Meer mensen met meer plezier, samen, veilig laten sporten en bewegen om daarmee een bijdrage te leveren aan een gezond en gelukkig Nederland. Dat is de gezamenlijke strategie op het gebied van Sportparticipatie.

Onder sportparticipatie vallen alle inspanningen die een bijdrage leveren aan een hogere sportdeelname. Deze inspanningen zijn ondergebracht in onderstaande zeven allianties. Lees hier meer over de alliantiestructuur en de gezamenlijke visie op sportparticipatie. 

Kun je iets niet vinden? Neem dan contact op met Roel Boekel, adviseur Sportparticipatie

Roel Boekel

Roel Boekel

roel.boekel@nocnsf.nl