NOC*NSF Veilige Sport Privacy

Centrum Veilige Sport Nederland past werkwijze aan

19 september 2023
Centrum Veilige Sport Nederland past werkwijze aan

Het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) wordt door de AVG mogelijk beperkt in de uitvoering van een deel van haar werkzaamheden. In dit kader heeft CVSN overleg gevoerd met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). CVSN heeft de Autoriteit Persoonsgegevens inmiddels ook benaderd met het verzoek om advies. CVSN onderwerpt haar gegevens aan controles om te waarborgen dat wet- en regelgeving juist wordt toegepast. Uit de meest recente controle is gebleken dat een beperkt deel van de gegevens, met mogelijk een strafrechtelijk, tuchtrechtelijk of bijzonder karakter, misschien niet geregistreerd mag worden.

Het CVSN heeft zich gespecialiseerd in het aanpakken van grensoverschrijdend gedrag en stelt haar expertise ter beschikking aan sporters, sportbonden, verenigingen en andere leden die zijn aangesloten bij NOCNSF. Op deze manier draagt NOCNSF samen met de sportbonden de collectieve verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat sporten in een sociaal veilige omgeving voor iedereen vanzelfsprekend wordt. 

CVSN hanteert een visie waarin preventie en het normaliseren van het gesprek over grensoverschrijdend gedrag centraal staan. In situaties waarbij incidenten plaatsvinden, staat het CVSN klaar om het gesprek aan te gaan met iedereen die hier behoefte aan heeft en biedt het advies en ondersteuning bij het vinden van oplossingen. Het overkoepelende doel is om recht te doen aan alle betrokkenen, de sport veiliger te maken en ervoor te zorgen dat sport met plezier kan worden beoefend. 

Het CVSN blijft de belangrijkste bron van informatie voor zowel individuen als sportbonden met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag en integriteitskwesties. In de praktijk komt dit vaak neer op een goed gesprek, het doorverwijzen van mensen naar passende hulpverlening of het verstrekken van advies, met name aan sportbonden, over hoe ze met specifieke gevallen moeten omgaan. In sommige gevallen kan ook een integriteitsmanager van de bond worden ingeschakeld. Dit verandert niet. 

Melders kunnen nog steeds worden doorverwezen naar het tuchtrecht of naar hulpverlening, maar het CVSN kan zelf geen detailgegevens over andere personen dan de melder zelf verwerken. De signaleringsfunctie van het Centrum wordt hierdoor wel beperkt. Er zal op korte termijn worden gezocht naar een oplossing voor dit vraagstuk.  

Deel dit artikel op social media: