Compensatieregelingen voor sportverenigingen voor schade door coronamaatregelen

Op dit moment zijn de beperkingen voor de sport losgelaten. Inmiddels zijn alle eerder door het kabinet ingestelde generieke steunmaatregelen, zoals de NOW en de TVL, afgesloten.

Voor de sport zijn er nog enkele specifieke steumaatregelen. Er komt een regeling ter compensatie van toegangskaarten, omdat er bij topsportevenementen geen publiek mocht zijn, maar ook de TASO (Tegemoetkoming Amateursportorganisaties Covid-19), de TVS (Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19) en de SPUK IJZ (Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden) zijn weer beschikbaar.

Het loket voor zowel de TASO als de TVS is inmiddels geopend. Tot en met 30 mei kan er voor deze regelingen nog een aanvraag worden ingediend. De TASO is bedoeld voor verenigen met minimaal 10% omzetverlies (tussen 1 november en 31 januari) en de regeling is enigszins versimpeld ten opzichte van vorige tranches. Er hoeft dit keer namelijk geen overzicht van gemaakte kosten te worden aangegeven, DUS-I hanteert hiervoor een percentage van de omzet.

Belangrijk om te weten bij de TVS is dat verhuurders alle huur (dus ook die voor wel gebruikte uren) over de periode 1 november 2021 t/m 31 januari 2022 kunnen kwijtschelden. De TVS compenseert namelijk 100% van de kwijtgescholden huur over deze periode.