Meer mensen met meer plezier, samen, veilig laten sporten en bewegen om daarmee een bijdrage te leveren aan een gezond en gelukkig Nederland. Dat is de gezamenlijke strategie op het gebied van Sportparticipatie.

Als sportbonden, relevante stakeholders en NOC*NSF gezamenlijk doen we dit door samen te werken in allianties. Binnen de allianties werken we aan relevante producten en diensten die
bijdragen aan enthousiast en deskundig kader, een veilige en aantrekkelijke sportomgeving en passend aanbod dat past bij de diversiteit aan doelgroepen binnen Nederland.

Daarnaast ontwikkelen en implementeren we gezamenlijk relevante producten, diensten en ondersteuningsnetwerken vanuit een gezonde, inclusieve en diverse sportomgeving. Dit is
randvoorwaardelijk om met elkaar invulling te kunnen aan te geven aan het hogere doel en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Roel Boekel - Adviseur Sportparticipatie.

Roel Boekel

Roel Boekel

roel.boekel@nocnsf.nl