Deze pagina bevat een overzicht van alle beschikbare documenten die betrekking hebben op de Kwalificatiestructuur Sport 2022.

NLQF/EQF (KSS 2017)

Sportbrede opleiding niveau 3 (KSS 2017)

  • Praktijkopdrachten trainer-coach 3*
  • Sportbrede trainer-coach 3 
  • Afspraken samenwerking sport en onderwijs Sportbrede TC3-opleiding*
  • Sportbrede workshops trainer-coach 3*
  • Kwalificatieprofiel trainer-coach 3 (sportbreed)*

*Deze documenten zijn op te vragen via opleidingen@nocnsf.nl

Sportbrede opleiding niveau 4 (KSS 2017)

  • Rapportage niveau 4 en 5*
  • Kwalificatieprofiel Trainer-coach 4 en opleider 4*
  • Toetsdocumenten trainer-coach 4 en opleider 4*
  • Praktijkopdrachten trainer-coach 4 en opleider 4*

*Deze documenten zijn op te vragen via kss@nocnsf.nl