Bonden Sportbonden Gezondheid

Foodcamps : Met de juiste voeding op het juiste moment kun je het verschil maken

15 oktober 2021
Foodcamps : Met de juiste voeding op het juiste moment kun je het verschil maken

Op topsportniveau zijn voeding en sport al jaren onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met de juiste voeding op het juiste moment kun je het verschil maken. Je presteert beter, herstelt sneller, hebt meer energie en bovenal voel je je beter. Met de opzet van Foodcamps willen we de breedtesporter ook de positieve verbinding tussen sport en voeding te laten ervaren, met alle opgedane kennis vanuit de topsport.

Foodcamps zijn bedoeld om sportclubs, trainers en sporters kennis te geven over passende voeding en ze te stimuleren tot leuke en gezonde nieuwe rituelen en gebruiken. Zij leren beter omgaan met voeding, voor hun specifieke situatie, met als doel een betere, prettigere sportbeoefening en een gezondere leefstijl.

Sportplezier verhogen door middel van gezonde voeding

Een Foodcamp bestaat uit een inspiratiesessie op de club, een sessie voor trainers bij de lokale Jumbo, online coachingsdagen en een terugkomdag. Tijdens dit traject zal de Foodcoach-app, die nu al door TeamNL en andere topsporters wordt gebruikt, en een e-learning worden ingezet.

Door de organisatie van lokale Foodcamps worden trainers, bestuursleden en barpersoneel dus opgeleid om sporters aan te zetten en te faciliteren hoe je met gezonde voeding het sportplezier kan verhogen. Jumbo levert hieraan een bijdrage door inbreng van hun kennis vanuit de Jumbo-topsportteams, hun kennis over gedragsverandering en hun communicatiekracht. De lokale Jumbo’s zullen de trainers van lokale clubs uitnodigen om een Foodcamp te beleven.

Verdere uitrol dit najaar

De Foodcamps sluiten goed aan op andere inspanningen van Gezonde Sportomgeving, die we al in samenwerking met JOGG-Teamfit doen. Deze inspanningen zijn vooral gericht op het gezonder maken van omgeving van de sporter. Maar met Foodcamps kunnen we ook aan de leden van de verenigingen kennis en handelingsperspectieven aanreiken over passende voeding in relatie tot hun sportbeoefening.

Na een pilotfase afgelopen voorjaar gaan we dit najaar aan de hand van enkele showcases de opzet van de lokale Foodcamps optimaliseren, zodat in 2022 de brede uitrol kan worden gestart. Sportbonden die nog niet betrokken zijn, worden van harte uitgenodigd om mee te doen.

Wil je meer informatie over Foodcamp of de samenwerking met Jumbo? Neem dan contact op met Adelien van Kooten.

Adelien van Kooten

Adelien van Kooten

adelien.vankooten@nocnsf.nl

Deel dit artikel op social media: