Data ondersteuning

Introtekst

  • Stel gerust elke vraag waarvan je verwacht dat die iets met data of datagedreven werken te maken heeft. Het kan zijn dat de vraag die je stelt opvolging krijgt vanuit een andere expert binnen NOC*NSF, of dat je in overleg wordt doorverwezen naar een externe partner. Ons uitgangspunt is om iedere bond met een vraag op weg te kunnen helpen.

  • Voor de ontwikkeling van bonden op het gebied van datagedreven werken vind je op deze pagina het actuele aanbod. Op dit moment kun je voor meer gedetailleerde vragen over de beschikbare vormen van ondersteuning het beste contact opnemen via een van de formulieren.

  • De ondersteuning is geschikt voor bonden en medewerkers van bonden die de ontwikkeling naar een datagedreven organisatie prioriteit geven. Dat betekent meestal ook dat er ruimte is om hier tijd en middelen voor in te zetten. Twijfel je of de ondersteuning geschikt is, neem contact op en stuur een mail naar support@nocnsf.nl.

  • De diensten ter ondersteuning van de ontwikkeling van bonden op het gebied van datagedreven werken zijn op dit moment zonder kosten af te nemen. Wanneer voor een specifieke vraag externe kennis en expertise nodig is, kan het zijn dat deze kosten wel voor rekening van de bond komen. Dit gaat altijd in overleg.

  • We vinden het belangrijk dat ondersteuning op maat voor jullie organisatie ook echt van waarde is. Dat lukt het beste met voldoende aandacht van een intern projectleider. Daarom verwachten we dat een bond minimaal de ruimte heeft om een projectleider, coördinator of contactpersoon beschikbaar te maken.
   Daarnaast merken we dat actieve betrokkenheid en draagvlak vanuit het MT of Directie een een belangrijke voorwaarde is om de ondersteuning te laten slagen.
   Naast tijd en draagvlak speelt in een aantal gevallen ook mee of er ruimte is om te investeren in de ontwikkeling van de organisatie. Hoeveel ruimte voldoende is kun je bijvoorbeeld samen met ons uitzoeken op basis van de gemaakte keuzes in een datastrategietraject.

  • Wij bieden ondersteuning aan binnen de capaciteit van het team. Bij meer vragen dan beschikbare capaciteit, maken wij gebruik van een wachtlijst. Hiermee blijven we op de hoogte van de interesse, en willen we continuïteit in de toekomst waarborgen.

  • De ondersteuning op het gebied van datagedreven werken is één van de diensten voor sportbonden die vanuit de nieuwe afdeling Ledensupport beschikbaar is. Deze afdeling richt zich op het ondersteunen en adviseren van sportbonden, met als doel om met elkaar de kwaliteit in de sportsector te verbeteren en beter uitvoering te geven aan onze gezamenlijke en individuele kerntaken. Vanaf 1 juli is de afdeling Ledensupport volledig actief. Ook Accountmanagement en Sport Support zijn dan onderdeel van deze afdeling.

  • Wij raden je aan om contact op te nemen zodat we in een verkennend gesprek samen kunnen ontdekken hoe we je het beste kunnen helpen. Het is niet nodig om van tevoren al precies te weten hoe die ondersteuning er uit moet zien. Mail voor een verkennend gesprek naar support@nocnsf.nl en we nemen zo snel mogelijk contact op.

  • Deze ondersteuning komt voort uit behoefteonderzoek, masterclassprogramma’s en onderzoek bij sportbonden. Voor meer informatie over de uitkomsten van deze onderzoeken, kan je contact op nemen.

  • Zeker, we zijn heel benieuwd! Wij horen graag hoe de ondersteuning wordt ervaren, en of het aansluit bij de ontwikkeling en wensen van de bonden. Feedback kun je altijd geven door contact op te nemen.