Europese verkiezingen Internationaal Column Politiek

Europapa

Marc van den Tweel 3 juni 2024
Europapa

De Europese verkiezingen van aanstaande donderdag zijn in Nederland geen groot thema. Dat is verklaarbaar en begrijpelijk: ‘Europa is ver weg’. Tegelijkertijd kunnen we ook vaststellen dat Europese samenwerking belangrijker is dan ooit. Denk aan onderwerpen als defensie en klimaatverandering, die bij uitstek vragen om een internationale aanpak. Vriendschap, solidariteit en contact met onze buurlanden en de wat verder gelegen Europese collega’s horen daarbij. Dát is de crux van een goed functionerend Europa. Eigenlijk werd dat door Joost Klein al zo goed bezongen in zijn Songfestival-inzending ‘Europapa’: een ode aan ons continent.

Voor de sport zijn de Europese verkiezingen óók belangrijk, zonder dat we dat misschien altijd even goed door hebben. Sterker nog, veel van de leden van het Europees Parlement hebben dat zelf waarschijnlijk ook niet altijd in de gaten. Op het moment dat het Europese Hof uitspraak doet over de omstreden Super League, staat de impact van EU-regelgeving op sport wel in de spotlights. 

Europa spreekt zich nadrukkelijk uit voor een betere fysieke en mentale gezondheid van alle Europeanen. Sport kan daarbij nog veel beter worden ingezet
Marc van den Tweel

Maar tegelijkertijd zien we vooral dat Europese besluiten, veelal onbedoeld, negatieve neveneffecten  hebben op de sport. Denk bijvoorbeeld aan de Europese fiscale regels. Daardoor werden we in ons land ineens geconfronteerd met het feit dat de denksporten niet langer een beroep konden doen op de sportvrijstelling voor BTW. En zo zijn er wel meer voorbeelden van regels die op Europees niveau met de beste bedoelingen zijn bedacht, maar die bij de uitwerking ineens de vrijwilligers in de sport met ingewikkelde opgaven confronteren. 

Tegelijkertijd zijn er ook kansen voor de sport en de bescherming van de bijzondere sportinfrastructuur in Europa. Als je bijvoorbeeld denkt aan het bestrijden van matchfixing of dopinggebruik, dan ligt het voor de hand dat een gecoördineerde Europese aanpak effectiever is dan wanneer ieder land opnieuw het wiel gaat uitvinden.

‘Europa’ spreekt zich ook nadrukkelijk uit voor een betere fysieke en mentale gezondheid van alle Europeanen. Sport kan daarbij nog veel beter worden ingezet, liefst ook door het gericht beschikbaar stellen van meer Europese fondsen voor de sport. Net zoals men geld steekt in andere onderwerpen van belang. Sport wordt nog te vaak over het hoofd gezien.

Het is dus van belang dat de nieuwe lichting Europarlementariërs die na 6 juni in Brussel aan de slag gaat, het belang van sport goed op het netvlies heeft. Daar werken wij hard aan, samen met collega-organisaties. Maar allereerst is het van belang dat de kiezers, u en ik, donderdag hun stem uitbrengen op een politieke partij die ‘sportminded’ is – want daar begint het mee: politici die het belang van sport voor de samenleving (h)erkennen en omarmen!

Marc van den Tweel,

Algemeen directeur NOC*NSF

Deel dit artikel op social media: