Kinderen Playcourt Krajicek Foundation ANP 800X400

Het belang van lokale sportplatformen

Een zelfbewuste, toekomstgerichte en sterke sportbranche met een steeds grotere maatschappelijke waarde. Dat is waar de Nederlandse sport naartoe gaat.

Dit vraagt om meer invloed vanuit de branche op gemeentelijk beleid. En daarvoor is samenwerking essentieel. Een bundeling van sportaanbieders in lokale sportplatformen (of sportraden en kerngroepen) is daarom hard nodig.

Er bestaan verschillende soorten sportplatformen, waaronder:

  • Sportraden. Deze vertegenwoordigen de georganiseerde sport. Zij adviseren, faciliteren ontmoetingen en behartigen de belangen van sportclubs in de gemeente.

  • Geformaliseerde sportplatformen. Deze zijn breed samengesteld en bestaan vaak uit vertegenwoordigers van clubs, onderwijs, zorg en gemeente. Ze hebben het doel om samen sport te stimuleren in de gemeente. Mensen uit de sportraad nemen soms zitting in de sportplatformen.

  • Kernteams (of kerngroepen en kopgroepen). Dit zijn breed samengestelde teams met een tijdelijk karakter, die met elkaar het Sportakkoord hebben gemaakt.

De rol van een lokaal sportplatform

Sportplatformen kunnen diverse rollen pakken: adviserend, uitvoerend of belangenbehartigend. Hoe het sportplatform zich opstelt is afhankelijk van de lokale context. Bijvoorbeeld de wensen van de clubs, hoe het lokale sportnetwerk is georganiseerd en hoe er lokaal wordt samengewerkt. 

De kracht van een goed functionerend sportplatform is dat het zich aanpast aan de situatie. Een sportplatform heeft de stem van en het contact met clubs nodig om hun haar werk goed te kunnen doen.

Handboek

Wil je meer informatie over lokale sportplatformen of ben je al betrokken bij een platform en heb je daar concrete hulp bij nodig?

Lees dan het Handboek Lokale Sportplatformen

Toekomst en invloed lokale sportplatformen

De overheid verwacht in de uitvoering steeds meer van de sport. Dat zal in de toekomst steeds meer worden. Clubs zullen zich gaan verenigen en samenwerken om zo passend sport- en beweeg beleid te ontwikkelen.

Sportclubs die zich aansluiten bij het lokale sportplatform krijgen meer invloed op wat lokaal nodig is om zo veel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen.