Bonden Sportbonden

Hoe gebruik ik de Toetsdocumenten en het Toetsreglement?

1 juni 2023
Hoe gebruik ik de Toetsdocumenten en het Toetsreglement?

Hier kijk je hoe je de werkprocessen en criteria kunt toetsen door middel van een Proeve van Bekwaamheid (PVB). Er zijn een aantal stappen waar je vooraf goed over na moet denken. Het is goed om je visie op leren hier ook bij te pakken, zodat je in lijn blijft met je visie. Ook (juist) als het om toetsen gaat.

Toetsdocumenten

Toetsplan

Het Toetsplan beschrijft alle onderdelen die van belang zijn voor de toetsing van een PVB. Je bekijkt per niveau, lijn en PVB hoe je wil toetsen. Wil je het theoretisch toetsen en/of de praktijk hierin meenemen. Denk goed na over het gedrag dat je terug wilt zien binnen de PVB en hoe je dat het beste kan toetsen.

Wil je bijvoorbeeld dat kandidaten kennis toepassen in de praktijk of dat ze het kunnen benoemen. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop getoetst wordt. Je doorloopt in deze stap het gehele Toetsplan en vult alles aan vanuit jouw visie en sport.

Beoordelingsprotocol

Als laatste ontwikkel je het beoordelingsprotocol. Dit is een voorbeeld van hoe je zou kunnen toetsen en beoordelen. Let wel op dat je hier ook alle veranderingen vanuit het Kwalificatieprofiel meeneemt. Wil je werken met een rubrix, dan mag dat ook, als je de werkprocessen toetst en zorgt dat je bij de toetsing het gewenste gedrag terug ziet komen. Een voorbeeld van een rubrix vind je straks bij de KSS 2022 toetsdocumenten.

Toetsreglement

Toetsingscommissie

Om te zorgen dat de Toetsingscommissie begrijpt wat de taken en verantwoordelijkheden zijn als lid, wordt verwezen naar het Toetsreglement. Hierin staat waarvoor ze ingezet worden en waarvoor ze verantwoordelijk zijn. Let op: leden van het bestuur en PVB-beoordelaars kunnen geen zitting hebben in de Toetsingscommissie, dan komt de integriteit en objectiviteit in het gedrang.

Elke sportbond die toetst en diploma’s uitreikt op basis van de Kwalificatiestructuur Sport (KSS) heeft een Toetsingscommissie. De Toetsingscommissie is verantwoordelijk voor het afnemen van de PVB’s.

Een kandidaat die het niet eens is met de gang van zaken voorafgaand aan, tijdens en na de PVB-afname en/of de beslissing van de Toetsingscommissie over de uitslag van de PVB kan bezwaar aantekenen. Bezwaar wordt behandeld door de Toetsingscommissie van de sportbond.

Commissie van beroep voor toetsing

Wanneer de kandidaat het niet eens met de beslissing van de Toetsingscommissie op het bezwaar of na een beslissing van de Toetsingscommissie inzake fraude dan kan de kandidaat beroep aantekenen. Beroep wordt aangetekend bij de Commissie van Beroep voor Toetsing.

Een aantal bonden maakt hiervoor gebruik van de Centrale Commissie van Beroep voor Toetsing (CCBT). De CCBT is een mooi voorbeeld van de manier waarop bonden samen kunnen werken op het gebied van opleidingen! Je moet als bond echter een aantal zaken geregeld hebben om gebruik te kunnen maken van de diensten van de CCBT. Lees hier wat je hiervoor moet regelen.

Deel dit artikel op social media: