NOC*NSF Politiek

NOC*NSF roept Kamer op loterijafdrachten voor sport en goede doelen op lange termijn te waarborgen

26 maart 2024
NOC*NSF roept Kamer op loterijafdrachten voor sport op lange termijn te waarborgen

Op 27 maart is in de Tweede Kamer het commissiedebat over staatsdeelnemingen. Op de agenda staat daar onder meer het onderzoek naar de mogelijke verzelfstandiging van de Nederlandse Loterij (NLO).

Sport en kansspelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In Nederland leveren loterijen, net als in de rest van Europa, van oudsher een zeer belangrijk aandeel in de financiering van de georganiseerde sport.

De wettelijk gegarandeerde afdracht vanuit de NLO aan NOC*NSF ondersteunt 77 sportbonden en 25.000 verenigingen, waardoor waardevolle infrastructuur behouden blijft en amateursportclubs worden gesteund, terwijl topsportprogramma's succesvol kunnen worden uitgevoerd.

Het is essentieel dat sportorganisaties de vrijheid hebben om deze fondsen naar eigen inzicht te gebruiken, zonder strikte voorwaarden. Dit zorgt ervoor dat de middelen effectief bijdragen aan zowel de breedtesport als de topsport.

In opdracht van de ministeries van Financiën en Justitie en Veiligheid heeft PwC de 'Verkenning toekomstvarianten NLO' opgesteld. De bevindingen van PwC maken duidelijk dat verzelfstandiging van de NLO kan leiden tot verbeterde marktkansen voor de onderneming, wat mogelijk een positief effect kan hebben op de afdrachten aan sport en goede doelen voor NOC*NSF. Voor alle vormen van verzelfstandiging is het echter cruciaal dat de mogelijke impact op de afdrachten voor sport en goede doelen op lange termijn helder in beeld worden gebracht en adequaat worden geborgd.

Om die reden roept NOC*NSF de Tweede Kamer op om de afdrachten vanuit loterijen voor de sport op lange termijn goed te waarborgen bij mogelijke verzelfstandiging van de NLO of andere wijzigingen in het kansspelbeleid.

Position papers 

NOC*NSF brengt haar standpunten bij commissiedebatten en wetgevingsoverleggen in via zogenoemde position papers. Het team Public Affairs van NOC*NSF werkt daarbij samen met de Politieke Werkgroep en Klankbord Politiek van de vereniging NOC*NSF en stemt af met andere partners in de sportsector. Bekijk hier 'position paper Commissiedebat Staatsdeelnemingen' (pdf) over de borging van afdrachten uit loterijen. 

Deel dit artikel op social media: