Sportdeelname Voel je thuis in de sport Sociale veiligheid

Onze Club Is Van Iedereen gaat van start

16 november 2023
Onze Club Is Van Iedereen gaat van start

NOC*NSF vindt het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt in de sport. Maar helaas is dat nog niet altijd zo: een deel van de sporters voelt zich niet thuis, of zelfs gediscrimineerd. Met de start van het project Onze Club Is Van Iedereen wil NOC*NSF hier samen met partners verandering in brengen. Het project is gisteren op de Nationale Sport Vakbeurs gepresenteerd. De bezoekers kregen alvast een voorproefje van één van de activiteiten binnen Onze Club Is Van Iedereen: de theatershow ‘Ik wou weer dat het weekend was’.

Grappen en opmerkingen

Gemiddeld geven 10 miljoen sportende Nederlanders hun sportplezier een 8,3 (NOC*NSF, Sportdeelname Index). Maar die 8,3 geldt niet voor iedereen: een deel van de sporters geeft aan zich niet thuis te voelen, of zelfs gediscrimineerd (zie kader). NOC*NSF, de sportbonden en het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) zien het als gezamenlijke taak om het gesprek over inclusie, diversiteit en discriminatie binnen de sport aan te jagen. Niet over mensen, maar mét mensen. Bijvoorbeeld met leden, bestuurders en trainer-coaches van sportclubs.

Onze Club Is Van Iedereen biedt een waardevolle aanvulling op de al bestaande activiteiten binnen de sportsector om hieraan te werken. Guido Davio, directeur Sportparticipatie, vertelt: “Een club kan een mooie locatie, een goed sportaanbod en bekwaam kader hebben. Maar als de leden zich niet thuis en prettig voelen op de club, dan houdt het op. Daarom is het project OCIVI van belang.”

Gratis trainingsprogramma voor clubs

Binnen Onze Club Is Van Iedereen kunnen 1500 clubs gratis gebruik maken van een trainingsprogramma op maat, om met elkaar de vraag “Hoe gaan we binnen de club met elkaar om?” te beantwoorden. Vrijwilligers en medewerkers van sportclubs krijgen hierdoor praktische handvatten. De theatershow ‘Ik wou weer dat het weekend was’ van toneelgroep Live your story is onderdeel van dit trainingsprogramma.

Over Onze Club Is Van Iedereen

Onze Club is Van iedereen is geïnspireerd op de KNVB-aanpak: Ons Voetbal Is Van Iedereen (OVIVI). NOC*NSF heeft specifieke elementen van Ons Voetbal Is Van Iedereen overgenomen en vertaald naar een sportbrede aanpak. De elementen die overgenomen zijn, zijn met name gericht op bewustwording, normbepaling en handelingswijzen op de sportclub.

Onze Club Is Van Iedereen wordt uitgevoerd door NOC*NSF, in samenwerking met onder andere de POS en actief betrokken bonden: NBB, NHV, Nevobo, NL Actief, Nederlandse Vechtsportautoriteit, KNCB, Badminton Nederland, KNHB, KNLTB en KRNB. Het wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS vanuit het Sportakkoord II.

In een recent onderzoek van het Mulier Instituut gaf 1 op de 5 verenigingsbestuurders aan dat binnen hun vereniging grappen of negatieve opmerkingen worden gemaakt over bijvoorbeeld herkomst, huidskleur of geloofsovertuiging en homo-biseksuelen. (Cremers & Elling, 2022; Cremers, Anselma & Elling, 2022). En 5% van de sporters en sportbezoekers gaf aan in 2021 slachtoffer te zijn geweest van discriminatie (Cremers, Elling & Van Kalmthout, Mulier Instituut). Dat is 5% teveel.

Clubs doorlopen de fases op basis van hun specifieke behoefte en de situatie waarin zij zich bevinden. Elke club begint met een intake door een procesbegeleider die het traject overziet. Daarna kunnen er diverse interventies ingezet worden rondom bewustwording, normbepaling en handelingsperspectieven. Clubs die interesse hebben in het trainingsprogramma kunnen dit via de lokale clubondersteuner aanvragen.

Deel dit artikel op social media: