Privacyverklaring NOC*NSF lesprogramma’s

Laatste update: 27 september 2023

Via deze Privacyverklaring informeert de vereniging Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (hierna: “NOC*NSF”) jou over de wijze waarop er wordt omgegaan met de persoonsgegevens van onze NOC*NSF lesprogramma nieuwsbrief lezers en Website bezoekers van indeKlas - NOCNSF.

 1. Inleiding

NOC*NSF respecteert jouw privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld. Wij verwerken jouw gegevens niet zonder reden en alleen als we die nodig hebben voor specifieke doeleinden. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we van jou verwerken als je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief en onze Website bezoekt.   

Voor de leesbaarheid maken we twee opmerkingen vooraf. Waar je “we”, “wij”, “ons” of “onze” tegenkomt in deze Privacyverklaring bedoelen we daarmee NOC*NSF. NOC*NSF is als zogenaamde verwerkingsverantwoordelijke het aanspreekpunt voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. De Website bezoeker schrijven wij zoveel mogelijk aan met “je”, “jij”, “jou” of “jouw”.

 1. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

We verwerken je persoonsgegevens als je onze Website bezoekt en als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief over NOC*NSF lesprogramma’s.

Voor andere verwerkingen van persoonsgegevens door NOC*NSF geldt mogelijk een ander privacybeleid. Neem bij vragen hierover contact met ons op via privacy@nocnsf.nl.

 1. Welke persoonsgegevens van jou worden verwerkt en waarom?

Wanneer je gebruik maakt van (één van) onze diensten dan hebben wij vaak een aantal gegevens van jou nodig om die dienst te kunnen leveren. Deze paragraaf zal per dienst ingaan op de persoonsgegevens die we daarvoor van jou verzamelen en waarom wij dat doen.

3.1 Website bezoek

Wanneer je onze Website bezoekt dan verzamelen wij de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Gegevens m.b.t. online verkeer (zoals IP adres, cookies, surfgedrag).

Deze gegevens verwerken wij voor (statistisch) onderzoek en analyses om onze dienstverlening te verbeteren (zoals het verbeteren van je gebruikservaring op de Website). De gegevens worden verwerkt op basis van de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’ en/of op basis van ‘toestemming’. Je wordt gevraagd om toestemming te geven op het moment dat jij voor de eerste keer onze Website bezoekt. Meer informatie hierover lees je in de cookieverklaring.

3.2 Inschrijven nieuwsbrief

Wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief dan vragen we je de volgende gegevens in te vullen: emailadres, rol en plaats. Deze gegevens zullen wij gebruiken om jou zowel de nieuwsbrieven als de lespakketten te mailen, en zullen wij gebruiken om geaggregeerd inzicht te kunnen krijgen in uit wie onze doelgroep bestaat en hoe zij gebruikmaakt van onze pakketten. Dit laatste doen wij tevens door je te vragen deel te nemen in klantonderzoek naar aanleiding van onze lespakketten en bijbehorende communicatie. Daarnaast kun je optioneel je naam aan ons doorgeven zodat wij de nieuwsbrieven aan jou persoonlijk kunnen versturen.

 1. Worden deze gegevens gedeeld met anderen?

Wij verstrekken gegevens aan leveranciers die diensten voor ons verlenen, zoals hosting van de Website, analyseren van gegevens, en e-mailmarketing.

Verder verstrekken wij geen persoonsgegevens aan andere derde partijen, tenzij jij hier toestemming voor geeft of wanneer NOC*NSF wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken.

 1. Worden je gegevens doorgegeven buiten de Europese Unie?

Je persoonsgegevens worden verwerkt buiten de EU, te weten in de Verenigde Staten. Wij maken namelijk gebruik van MailChimp om je e-mails te kunnen sturen. Met het bedrijf hierachter (The Rocket Science Group LLC d/b/a/ MailChimp) zijn contractuele afspraken gemaakt (standaardcontractbepalingen) om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens beschermd blijven volgens Europese normen en in overeenstemming met toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Voor meer details klik hier.

 1. Minderjarigen

Als je jonger dan 16 jaar bent, dan kun je je niet inschrijven voor onze nieuwsbrief.

 1. Cookies

Lees hiervoor onze Cookieverklaring.

 1. Wat zijn je privacy rechten?

Op grond van de wet heb je verschillende rechten. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien die wij van jou verwerken, om jouw gegevens te laten wijzigen of verwijderen. Daarnaast heb je het recht van bezwaar, het recht op beperking en op gegevensoverdraagbaarheid. Als je gebruik wilt maken van één van je rechten neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens (zie hiervoor ‘Bij wie kun je terecht voor vragen over deze Privacyverklaring?’).

Wij behandelen jouw verzoek zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een maand. Mocht de beantwoording van jouw verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan informeren we jou hierover binnen een maand. Het kan namelijk zijn dat vanwege de complexiteit van het verzoek en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn langer wordt.

Naast bovenstaande rechten staat het je altijd vrij een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de autoriteit staan op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wij kunnen bij alle vragen/verzoeken vragen om nader bewijs van jouw identiteit. Dit doen we om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de persoonsgegevens of de wijze waarop wij die persoonsgegevens verwerken.

 1. Hoe zit het met de beveiliging?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

 1. Bij wie kun je terecht voor vragen over deze privacyverklaring?

Het staat je uiteraard vrij om vragen te stellen over de door ons verwerkte persoonsgegevens. Wanneer je vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens door NOC*NSF of wanneer je gebruik wilt maken van één of meer van de rechten die de wet aan je geeft (bijvoorbeeld recht op inzage of correctie), neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens.

 1. Wijzigen van deze privacyverklaring

Indien wij onze privacyverklaring wijzigen, zullen wij de bijgewerkte privacyverklaring op de Website plaatsen. Controleer regelmatig onze privacyverklaring. Wijzigingen worden van kracht zodra de nieuwe privacyverklaring wordt geplaatst.

 1. Contactgegevens

Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF)

(Kamer van Koophandel nummer: 09059703)

Papendallaan 60

6816 VD Arnhem

e-mail: privacy@nocnsf.nl