NOC*NSF Coronavirus en sport Sportbonden

NOC*NSF pleit voor doorgaan topcompetities

15 oktober 2020
NOC*NSF pleit voor doorgaan topcompetities

NOC*NSF pleit er bij het kabinet voor om de topcompetities onder stringente voorwaarden toch doorgang te laten vinden, net als in andere EU landen. Daarnaast pleit NOC*NSF ervoor om sportverenigingen net als bij de cultuursector uit te zonderen van de maximale groepsgrootte van vier personen.

NOC*NSF heeft in een brief aan sportminster Tamara van Ark aangegeven dat nu de uitzondering voor het betaalde voetbal op het stopzetten van de competities is uitgebreid naar de clubs van de Vrouwen Eredivisie, het logisch zou zijn deze uitzonderingspositie ook snel voor de topcompetities in de andere takken van sport mogelijk wordt. Vanzelfsprekend onder dezelfde stringente voorwaarden. Daarmee zou Nederland ook weer in de pas lopen met het merendeel van de andere landen in de Europese Unie.

Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF: "Hoe pijnlijk ook vooral voor de teamsporten, de maatregel om de competities in Nederland stil te leggen past ons inziens in het kabinetsbeleid om nu de sociale contacten en reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken. Dat het kabinet tegelijkertijd de beperkte groep sporters wiens primaire bezigheid sport is, de kans wil geven om hun beroep uit te blijven oefenen snappen wij ook zeer goed."

Wij gaan graag met het kabinet in gesprek om samen met experts de voorwaarden te creëren voor een zo veilig mogelijke topsport in Nederland, ook in tijden van corona
Maurits Hendriks, technisch directeur NOC*NSF

Maurits Hendriks, technisch directeur NOC*NSF: "Voor onze topsporters is het erg belangrijk dat zij hun beroep kunnen blijven uitoefenen. Allereerst om hun positie te versterken in het internationale veld, maar ook om nu, meer dan ooit, iedereen in Nederland te blijven inspireren zelf ook te sporten. Wij gaan graag met het kabinet in gesprek om samen met experts de voorwaarden te creëren voor een zo veilig mogelijke topsport in Nederland, ook in tijden van corona."

Maximale groepsgrootte bij teamsporten nauwelijks toepasbaar

NOC*NSF heeft minder begrip voor de maatregel dat op de eigen verenigingslocaties slechts in groepjes van maximaal vier personen gesport mag worden, waarbij bovendien het aanhouden van anderhalve meter afstand binnen deze groepjes verplicht is. Eerder is vastgesteld dat het virus niet of nauwelijks overgedragen wordt tijdens normale sportactiviteiten. NOC*NSF doet een dringend beroep op de minister van Medische Zorg en Sport om te bewerkstelligen dat analoog aan de cultuursector de eerder toegestane uitzondering op de anderhalve meter tijdens de sportbeoefening hersteld wordt.

En dat de maximale groepsgrootte ook voor de sport een gelijkluidende uitzondering krijgt als de cultuur. Voor die laatste uitzondering verwijzen we naar Rijksoverheid.nl: 'Uitgezonderd van de maximum gezelschapsgrootte zijn personen die theater, dans, sport of muziek in de vorm van culturele uiting beoefenen.'

De aangepaste sportvormen die vooral de teamsporten nu op hun velden en in de sporthallen aanbieden zijn in hun ogen nauwelijks meer aantrekkelijk voor de leden van de verenigingen
Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF

Gerard Dielessen over de maximale groepsgrootte in de sport: “De aangepaste sportvormen die vooral de teamsporten nu op hun velden en in de sporthallen aanbieden zijn in hun ogen nauwelijks meer aantrekkelijk voor de leden van de verenigingen. Deze bonden en verenigingen overwegen om voorlopig dan maar noodgedwongen in het geheel geen sport voor volwassenen meer aan te bieden. Dat is een ontwikkeling die we echt willen voorkomen. De kans dat de sportdeelnamecijfers de komende maanden hard zullen dalen is toch al groot. Met alle negatieve gevolgen voor de volksgezondheid, de vitaliteit en de weerbaarheid van onze samenleving, ook op de langere termijn.”

Steun voor de grote gevolgen van de maatregelen

Tot slot geeft NOC*NSF in de brief aan de minister aan met haar een vervolg te willen geven aan de eerdere toezegging om in gesprek te blijven over het opvangen van de grote gevolgen van de maatregelen op de sportsector. Het virus en de maatregelen ontregelen de sector nu al vanaf maart van dit jaar. Overal is te zien dat het sportaanbod drastisch verschraalt en veel sportaanbieders in ernstige financiële problemen dreigen te komen.  

Deel dit artikel op social media: