Bonden Sportakkoord Sportbonden Sportverenigingen

Praat mee over het lokale sportakkoord in jouw gemeente

NOC*NSF 10 maart 2023
Praat mee over het lokale sportakkoord in jouw gemeente

Op 1 april 2023 gaat Sportakkoord II van start. Sportakkoord II is het vervolg op Sportakkoord I en bestaat onder andere uit een vervolg op de lokale sportakkoorden per gemeente. Elke gemeente heeft tot 30 juni de tijd om het lokale sportakkoord te vernieuwen.

Voor sportclubs is dit dus het juiste moment om mee te praten over de invulling van het sportbeleid binnen jouw gemeente. Door als sportaanbieder actief mee te praten over het lokale sportakkoord, kun je invloed hebben op de lokale doelstellingen en de besteding van beschikbare middelen.

Wat is een lokaal sportakkoord?

Via het lokale Sportakkoord spreken partijen uit de sport, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de gemeenten lokaal af hoe zij met elkaar sport- en beweegambities kunnen bereiken.

Het nieuwe lokale sportakkoord bestaat uit één of meerdere van deze zes thema’s:

  • Inclusie en diversiteit
  • Sociaal-veilige sport
  • Vitale sportaanbieders
  • Vaardig in bewegen
  • Ruimte voor sport en bewegen
  • Maatschappelijke waarde van topsport

Iedere gemeente ontvangt jaarlijks een bedrag van de rijksoverheid om te besteden aan de uitvoering van het lokale sportakkoord. Als sportaanbieder kun je invloed hebben op de invulling hiervan. Dragen jouw plannen bij aan de gestelde doelen? Dan kun je mogelijk gebruikmaken van de beschikbare middelen.

Door als sportaanbieder actief mee te praten over het lokale sportakkoord, kun je invloed hebben op de lokale doelstellingen en de besteding van beschikbare middelen

Over Sportakkoord II

Het Sportakkoord is een initiatief van NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten, Platform Sportaanbieders, VNG en de rijksoverheid.

Op nocnsf.nl/sportakkoord vind je meer informatie over Sportakkoord II, de lokale sportakkoorden en wat deze voor jouw club kunnen betekenen. Voor bonden, maar ook voor verenigingen, zijn diverse communicatiemiddelen beschikbaar die je kunnen helpen anderen te informeren over het belang van meepraten.

Meer informatie over het Sportakkoord vind je op sportakkoord.nl

Deel dit artikel op social media: