Bonden Sportbonden

Kick-off bijeenkomst speerpunt data met leveranciers

12 mei 2022
Kick-off bijeenkomst speerpunt data met leveranciers

Op donderdag 21 april jl. hebben we op initiatief vanuit NOC*NSF een aantal leveranciers bij elkaar gebracht rond het thema Data en Sport. Gezamenlijk is met elkaar gesproken over de ambities en doelstellingen van de sport richting 2032 en de uitdagingen die er liggen. De sessie kon echt gezien worden als een kick-off om de komende periode gezamenlijk toe te kunnen werken naar een visie en strategie op gebied van data in de sport.

Genodigden voor deze bijeenkomst waren leveranciers die de afgelopen vijf jaar betrokken zijn geweest bij onder andere ontwikkeling van Sportmatch, Sportvloerenplatform, Portaal NOC*NSF, Athlete Managementsysteem (topsport) en diverse andere portalen en websites. Doel was enerzijds om alle leveranciers bij te praten over de Sportagenda 2032 en de uitdagingen die we zien vanuit NOC*NSF, maar tegelijkertijd ook een kennismaking van leveranciers onderling die al langere tijd diensten leveren aan de sport. Zo hebben de leveranciers van hun kant een korte toelichting gegeven op de uitdagingen die zijn de afgelopen jaren hebben gezien bij NOC*NSF en Bonden en alvast wat ideeën gedeeld over hoe die uitdagingen gezamenlijk opgepakt kunnen worden.

We kijken terug op een unieke bijeenkomst waarbij we open en transparant met elkaar in gesprek zijn geraakt hoe we de sport zo goed mogelijk kunnen gaan ondersteunen op gebied van data. De komende periode gaan we samen met de leveranciers en vertegenwoordigers uit de sport verder in gesprek om te komen tot een concretisering van producten en diensten op gebied van data. Hierbij zal het behoefteonderzoek, uitgevoerd door NLSport (Max Kloosterman), leidend zijn in de thema’s die we als eerste gaan oppakken. Denk daarbij aan impact maken met data, toegankelijkheid van data, beschikbaarheid van kennis & kunde, maar ook invulling van randvoorwaarden zoals datakwaliteit, beveiliging en privacy. Mocht je graag meer willen weten dan kan contact worden opgenomen met Maartje Vincent-ten Barge (Informatiemanager NOC*NSF).

Maartje Vincent-ten Barge

Maartje Vincent-ten Barge

maartje.vincent@nocnsf.nl

Deel dit artikel op social media: