Sportdeelname Sportverenigingen

Brief aan minister: Grote zorgen over impact energiekosten

1 oktober 2022
Brief aan minister: Grote zorgen over impact energiekosten

Om de moeilijke situatie waarin veel sportaccommodaties en -aanbieders verkeren nog eens nadrukkelijk onder de aandacht te brengen, heeft NOC*NSF namens de sector een brief aan minister Conny Helder (VWS) gestuurd.

De energielasten dreigen voor de sector op korte termijn zo hoog te worden dat sluiting dreigt. Eerder bleek al dat zwembaden en kunstijsbanen bij het aflopen van hun lopende energiecontract voor onoverkomelijke prijsverhogingen komen te staan.

Inmiddels is duidelijk dat ook binnensportaccommodaties als sporthallen en fitnesscentra kampen met extreme prijsstijgingen wanneer zij een nieuw contract moeten afsluiten bij de energieleverancier. Dit geldt ook voor de buitensporten die het aandeel energie op de begroting onevenredig zien stijgen.

De stijgende energielasten zullen leiden tot een hogere contributie. Daarmee komt de toegankelijkheid van de sport en de kansengelijkheid voor met name kinderen in gevaar.

Toegankelijkheid sport
Volgens een rapportage van het onderzoeksinstituut Mulier zullen de stijgende energielasten in de loop van volgend jaar leiden tot hogere contributie bij meer dan helft van de sportverenigingen en ruim éénderde van de ondernemende sportaanbieders in ons land. Daarmee komt de toegankelijkheid van de sport en de kansengelijkheid voor met name kinderen in gevaar. Daarnaast is het juist nu, tegen de achtergrond van een mogelijke nieuwe coronagolf, belangrijk dat we kunnen blijven sporten.

Aandacht Tweede Kamer
NOC*NSF is blij met de aandacht van de Tweede Kamer en het ministerie voor de situatie waarin de sport verkeert. Het ministerie werkt aan maatregelen, maar het water staat met name een aantal zwembaden en kunstijsbanen op dit moment al aan de lippen. Daarom vraagt NOC*NSF in de brief nadrukkelijk aan de minister om gemeenten in staat te stellen een tijdelijk noodfonds te openen voor sportvoorzieningen die nu al of op heel korte termijn in de knel komen.

Deel dit artikel op social media: