Bonden Sportverenigingen

Als sportbond je clubbestuurders ontzorgen

26 augustus 2022

Je kunt als sportbond via ASK je clubbestuurders ondersteunen met inzichten en inspiratie rondom specifieke thema’s. Clubbestuurders leren van elkaar en gaan in gesprek over knelpunten en kansen die ze tegen komen in hun bestuurswerk. Als bond kun je dit initiëren daar waar het zinvol en wenselijk is.

Een sportclub besturen met visie, heldere keuzes en in goed contact met iedereen, is niet zo makkelijk. Er speelt veel in de club. Hoe zorg je voor voldoende aanwas van vrijwilligers? Hoe communiceer je duidelijk naar je leden? Hoe houd je de club toegankelijk en gezond, ook financieel? Of wat kun je realiseren op het gebied van duurzaamheid? De sessies van Academie voor Sportkader helpen clubbestuurders met hun ontwikkeling, als bestuur en op deze thema’s.

Tijdens de sessies ontmoeten clubbestuurders elkaar om samen dieper in te gaan op één van de thema’s. Doel is om een – voor bestuurders - relevant issue te bespreken, daar nieuwe inzichten over op te doen die toegepast kunnen worden binnen de club. Altijd staat de behoefte en hulpvraag van de club centraal. Per thema wordt besproken hoe het nu gaat, wat er beter kan en hoe je hiermee aan de slag kunt. De sessies zijn met meerdere clubs samen. Ze ontmoeten elkaar, wisselen ervaringen uit en leren ook van elkaar. In overleg met de sportbond zal een ervaren sessieleider het programma samenstellen en finetunen op basis van de behoeften, van zowel de bond als de deelnemers.

De sessieleider bereidt alles voor, zowel wat betreft didactische aanpak als de inhoud. Per sessie bestaat een poule sessieleiders. Zij hebben veel ervaring en feeling voor interactie, dialoog en procesbegeleiding. Ze kunnen aansluiten bij hoe mensen leren en ze zijn flexibel in hun aanpak. Aanvullend, afhankelijk van het thema, hebben deze sessieleiders specifieke expertise over het betreffende thema.

Bijna alle sessies voor clubbestuurders zijn tevens opgenomen in de Servicelijst van het Sportakkoord, waardoor de investering behapbaar is. Via sportopleidingen.nl vind je welke verschillende workshops je per thema kunt aanbieden aan je clubbestuurders. Omdat de workshops op maat en in company worden aangeboden zijn er geen vaste cursusdata. Die data stemmen we samen met jullie af.

Wil je je meer verdiepen om clubbesturen verder te versterken, neem dan contact op met Peet Mercus (peet.mercus@nocnsf.nl | 06-1458 4054) of met Academie voor Sportkader (sportopleidingen@nocnsf.nl).

 

Deel dit artikel op social media: