Bonden Sportbonden

Sportakkoord: Programma Sportaccommodaties op stoom

10 februari 2021

Ook de sportsector wil graag bijdragen aan het Klimaatakkoord en streeft naar accommodaties waar de sporter veilig, duurzaam en milieuvriendelijk zijn of haar sport kan bedrijven. Ondanks Corona wordt hiervoor goede voortgang geboekt bij het programma Sportaccommodaties. 

We begeleiden clubs bij de verduurzaming van hun accommodaties, de voorlichting over milieuvriendelijk beheer van velden krijgt gestalte en van vrijwel alle sportbonden is input verzameld voor het nieuwe digitaal handboek Sportaccommodaties. Daarnaast zijn de eerste stappen gezet op weg naar een nieuw Kwaliteitszorgsysteem voor de normering en certificering van sportvloeren en -materialen.

Vooral de resultaten bij de verduurzaming van accommodaties zijn opvallend. Het oorspronkelijke doel was om eind 2021 vijftienhonderd clubs actief te begeleiden bij de verduurzaming. Inmiddels zijn eind januari al bijna twaalfhonderd clubs aan de slag gegaan (of zijn al klaar) en hebben we budgettaire ruimte gecreëerd om per eind dit jaar niet maximaal vijftienhonderd maar achttienhonderd clubs te helpen.

Eind december deden maar liefst 21% van de voetbalverenigingen en 36% van de hockeyclubs al mee! Bij andere sporten ligt dit percentage vooralsnog (veel) lager. Dus graag extra aandacht hiervoor, want clubs kunnen flink besparen op hun energierekening. In de bijlage is het ‘Dashboard Energie Begeleidingstrajecten’ opgenomen. Daarin is ook te zien hoeveel clubs per bond ermee bezig zijn.

Dashboard Accommodaties V2

Klik hier om de pdf te downloaden

 

Voor wie de Begeleiding verduurzaming nog niet kent:

Vanuit het programma Sportaccommodaties bieden we verenigingen een energiebegeleidingstraject aan om te komen tot een duurzame sportaccommodatie met een zo laag mogelijke energierekening. De begeleiding is gericht op verenigingen die geheel of gedeeltelijk eigenaar zijn van de accommodatie en de energierekening betalen. Voorlopig is deze begeleiding zonder kosten.

Er zijn acht professionele adviesbureaus gecontracteerd, die deze begeleiding uitvoeren door middel van een ‘5 stappenplan’: van de energiescan tot en met de keuze van de oplossing, inclusief de ondersteuning bij het financiële plan. Deze bureaus ondergaan allen een periodieke audit, waarin ze worden gecheckt op kwaliteit en onafhankelijkheid van advies.

Deel dit artikel op social media: