Sport En Zorg Website

Sport en Zorg

Het programma Sport en Zorg is een samenwerking van partijen uit de sport, zorg en lokale overheden. Samen zoeken we naar mogelijkheden om mensen met een kwetsbare gezondheid met plezier sportief in beweging te krijgen. Een passend sport- en beweegaanbod en actieve begeleiding naar dit aanbod staan hierbij centraal.

Op deze pagina vind je een overzicht van relevante informatie en diensten specifiek voor sportbonden. Op de algemene pagina vind je meer informatie over het programma zelf.

Ga naar de algemene pagina over het programma Sport en Zorg

Waar draagt het programma aan bij?

Binnen het programma Sport & Zorg werken we gezamenlijk aan het realiseren van sterke lokale netwerken tussen de sport, zorg en gemeenten. Met sportclubs die passend en laagdrempelig sportaanbod aanbieden. Met zorgprofessionals die cliënten stimuleren om te gaan bewegen en met toeleiders die mensen actief begeleiden naar het passende aanbod.  

Het programma Sport en Zorg stimuleert op landelijk en lokaal niveau de samenwerking tussen sport, zorg en overheid. De landelijke klankbordgroep bestaat uit NOC*NSF, JBN, Nevobo, NL Actief, KNVB, Kind naar Gezonder Gewicht, Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland, SportMEE/MEE NL, VSG, Maastricht enKenniscentrum Sport & Bewegen.

Blijf op de hoogte 

Op de hoogte blijven van de ontwikkeling op het gebied van gezonde sportomgeving? Schrijf je dan in voor de thema update 'Preventie, vitaliteit en gezonde leefstijl'.

Contact

Wil je meer weten of heb je nog vragen over het programma Sport en Zorg? Neem dan contact Programmamanager Preventie, Vitaliteit en Gezonde Sportomgevingen Lieke Vloet.

Lieke Vloet

Programmamanager Preventie, Vitaliteit en Gezonde Sportomgevingen.

Neem contact op

Lieke.Vloet@nocnsf.nl