Om topsporters en de privésponsors te helpen om te voldoen aan Rule 40, wordt nadrukkelijk verzocht om deze sponsors en campagnes zo spoedig mogelijk, bij voorkeur eind november 2021, maar uiterlijk 15 januari 2022 aan te melden bij NOC*NSF. Daarmee kunnen eventuele boetes van IOC of NOC*NSF worden voorkomen.

Voor campagnes die later dan 15 januari 2022 worden aangemeld kan niet worden gegarandeerd dat deze tijdig bekeken en - indien nodig - bijgesteld kunnen worden. Het risico op een boete is dan voor de topsporter of privésponsor.

Online aanmelden

Zoals aangegeven beschermt NOC*NSF topsporters tegen het maken van fouten met betrekking tot de regels en voorwaarden van Rule 40 en verzoekt NOC*NSF de topsporter nadrukkelijk zijn/haar privésponsor(s) aan te melden bij en campagnes voor te leggen aan NOC*NSF.

Dit kan via een speciaal daarvoor ontwikkelde online tool. Daarmee is het altijd mogelijk om gegevens te wijzigen of sponsors toe te voegen. Bij het aanmeldproces voor de accreditatie van de Olympische Spelen wordt de topsporter automatisch door deze online tool geleid.