NOC*NSF Sportverenigingen Coronavirus en sport Sportbonden

Kabinet biedt financiële steun aan sportverenigingen

Redactie 1 mei 2020
Kabinet biedt financiële steun aan sportverenigingen

Het kabinet stelt 110 miljoen euro ter beschikking om tegemoet te komen aan de noden van de Nederlandse sportverenigingen. NOC*NSF had minister Martin van Rijn in een brief gevraagd om een pakket aan noodmaatregelen, zodat sportverenigingen in staat blijven hun belangrijke maatschappelijke rol ook in de toekomst te vervullen. 

Voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg van NOC*NSF: "Het kabinet komt met deze noodvoorziening precies op tijd. Nederland kent een unieke infrastructuur van sportverenigingen en andere sportaanbieders. Vele vrijwilligers en een beperkt aantal professionals zorgen samen voor een efficiënt en breed gedragen netwerk van ongeveer 25.000 verenigingen die sport tot in de haarvaten van de samenleving brengen. Dit netwerk staat nu zwaar onder druk omdat belangrijke inkomsten zoals kantineopbrengsten en deelnamegelden wegvallen en hoge vaste lasten, zoals de kosten van de accommodaties in de vorm van huur, kapitaallasten en onderhoud, tegelijkertijd doorlopen."

Fijn dat bij minister Van Rijn en het kabinet de waarde van de Nederlandse sportinfrastructuur zo hoog in het vaandel staat
Anneke van Zanen-Nieberg, voorzitter NOC*NSF

"We kunnen het ons als maatschappij niet veroorloven dat hierdoor sportverenigingen zouden verdwijnen, juist nu het belang van sport en bewegen voor onze gezondheid zo evident is gebleken. Fijn dat zowel bij minister Martin van Rijn als bij het gehele kabinet de waarde van de Nederlandse sportinfrastructuur zo hoog in het vaandel staat."

Algemeen directeur Gerard Dielessen vult aan: "Het is geweldig nieuws dat het kabinet vandaag heeft besloten om 110 miljoen euro vrij te maken voor de acute nood die onze sportverenigingen nu ondervinden vanwege de maatregelen die genomen moesten worden in de bestrijding van het coronavirus. Met dit bedrag kunnen we onze 25.000 sportverenigingen in ieder geval op korte termijn overeind houden, waarmee minister Van Rijn tegemoetkomt aan zijn eerder gedane toezegging ‘dat de unieke Nederlandse sportinfrastructuur niet in gevaar mag worden gebracht door de coronacrisis'."

Geweldig nieuws! Met dit bedrag kunnen we onze 25.000 sportverenigingen in ieder geval op korte termijn overeind houden
Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF

Dielessen vervolgt: De sport staat voor ongekende uitdagingen. We werken met de steun van veel clubs en bonden nu hard aan een ‘strategisch sportsector opstartplan’, in de wetenschap natuurlijk dat we nog lang niet van dit ellendige virus af zijn. Dat vereist veel creativiteit, solidariteit, aanpassingsvermogen en vooral ook geduld. De gezondheid gaat immers voor alles. Toch ga ik er van uit dat onze sportieve samenleving de komende weken en maanden stapje voor stapje weer in beweging komt. Dat is ook hard nodig, als we tenminste een gezonde, fitte en weerbare samenleving willen blijven."

Ook andere groepen in de sport hard getroffen

Naast de sportverenigingen ziet NOC*NSF dat ook andere groepen binnen de sport hard worden getroffen. Het gaat dan om sportbonden, ondernemers, organisatoren van evenementen, professionele sportaanbieders en specifieke groepen topsporters.

Eerder vroegen wij via verschillende oproepen ook voor deze groepen aandacht. Op dit moment zijn nog lang niet al deze problemen opgelost. Voor de eerste nood bij sportbonden wordt het Coronanoodfonds Sport opgezet, waarvoor de sport zelf vijf miljoen opzij heeft gezet en de Nederlandse Loterij het vanwege de verlenging van samenwerking met NOC*NSF mogelijk heeft gemaakt daar nog eens een miljoen aan toe te voegen. Over de andere groepen blijven we graag in gesprek met zowel de verschillende overheden als andere partijen.

Deel dit artikel op social media: