Bonden Sportbonden Sportverenigingen

Nieuwe tegemoetkomingsregeling: Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 (TVS)

1 augustus 2020

Voor sportorganisaties vormt de huur vaak de grootste kostenpost in hun exploitatie. Ter compensatie is de Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties COVID-19 (TVS) in het leven geroepen. 

Samengevat komt de tegemoetkomingsregeling verhuurders sportaccommodaties hierop neer:  

  • De minister verstrekt op aanvraag een tegemoetkoming aan een gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder voor de in de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 gederfde huurinkomsten als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19; 
  • Een gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder komt slechts in aanmerking voor een tegemoetkoming indien de huur ten laste van de amateursportorganisatie daadwerkelijk is kwijtgescholden gedurende de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020; 
  • Een gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder komt slechts eenmaal in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van deze beleidsregel. 

Heeft u als amateursportorganisatie over de periode 1 maart t/m 1 juni wel (gedeeltelijk) huur betaald? Wijs uw verhuurder dan op deze regeling.  

Aanvragen is mogelijk tussen 15 september en 15 oktober 2020. Het aanvraagformulier wordt tegen die tijd via de website van DUS-I beschikbaar gesteld. Meer informatie is hier te vinden. 

Deel dit artikel op social media: