Technisch directeuren Sportbonden

Update Programma Digitalisering Topsport

7 mei 2021

Het is een tijd geleden sinds de laatste update vanuit het Programma Digitalisering Topsport. Dit keer gaat het niet over Smartabase, maar over het dataplatform en het proces en de stappen die we op dat vlak nemen.

We zitten momenteel in de fase om inzichtelijk te maken hoe we het dataplatform willen faciliteren en vorm willen geven. Hoe biedt het toegevoegde waarde voor de bonden en welke toegevoegde waarde is dit? Afgelopen 22 april hielden we een ‘pressurecookersessie’ met de embedded scientists van de bonden om antwoorden te krijgen op deze overkoepelende vragen. Samen hebben we meer inzicht gekregen in wat het dataplatform op zou moeten leveren per bond, wat de relaties ermee zijn en welke rollen het platform bedient.

De informatie gebruiken we om tot een businesscase te komen waar jullie als technisch directeuren inzicht in gaan krijgen. Op deze manier willen we voor jullie inzichtelijk maken welke voordelen het oplevert en waarom het belangrijk is dat dit dataplatform er komt. Tevens wordt de businesscase gebruikt voor het opstellen van een programma van eisen, om van daaruit uitvraag te doen bij derde partijen voor de inrichting van het dataplatform.

Medio juni verwachten we een totaalbeeld te hebben van de voordelen en de bijkomende kosten. De kosten willen we verdelen over NOC*NSF en de bonden, omdat deze niet door één partij gedragen kunnen worden. We zijn tegen die tijd dan ook benieuwd naar jullie commitment ten aanzien van het dataplatform.

Deel dit artikel op social media: