Sportgeschiedenis Organisatie Sporthistorie

Oud-NOC*NSF-voorzitter Huibregtsen overleden

28 mei 2022
Oud-NOC*NSF-voorzitter Huibregtsen overleden

Op 20 mei is Frederik Wouter (Mickey) Huibregtsen in Bilthoven op 82-jarige leeftijd overleden. 

Mickey Huibregtsen was voorzitter van NOC*NSF in de jaren 1990-1998. Hij trad in 1990 aan als voorzitter van het Nederlands Olympisch Comité en stond drie jaar later mede aan de wieg van de fusie met de Nationale Sport Federatie. Hiermee werd een stevig en toekomstbestendig fundament gelegd onder de verbinding tussen top- en breedtesport in Nederland.

Huibregtsen zag als partner en directeur van organisatiebureau McKinsey de groeiende commerciële en maatschappelijke waarde van topsport. Hij benadrukte de rol van topsport als inspiratiebron voor de samenleving, als symbool voor nationale trots en als instrument bij het bevorderen van maatschappelijke integratie en saamhorigheid.

NOC*NSF is hem zeer erkentelijk voor zijn verdiensten voor de Nederlandse sport. Wij wensen zijn naasten veel sterkte toe met het verlies.

Deel dit artikel op social media: