Sportdeelname Sportverenigingen

Eerste contouren energiecompensatie voor de sport hoopgevend, maar nog niet voldoende

19 oktober 2022
Eerste contouren energiecompensatie voor de sport hoopgevend, maar nog niet voldoende

Minister Adriaansens van EKZ heeft vrijdag in een brief de Tweede Kamer aangegeven hoe de regeling voor energie-intensieve mkb-bedrijven, de Tegemoetkoming Energiekosten, eruit zal gaan zien. Een deel van de sportsector wordt met deze maatregel geholpen, maar een deel ook nog zeker niet.

Al geruime tijd vraagt NOC*NSF, samen met andere partners uit de sportsector, aandacht voor de betaalbaarheid en de toegankelijkheid van de sport als gevolg van de explosief gestegen energielasten. Onlangs werd hierover naar de minister nog een brief gestuurd. De Tweede Kamer heeft de regering inmiddels opgeroepen om sportaccommodaties te betrekken bij de regeling die voor (energie-intensieve) mkb’s wordt opgetuigd. 

Over deze regeling, die Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) gaat heten, werd vrijdag meer duidelijk. In een brief aan de Tweede Kamer geeft de minister van EZK aan hoe de regeling er op hoofdlijnen gaat uitzien.

De belangrijkste criteria voor de TEK worden:

  • De onderneming (mkb) staat ingeschreven in het handelsregister, dit kan ook een sportclub zijn;
  • Een bedrijf verbruikt tenminste 5.000 m3 gas of 50.000 KWh elektriciteit;
  • Minimaal 12,5% van de omzet bestaat uit energiekosten.
  • De tegemoetkoming betreft 50% van de kosten boven een drempelprijs (€ 1,1/ m3 gas,
    € 0,35/KWh elektriciteit)
  • De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 160.000.
  • Uitbetaling vindt op zijn vroegst plaats in het tweede kwartaal van 2023.


Met deze maatregel wordt een deel van de sportsector geholpen, maar ook een deel niet. Dit geldt bijvoorbeeld voor de groep sportaanbieders (verenigingen en sportondernemers) die tussen het prijsplafond voor huishoudens en de ondergrens van de TEK-regeling vallen. Bovendien is het genoemde maximale bedrag niet voldoende voor grootverbruikers zoals zwembaden en kunstijsbanen.

Het is bemoedigend dat de minister in de brief aangeeft dat nog wordt bezien welke oplossing passend is voor de (semi-)collectieve sector. In aanloop naar het sportdebat in de Tweede Kamer op 28 november blijft NOC*NSF nadrukkelijk pleiten voor een oplossing voor de totale sportsector. De sportsector kijkt daarbij ook expliciet naar de gemeenten, die het dichtst bij de sportaanbieders staan. Gemeenten moeten echter wel door het Rijk - financieel - in staat worden gesteld om hun rol hierin te nemen.

Deel dit artikel op social media: