Bonden Veilige Sport Sportbonden

Start Review- en gebruikersgroep inclusieve, veilige en positieve sportcultuur

7 december 2021

Ons doel is om meer mensen samen met meer plezier en veilig te laten sporten en bewegen, om daarmee een bijdrage te leveren aan een gezond en gelukkig Nederland. Als sportbonden, relevante stakeholders en NOC*NSF doen we dit door samen te werken in allianties.

Binnen deze allianties werken we aan relevante producten en diensten die bijdragen aan enthousiast en deskundig kader, een veilige en aantrekkelijke sportomgeving en passend aanbod voor de diversiteit aan doelgroepen binnen Nederland. Daarnaast ontwikkelen en implementeren we gezamenlijk relevante producten, diensten en ondersteuningsnetwerken vanuit een gezonde, inclusieve en diverse sportomgeving.

Start review- en gebruikersgroep
De alliantie Inclusieve, positieve & veilige sportcultuur start met een ‘review- en gebruikersgroep’. De eerste Teams-bijeenkomst is gepland op donderdag 20 januari van 13.00-13.45 uur. Er zijn voornemens deze bijeenkomst maandelijks te organiseren.

Het doel van de review- en gebruikersgroep is dat ontwikkelde producten, diensten en campagnes kort worden toegelicht door de product eigenaar. De ene keer met de insteek om feedback en verbeteringsvoorstellen te vragen, de andere keer gaat het over afgeronde producten, diensten en campagnes die direct in gebruik genomen kunnen worden. Er is ook ruimte voor vragen en verdieping.

De review- en gebruikersgroep is toegankelijk voor alle professionals in de sport die op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen rondom een inclusieve, veilige en positieve sportcultuur.

Aansluiten?
Wil je op 20 januari a.s. van 13.00 tot 13.45 uur aansluiten bij de eerste bijeenkomst van de review- en gebruikersgroep, meld je dan aan bij mirjam.wessels@nocnsf.nl en je ontvangt de Teams-link. Je kan ook lid worden van het Teams-kanaal voor de review- en gebruikersgroep, dit kan ook via Mirjam.

Mocht je zelf input willen geven om een product, dienst of campagne toe te lichten, dan is daar ook zeker mogelijkheid toe. Stem dit inhoudelijk af met Sam de Vor (alliantiemanager Inclusieve, veilig en positieve sportcultuur - NOC*NSF).

Sam de Vor

Sam de Vor

sam.devor@nocnsf.nl

Voor sportbonden:
Hoe zit de alliantie Inclusieve, veilige & positieve sportcultuur ook alweer in elkaar?

  • Alliantiemanagement: hierin zitten directeuren en managers (DM’ers) van sportbonden die strategisch input geven op beleid en thematiek.
  • Themateams: er zijn verschillende themateams actief met daarin medewerkers van sportbonden die actief willen bijdragen aan het uitvoeren van opdrachten die leiden tot concrete producten, diensten en campagnes.
  • Review- en gebruikersgroep: je bent welkom in deze groep als je maandelijks op de hoogte wil blijven van de ontwikkelde producten, diensten en campagnes, en je waar nodig bereid bent om input te geven of verbetervoorstellen te doen.

Voor relevante stakeholders van gemeenten, sportbedrijven en andere sportorganisaties:
De woorden allianties, themateams en review- en gebruikersgroep zijn mogelijk nieuw voor je. Dat klopt ook, want vanuit sportbonden en NOC*NSF wordt er sinds kort op deze gezamenlijke manier gewerkt. We ontwikkelen en implementeren gezamenlijk relevante producten, diensten en campagnes voor een meer inclusieve, positieve en veilige sportcultuur. Deze samenwerking is voor ons een randvoorwaarde om met elkaar invulling te kunnen geven aan het hogere doel om meer mensen samen met meer plezier en veilig te laten sporten en bewegen, om daarmee een bijdrage te leveren aan een gezond en gelukkig Nederland.

De review- en gebruikersgroep komt maandelijks bijeen om in een korte sessie bijgepraat te worden over de belangrijkste ontwikkelingen en implementaties. Professionals, consulenten, beleidsadviseurs, buurtsportcoaches die affiniteit hebben met inclusie, veilig sportklimaat en positieve sportcultuur zijn allemaal welkom om deel te nemen aan deze bijeenkomsten.

Deel dit artikel op social media: