NOC*NSF Coronavirus en sport Sportverenigingen Sportbonden

Financiële compensatie sportverenigingen: loket TASO en TVS voor Q1 geopend

17 mei 2021

Vanaf maandag 17 mei is de regeling voor de TASO en de TVS voor Q1 opengesteld. Via de TASO (tegemoetkoming amateursportorganisaties Covid-19) kunnen sportverenigingen compensatie aanvragen voor de geleden schade door de coronamaatregelen. De TVS (tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties Covid-19) is bedoeld om de verhuurders te compenseren die de huur voor amateursportorganisaties hebben kwijtgescholden.

Op een aantal punten zijn de beide regelingen verruimd ten aanzien van het vorige kwartaal. Hieronder lichten we deze verruimingen toe.

TASO Q1
De TASO-regeling is in vergelijking met het vorige kwartaal grotendeels hetzelfde gebleven. Dus amateursportorganisaties kunnen een compensatie voor het eerste kwartaal van 2021 aanvragen als zij minimaal 10% omzetverlies kennen (ten opzichte van Q1 2019). De belangrijkste wijzigingen zijn dat het drempelbedrag voor financiële schade is verlaagd naar €1000, waardoor dus meer verenigingen in aanmerking voor de TASO kunnen komen. De maximale compensatie is verhoogd van € 12.000 naar €24.000. Dit is onder meer gedaan om sportverenigingen die geen beroep kunnen doen op de NOW, toch een gelegenheid te geven om loonkosten (deels) gecompenseerd te krijgen.

Ook clubs die een beroep op de TVL-regeling hebben gedaan voor de vaste lasten van Q1, kunnen voor loonkosten die niet (geheel of gedeeltelijk) via de NOW zijn gecompenseerd een beroep doen op de TASO.

Tot en met 11 juli kan een aanvraag voor de TASO-Q1 worden ingediend op de website van DUS-I.

TVS Q1
Ook de TVS-regeling is op hoofdlijnen hetzelfde gebleven als in Q4-2020. De belangrijkste wijziging is de verhoging van het percentage van de compensatie voor de  zogenaamde 'niet gebruiksgebonden huur'. Waar voor Q4 de compensatie nog 45% van de kwijtgescholden 'niet gebruiksgebonden huur' bedroeg, is dit percentage voor Q1 verhoogd naar 75%. De kwijtgescholden 'gebruiksgebonden' huur wordt, net als in het vorige kwartaal, volledig gecompenseerd. Mocht het subsidieplafond bereikt worden dan zal de compensatie naar rato worden vastgesteld.

Alle informatie over de TVS is ook te vinden op de website van DUS-I. Voor de TVS-Q1 kan tot en met 11 juli een aanvraag worden ingediend.

Tool voor verenigingen

Er zijn verschillende overheidsregelingen beschikbaar die sportclubs steun kunnen bieden om de financiële gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen. Ontdek hier snel voor welke regeling(en) jouw club in aanmerking komt door te klikken op de begroting of de loketten en vraag financiële compensatie aan voor jouw sportclub! Wij actualiseren deze informatie continu, dus kom regelmatig terug om te checken of er nog nieuwe mogelijkheden zijn.

Deel dit artikel op social media: