijke bijdrage in de financiering hiervan. In ruil daarvoor krijgen deze sponsors tijdens en rondom de Olympische Spelen exclusieve rechten. Zo mogen zij gebruik maken van olympische woorden, symbolen en beelden.

Rule 40 beschermt de belangen van de olympische sponsors en beschrijft de mogelijkheden en voorwaarden waaronder topsporters hun privésponsors tijdens de olympische periode commerciële mogelijkheden kunnen bieden.

All Participants are permitted to promote their sponsors, and all sponsors are permitted to use Participants Images during the Games Period, in accordance with the Principles in this document.
IOC Olympic Charter Rule 40 bye-law 3

Volgens Rule 40 is het alle deelnemers aan de Olympische Spelen toegestaan om eigen sponsors te promoten, zolang het gebruik aan de gestelde voorwaarden voldoet.

Uitgangspunten en voorwaarden Rule 40

Privésponsors van topsporters mogen gedurende de olympische periode campagnes voeren. Dit geeft de topsporter de mogelijkheid om bestaande relaties met privésponsors te erkennen en privésponsors tegemoet te komen. Ook biedt dit de topsporter kansen om nieuwe privésponsors aan zich te binden.

Voorwaarde voor het voeren van een campagne is dat de topsporter en de privésponsor(s) een bestaande verbintenis hebben óf aantoonbaar de intentie hebben om voor een langere periode een verbintenis aan te gaan.

Wanneer de privésponsor een campagne wil voeren waarvan de topsporter deel uitmaakt, dan moet die campagne indien mogelijk, ruim langer duren dan de olympische periode. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan via NOC*NSF worden afgeweken ten gunste van de topsporter en de privésponsor.

Na afloop van de Olympische Spelen wordt (de toepassing van) Rule 40 geëvalueerd. Olympische verwijzingen (beschermde symbolen, beelden en begrippen) zijn alleen te gebruiken door de olympische sponsors van het IOC en NOC*NSF. Privésponsors mogen dit niet.

Campagnes en andere uitingen (reclame, advertenties, activaties etc.) dienen in de Nederlandse taal te zijn en in Nederland plaats te vinden / verspreid te worden. Als de uiting gericht is op Nederland(s publiek), mag de uiting ook in een andere taal dan de Nederlandse.

De privésponsors en de uitingen die zij verspreiden, mogen geen relatie hebben met zaken als tabak, alcohol, drugs, gokken, pornografie of andere immorele zaken.

Het leggen van een verband tussen de sportieve prestatie en de dienst of het product van de privésponsor is niet toegestaan.

Als een organisatie of merk gebruik maakt van het portret en/of naam van individuele topsporters moeten met hen afspraken zijn gemaakt over het gebruik hiervan.

Zowel het IOC als NOC*NSF kunnen financiële consequenties verbinden aan het overtreden van Rule 40.

Rule40 Albeelding 1

De logo's van TeamNL

Olympische Rule 40-periode

Rule 40 is van toepassing tijdens de zogeheten olympische periode:

  • De olympische periode voor Parijs loopt van 18 juli tot en met 14 augustus 2024.
  • De paralympische periode voor Parijs loopt van 21 augustus tot en met 11 september 2024.

Voor wie is Rule 40?

Voor alle topsporters en begeleiders (coaches, trainers) die zijn geaccrediteerd voor deelname aan de Olympische en Paralympische Spelen van Parijs 2024, alsook voor sportbonden.

Voor olympische sponsors:

  • Sponsors van het IOC: IOC Worldwide Olympic Partners en de Olympic Broadcasting right holders
  • Sponsors van het IPC: IPC Worldwide Paralympic Partners en International Partners
  • Sponsors van NOC*NSF/TeamNL: Partners van de Nederlandse Sport en Suppliers van TeamNL (suppliers hebben beperktere rechten)

Voor niet-olympische sponsors:

  • Privésponsors van topsporters en begeleiders
  • Sponsors van sportbonden

Voor nieuwe sponsors die zich voor langere tijd willen verbinden aan de sport.