Beeld Voorpagina

Uitgangspunten Breedtesportstrategie 2032

Op weg naar 2032 zetten NOC*NSF, sportbonden en partners zich vol overtuiging in voor de verdere ontwikkeling van breedtesport in Nederland. Onze ambitie is sportplezier voor iedereen! We streven ernaar breedtesport aantrekkelijk, toegankelijk en plezierig te maken en te houden voor iedereen. Dit is een uitdagende opgave, maar met gezamenlijke inspanningen kunnen we grote stappen zetten.

De Uitgangspunten van de Breedtesportstrategie 2032 zijn gebaseerd op de Sportagenda 2032. Het document beschrijft de uitgangspunten om de gezamenlijke ambitie te realiseren.

CONCEPT Uitgangspunten Breedtesportstrategie 2032

12 miljoen wekelijkse sporters

Het primaire streefdoel uit de Sportagenda is dat in 2032 12 miljoen mensen 3 keer per week sporten en sportief bewegen. Dat gebeurt op veel verschillende manieren: bij een vereniging, via een commerciële aanbieder, individueel of in een groepje.

Met de Breedtesportstrategie dragen we hieraan bij door de sportdeelname te verhogen: we zorgen ervoor dat in 2032 12 miljoen mensen minimaal 1 keer per week sporten. Daarmee geven we een flinke impuls aan het primaire doel van de Sportagenda en verlagen we de drempel om vaker per week te sporten.

In 2022 sportten er 9,7 miljoen Nederlanders minimaal 1 keer per week (Zo Sport Nederland 2022). Om dit aantal in 2032 omhoog te krijgen
naar 12 miljoen, moeten we een groei van 2,3 miljoen wekelijkse sporters realiseren.

Lees meer over de studie 'Zo Sport Nederland'
Het Breedtesportkader

Het Breedtesportkader

Om te komen tot 12 miljoen wekelijkse sporters in 2032 moeten we een groei van 2,3 miljoen wekelijkse sporters realiseren, waarvan ten minste een groei van 900.000 sporters bij een vereniging.

Gezien de verwachte groei van de Nederlandse bevolking in de komende 10 jaar, gaan we - bij gelijkblijvende sportdeelname – uit van een demografische groei van 0,5 miljoen wekelijkse sporters. Deze groei gaat niet vanzelf. Om de sportdeelname gelijk te houden, moeten we inspelen op de veranderende wensen van de sporters, de beschikbare sportfaciliteiten zo goed mogelijk benutten én zijn er extra trainer-coaches nodig.

De extra groei van 1,8 miljoen wekelijkse sporters bereiken we door de instroom te stimuleren (meer mensen starten) en de uitstroom te verlagen (minder mensen stoppen). De uitstroom verlagen we onder andere door de doorstroom te faciliteren (van sport naar sport). Het sportsysteem moet ook op deze groei voorbereid zijn.

Contact

Wil je meer weten of heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op.

Jorn Knops

Strategisch adviseur Breedtesport
jorn.knops@nocnsf.nl

Guido Davio

Directeur Breedtesport
guido.davio@nocnsf.nl