NOC*NSF Organisatie Sportbonden

Financieel gezond NOC*NSF kijkt met vertrouwen vooruit

22 juni 2020
Financieel gezond NOCNSF kijkt met vertrouwen vooruit

NOC*NSF heeft het jaar 2019 gezond afgesloten en ziet de jaren 2020 en 2021, ondanks de door het coronavirus veroorzaakte onzekerheden, met vertrouwen tegemoet. Zo luidt de conclusie over de jaarcijfers tijdens de uitgestelde Algemene Vergadering (AV) van NOC*NSF maandagavond. De vergadering vond door de maatregelen tegen het coronavirus niet op Papendal maar online plaats.

Hoewel de impact van het coronavirus als een rode draad door de avond heenliep, trapte voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg af met een verwijzing naar een andere strijd, die tegen racisme. “NOC*NSF staat volledig achter de boodschap dat onderscheid op grond van huidskleur moet stoppen, in de samenleving en in de sport. Daar zullen wij allemaal een rol in moeten vervullen. Wij moeten stimuleren dat sporters zich veilig voelen op de plek waar zij hun sport bedrijven”, hield ze de leden voor.

Het coronavirus domineert deze periode, vervolgde Van Zanen-Nieberg.  De genomen maatregelen raken de sportsector hard. De sportdeelname onder de jeugd bijvoorbeeld viel in april terug van 1,3 miljoen sportende kinderen naar 500.000 “Ook op financieel vlak wordt de sportsector hard geraakt door het wegvallen van recettes, baropbrengsten en soms ook sponsorgelden.”

Ze benadrukte er trots op te zijn “dat de sport tijdens de coronacrisis haar verantwoordelijkheid heeft genomen en creatief is om te zoeken naar mogelijkheden om door te gaan. Maar we hebben nog wel een lange weg te gaan en volgens mij kunnen wij met z’n allen niet wachten tot het weer ‘normaal’ is.”

Financieel gezond jaar

NOC*NSF kan de onzekerheden die de gevolgen van het coronavirus met zich meebrengen gezond tegemoet treden, blijkt uit de jaarcijfers. Over 2019 presenteerde NOC*NSF een resultaat dat ongeveer 2,5 miljoen euro hoger was dan begroot en uitkwam op een negatief resultaat van 100.000 euro. “Een financieel gezond jaar”, concludeerde penningmeester Annette Mosman, die te spreken was over de 69 miljoen euro die NOC*NSF heeft kunnen uitbetalen aan de aangesloten bonden, CTO’s en andere sportorganisaties. Dat was zes miljoen euro meer dan begroot.

In een doorkijkje naar 2020 en 2021 ging Mosman in op de impact die de coronacrisis heeft en gaat hebben op de sportwereld. In maart werd de inkomstenschade voor de sportsector geraamd op 950 miljoen euro, waarna steunmaatregelen van de overheid volgden. Sportbonden verwachten tot 1 augustus 35 miljoen euro schade op te lopen. Voor NOC*NSF zelf heeft de verplaatsing van de Olympische en Paralympische Spelen naar 2021 financiële gevolgen. “We hebben in 2020 al een aanloop naar de Spelen gedaan en zullen die nog een keer moeten uitvoeren en financieren.” Het TeamNL Tokyo Center, waarvoor ook aanloopkosten waren gemaakt, zal in 2021 niet doorgaan. "De risico's daarvoor zijn te hoog."

In het bestedingsplan voor 2021, waarin NOC*NSF de middelen die het van de Nederlandse Loterij (NLO) ontvangt verdeelt, zorgt het coronavirus voor een onzeker resultaat van de NLO en daardoor voor de afdracht aan de sport. Zakelijk directeur John Bierling van NOC*NSF kenschetste het plan voor 2021, dat een hoogte van 45,8 miljoen euro heeft, daarom als “misschien iets minder ambitieus, maar wel een plan dat recht doet aan onze uitdagingen. En gericht is op continuïteit en duidelijkheid voor onze leden”. In het bestedingsplan is een bedrag voor het coronanoodfonds opgenomen.

AV Groep 800X400

De online AV

Routekaart

Algemeen directeur Gerard Dielessen nam de leden mee in de hectische afgelopen periode. Van de maatregelen rond het coronavirus als het sluiten van sportaccommodaties, het verbieden van evenementen en het verplaatsen van de Spelen naar de versoepelingen en de tegemoetkomingen. En naar de rol en wensen van de sportsector zelf hierin.

“Wat nu nodig is het wegnemen van de onzekerheid door het afmaken van de 90- en 20-miljoenregeling en het aanpakken van problemen van grote verenigingen met eigen accommodaties. Daarnaast moeten we een pakket voor juni tot en met augustus afspreken en anticiperen op maanden zonder gebruikelijke inkomsten”.

Het coronavirus had ook zijn invloed op de onderlinge samenwerking tussen NOC*NSF en de leden, die meer digitaal, frequenter en via korte lijnen plaatsvond. Een werkwijze die beide kanten goed beviel, liet Dielessen weten. Dit biedt handvaten voor de Sportagenda 2020+ en de zogeheten Veranderagenda, waarin NOC*NSF en de leden nog nadrukkelijker richting willen geven aan de sport en de ontwikkeling van de vereniging NOC*NSF .

Bestuur en leden

In het bestuur van NOC*NSF werden Raymon Blondel en Rinda de Besten voor een tweede termijn herkozen. Sportbedrijf Lelystad en de Stiching Nederland Sport treden toe als geassocieerd lid van NOC*NSF.

De overige punten werden conform de voorstellen van het bestuur behandeld, klik hier voor de stukken.

Deel dit artikel op social media: