NOC*NSF Coronavirus en sport Sportbonden

Financiële compensatie sportverenigingen: aanvragen TASO voor Q4 mogelijk tot en met 5 april

25 maart 2021

Voor amateursportorganisaties die door de coronamaatregelen minimaal tien procent omzetdaling in het vierde kwartaal van 2020 kenden en die in dezelfde periode minimaal 1500 euro aan financiële schade hadden als gevolg van doorlopende lasten, is op dit moment is het loket voor de TASO-Q4 geopend. Hierbij wordt gekeken naar lasten aan de sportaccommodatie die een vereniging in eigendom of beheer heeft, maar bijvoorbeeld ook naar de bondsafdrachten.

Voor deze regeling is € 29 miljoen beschikbaar. Tot vorige week hebben zo’n 1900 amateursportorganisaties voor ruim € 8,3 miljoen aan compensatie aangevraagd. Er is dus nog het nodige budget beschikbaar. Het zou bijzonder jammer zijn als verenigingen die daar wel recht op hebben, geen gebruik maken van deze mogelijkheid tot compensatie.

TASO versus TVL

We weten dat er verenigingen zijn die in eerste instantie voor Q4 een beroep op de Tegemoetkoming Vaste Lasten-regeling Covid-19 (TVL) hebben gedaan, terwijl zij nu tot de conclusie komen dat de Tegemoetkoming Amateursportorganisaties Covid-19 (TASO) voor hen beter zou uitpakken. We weten ook dat verenigingen die hierop contact opnemen met RVO (het loket voor de TVL) niet altijd een eenduidig antwoord krijgen over hoe ze de TVL-aanvraag in kunnen trekken. Met het ministerie van VWS is afgesproken dat deze verenigingen bij het aanvragen van TASO in kunnen vullen dat zij geen TVL hebben aangevraagd, waardoor ze alsnog voor de TASO in aanmerking kunnen komen. Zij hebben dan tot het moment van vaststelling (september 2021) de gelegenheid de TVL subsidie alsnog terug te storten. Op de website van de TASO staat hoe dit in zijn werk gaat.

Tool voor verenigingen

Er zijn verschillende overheidsregelingen beschikbaar die sportclubs steun kunnen bieden om de financiële gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen. Ontdek hier snel voor welke regeling(en) jouw club in aanmerking komt door te klikken op de begroting of de loketten en vraag financiële compensatie aan voor jouw sportclub! Wij actualiseren deze informatie continu, dus kom regelmatig terug om te checken of er nog nieuwe mogelijkheden zijn.

Deel dit artikel op social media: