Bezwaar indienen

Cursisten sluiten een sportopleiding af door het afleggen van een proeve van bekwaamheid (PVB). De reglementering van toetsing en kwalificatie op basis van de Kwalificatiestructuur Sport is vastgelegd in het Toetsreglement sport. In het Toetsreglement sport is opgenomen dat een kandidaat bij de toetsingscommissie van de bond een bezwaar kan indienen tegen de gang van zaken voorafgaand aan, tijdens en na de PVB-afname door de betreffende bond.

Beroep indienen

Daarnaast kan een kandidaat beroep indienen tegen een beslissing van de toetsingscommissie van de bond over de uitslag van de PVB of na een beslissing over fraude. Het bestuur van een sportbond moet hiervoor een Commissie van Beroep voor Toetsing instellen. Op basis van het toetsreglement is het echter ook mogelijk dat meerdere sportbonden samen één Centrale Commissie van Beroep voor Toetsing (CCBT) aanwijzen. Momenteel zijn er zeventien bonden die de krachten gebundeld hebben in deze CCBT.

Aanmelden voor Centrale Commissie van Beroep voor Toetsing

De CCBT is een mooi voorbeeld van de manier waarop bonden samen kunnen werken op het gebied van opleidingen! U moet als bond echter een aantal zaken geregeld hebben om gebruik te kunnen maken van de diensten van de CCBT. Deze zaken zijn beschreven in het inschrijfformulier.

Documenten