Centrale Commissie van Beroep voor Toetsing

Elke sportbond die toetst en diploma’s uitreikt op basis van de Kwalificatiestructuur Sport (KSS) heeft een toetsingscommissie. De toetsingscommissie is verantwoordelijk voor het afnemen van de PVB’s.

Een kandidaat die het niet eens is met de gang van zaken voorafgaand aan, tijdens en na de PVB-afname en/of de beslissing van de toetsingscommissie over de uitslag van de PVB kan bezwaar aantekenen. Bezwaar wordt behandeld door de toetsingscommissie van de sportbond.

Commissie van beroep voor toetsing

Wanneer de kandidaat het niet eens met de beslissing van de toetsingscommissie op het bezwaar of na een beslissing van de toetsingscommissie inzake fraude dan kan de kandidaat beroep aantekenen. Beroep wordt aangetekend bij de Commissie van Beroep voor Toetsing. 

Een aantal bonden maakt hiervoor gebruik van de Centrale Commissie van Beroep voor Toetsing (CCBT). In de te downloaden handleidingen staat om welke bonden het gaat en hoe een kandidaat en/of sportbond gebruik kan maken van de CCBT.  

Aanmelden voor Centrale Commissie van Beroep voor Toetsing

De CCBT is een mooi voorbeeld van de manier waarop bonden samen kunnen werken op het gebied van opleidingen! U moet als bond echter een aantal zaken geregeld hebben om gebruik te kunnen maken van de diensten van de CCBT. Deze zaken zijn beschreven in het inschrijfformulier.

Documenten