Nieuwe service aanmelden

Jaarlijks worden er op 1 juni en 1 januari wijzigingen in de servicelijst van het Sportakkoord doorgevoerd. Nieuw aangeleverde services worden op basis van opgestelde kwaliteitskaders beoordeeld. Bij akkoord wordt de aangeleverde service op de portal geplaatst zodat deze aangevraagd kan worden. 

Een nieuwe service kan worden aangemeld via onderstaand digitaal formulier. Neem voor het invullen van het formulier de criteria voor services vanuit Sportakkoord goed door. Bepaal zelf alvast of de service volgens jouw in aanmerking komt, of dat er nog aanvullende eisen zijn.

Aanmelden kan tot 19 mei om per 1 juni te worden toegevoegd en tot 13 december om per 1 januari toegevoegd te worden.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de veelgestelde vragen pagina, of neem contact op via administratiesportakkoord@nocnsf.nl.