Bonden Sportbonden

Inventarisatie reacties advies NLSportraad “de opstelling van het speelveld”

3 december 2020
Inventarisatie reacties advies NLSportraad “de opstelling van het speelveld”

Op 19 november 2020 is het advies “de opstelling van het speelveld” door de NLSportraad aangeboden aan minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) en de partners van het Nationaal Sportakkoord NOC*NSF en de Vereniging Sport en Gemeenten. Een week later op donderdag 26 november organiseerde de NL Sportraad een interactief webinar over het rapport. De raadsleden Leanne van den Hoek en Bernard Wientjes gingen met elkaar en de kijker in gesprek over dit advies.

In het advies schrijft NLSportraad dat sport een intrinsieke waarde heeft als vorm van vrijetijdsbesteding. En van maatschappelijke betekenis is omdat sport kan bijdragen aan andere doelen en beleidsterreinen, zoals de volksgezondheid (preventie en zorg) en het welzijn van de bevolking (cohesie en participatie). Ze geeft echter ook aan dat de organisatie en financiering van de sport nu niet toekomstbestendig is en adviseert de rijksoverheid daarom de regie te nemen en daarmee bovendien sport en bewegen voor iedereen mogelijk te maken.

De periode tot het kerstreces willen wij gebruiken om samen met sportbonden een inhoudelijke reactie voor te bereiden. De eerste inventarisatie vond plaats op dinsdag 1 decembertijdens het extra overleg voor bondsdirecteuren.

Nederlandse Sportraad: maak sport een publieke voorziening

Nederlandse Sportraad: maak sport een publieke voorziening

lees meer

Deel dit artikel op social media: